Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre anställda för varje år

Annons
FRÅN HAMMARE TILL SKÄR:

Allt färre arbetar på Sandvik. Enligt årsredovisningenminskade antalet anställda inom koncernen med 3 650 personerförra året.

I Sandviken har företaget nyanställt under åren,samtidigt som det konstaterat övertalighet. Förutomden vanliga personalomsättningen har det blivit olika pensionsvarianterför några, medan några sagts upp. Andra har fåttutbildning eller börjat på ett annat jobb inom företaget.

Sif-klubben vid Sandvik AB hade 1996 runt 1 500 medlemmari Sandviken och har nu cirka 1 250.

Några klipp från GD under de senaste åren:

1991

2 februari: Sandvik AB och tjänstemannafackenenas om en central resursstyrka på mellan 100 och 140 tjänstemänfrån fyra bolag som ska få hjälp att hitta någotnytt.

18 juni: 23 metallare över 60 år varslas. Företagetbetalar 75 procent av lönen till pensionen sedan de stämplatut sin period.

1993

18 februari: Sandvik Rock Tools ska bli 25 tjänstemänfärre.

1994

4 augusti: Drygt 100 anställda från SandvikSteel får stämpla sin a-kasseperiod och sedan betalarföretaget 75 procent av lönen till pensionen.

1 juni: 45 tjänstemän på Sandvik Steel, allaöver 60 år, varslas. De får avtalspension sedande stämplat ut. En liknande uppgörelse träffadesför tre år sedan för 70 tjänstemän.

1998

14 och 18 november: 64 personer, varav 39 kollektivanställda,blir enligt företaget övertaliga på Sandvik RockTools, något Metall inte håller med om.

18 december: 85 kollektivanställda har tackat ja tillavtalspension. I november varslade Sandvik Steel att övertaligheteni Sandviken var 188 personer, varav 160 inom LO-området.

1999

9 janurai: Ett 70-tal anställda blir övertaligapå Sandvik Tamrock, hälften kollektivanställdaoch hälften tjänstemän.

22 april Det nybildade bolaget Sandvik Antenn ska hjälpa75-100 tjänstemän att hitta något nytt.

2000

3 november: Personalstyrkan på Sandvik Steeli Sandviken ska minska med mellan 250 och 300 personer.

Mer läsning

Annons