Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En ny ­spännande ­säsong har startat

/
  • Många har längtat. Fisket i Älvkarleby har startat. Snart går vi in i april, då de flesta öringarna fångas.
  • Bland alla öringar fångades även en lax på premiärdagen i Älvkarleby. Magnus Jonsson, Skogås, tog den på skeddrag i Årvara.
  • När isens smälter kommer risvasarna i Norbyviken att lägga sig på botten.

Jämfört med de senaste åren har antalet öringar som fångats de tre förs­ta dagarna i år i Älvkarleby varit något fler. 72 stycken. Därtill en lax.

Annons

Det är alltid lika trevligt att knalla runt bland alla fiskare under premiärdagen. Oscar Florell var en av dem jag träffade. Han fiskade vid Haröarna. Oscar tog det ganska lugnt med själva fisket just denna dag. En lång stund stod han med några av oss som lämnat spöet hemma denna dag och pratade lax- och öringförvaltning. I två omgångar fiskade Oscar av flugfiskesträckan vid Haröarna. Vardera omgången resulterade i en öring. Det måste sägas vara en bra utdelning.

– Fisket har väl varit ungefär som det brukar vara i mars. Snart kommer vi in i april, och då ökar fångsterna betydligt, säger Sven-Olof Elfström på fiskekontoret.

Det senaste från laxfronten. Sedan förra fiskesidan har Finland gjort som Sverige, och stoppat fisket efter lax ute i Östersjön. Resterande del av årets laxkvot och hela kvoten från och med nästa år kommer i första hand fångas nära mynningarna av de älvar i vilka kompensationsodlad lax sätts ut. Dalälven är en av dessa älvar. Havs- och vattenmyndigheten arbetar just nu med detaljerna för var och hur detta fiske ska bedrivas.

Frågan om kompensationsutsättningarnas vara eller icke vara lever i hög grad vidare. För att sprida kunskap om hur arbetet med EU-kommissionens förslag om att upphöra med utsättningarna fortskrider bjuder Naturskyddsföreningen i Älvkarleby in till ett föredrag nästa onsdag. Stefan Palm, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, kommer då på besök för att berätta om hur framtiden ser ut för östersjölaxen. Han har med sig det senaste i frågan från det internationella havsforskningsrådet, ICES. En underrubrik till föredraget är: Vad kan hända i Dalälven om det blir stopp för utsättning av odlad lax?

Föredraget äger rum den 28 mars, klockan 18.30 på Laxöfisket i Älvkarleby. Laxöfisket är byggnaden längst söderut på Laxön, närmast fällan för avelsfisk.

Redan i kväll är det ett annat fiskemöte, som åtminstone delvis kommer att handla om lax. Sportfiskarna Gästrikland har årsmöte. Före själva årsmötesförhandlingarna kommer Kalle Gullberg, länsfiskekonsulenten, att ge rykande färsk information om det planerade projektet ”Återställande av fiskvandring i Gästrikland”.

Projektet går ut på att verkligen gå till botten med om och hur möjligheter för fisk att ta sig förbi kraftverken i Gavleån kan skapas, och hur samma möjligheter kan förbättras vid Strömsbro kraftverk i Testeboån. Av det jag hittills kunnat ta del av så kan jag se att det rör sig om ett riktigt genuint projekt som tar sikte på att lösa problem som i ett internationellt perspektiv finns vid tusentals kraftverk.

Jag vet att många är intresserade av vad vi kan göra för fisken i framförallt Gavleån. Är du en av dem så ska du inte missa kvällens möte. Klockan 18 på Studiefrämjandet i Gävle, Norra Köpmangatan 12 A.

I morgon är det Internationella Världsvattendagen. Gästrike Vatten passar då på att lansera kampanjen Vattenvaktare.

– Tanken är att Vattenvaktarnas information ska hjälpa oss att få en bättre kunskap om hela vår vattenmiljö från minsta dike, bäck och å till sjö och hav, säger Richard Faber på Gästrike Vatten.

Det är en strålande idé, och mycket godhjärtat, av Gästrike Vatten att ta på sig rollen som någon form av larmcentral för vattenmiljön i Gästrikland. Gästrike Vatten tar emot tips via e-postadressen vattenvaktarna@gastrikevatten.se eller telefon 020-37 93 00. Beroende på vad det handlar om förmedlas tipsen omgående vidare till rätt instans. Det kan exempelvis vara till berörd markägare, kommunen eller länsstyrelsen.

Av lång egen erfarenhet vet jag att det inte alltid är så lätt att känna till hur man ska agera om man springer på något som inte verkar stå rätt till. Det blir lätt att både timmar och dagar rinner i väg på insamling av fakta, dokumentation, kontakter med myndigheter och andra. Då vill det till att man verkligen har ett grundmurat intresse för att göra den insatsen. Hur många timmar jag lagt ner på att försöka åtgärda stängda fiskvägar, oljeutsläpp, fiskdöd, avstängda torrlagda vattendrag, och andra problem vågar jag knappt tänka. I och med Vattenvaktarna behöver den egna möjligheten att engagera sig inte bli det som avgör om ett problem blir åtgärdat.

Få vistas ute vid våra vatten lika mycket som vi fiskare gör. Om vi tänker på att Vattenvaktarna finns, och kontaktar Vattenvaktarna om vi ser något som är fel där ute vid fiskevattnen så kommer vi garanterat hjälpa till i arbetet för en bättre miljö.

Lanseringen av Vattenväktarna sker i morgon på Gävle Konstcentrum, före detta Silvanum. Då får du höra mer om projektet. Klockan 10-11 och 12-13. Utöver Gästrike Vattens presentation av kampanjen kommer Per-Olof Erickson från Naturskyddsföreningen och jag att hålla varsitt kort föredrag om vattenmiljö.

Lars Ljunggren, Storsjöns fiskevårdsområdesförening, har skickat över information om vad som är på gång vid Storsjön. Bland annat har reglerna för fisket setts över. I Storsjöns fall är fiskereglerna det viktigaste verktyget i fiskevården.

En nyhet är att rekommendationen att inte ta upp gösar större än 65 centimeter har omvandlats till en regel. Det innebär att tre gösar mellan 45 och 65 centimeter är max vad som framöver får tas upp per person och dag.

Fångstbegränsning och maximimått införs även för gädda. Inte fler än tre gäddor per fiskare och dag, samt maxmått på 75 centimeter för gädda. Alla gäddor över 75 centimeter ska alltså återutsättas.

På flera platser i Norbyviken har risvasar nyligen färdigställts. Norbyviken är lämplig som uppväxtområde för gösyngel. Inventeringen av gösyngel 2010 visade dock förvånansvärt lite yngel där.

Norbyvikens botten består nästan helt av dy. Det är inte bra för gösens rom. Nu kommer säkert gösarna, och även abborrarna, att välja att fästa sin klibbiga rom på de utplacerade risvasarna. Det kommer garanterat öka mängden yngel som föds i viken.

I Storsjöns fall är fiskereglerna det viktigaste verktyget i fiskevården.

En nyhet är att rekommendationen att inte ta upp gösar större än 65 centimeter har omvandlats till en regel. Det innebär att tre gösar mellan 45 och 65 centimeter är max vad som framöver får tas upp per person och dag

Mer läsning

Annons