Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flytt ska lyfta dagkirurgin

/
  • Dagkirurgin får bättre förutsättningar i Gävle, anser Elsa Hansson, vårdenhetschef, Ewa Åsenlund, operationssjuksköterska, och Gunnar Morin, medicinskt ansvarig läkare.
  • – Vi vill att fler patienter ska opereras i dagkirurgi, säger Helena Björkman, chef för Division operation.
  • Snart kan det vara slutopererat här på dagkirurgin i Sandviken. Planer finns på en flytt till Gävle sjukhus.

Efter nästan 15 års opererande tycks dagkirurgin i Sandviken nu sjunga på sista versen. En flytt till Gävle sjukhus krävs om verksamheten ska kunna utvecklas, enligt ett förslag som i går lades fram för landstingets politiker.

Annons

Om allt går enligt planerna kommer alla dagkirurgiska operationer i Gästrikland att göras vid Gävle sjukhus från och med hösten 2014.

Då är det tänkt att den dagkirurgiska enheten i Sandvikens sjukhus ska bommas igen och verksamheten öppnas i nya, skräddarsydda lokaler i det nya operationshuset i Gävle.

Cirka 35 personer berörs av flytten. Samtliga kommer att beredas arbete på den nya enheten i Gävle. Men beskedet känns ändå tungt för flera.

– Jag hade mitt sorgearbete när jag jobbade på akutmottagningen här i Sandviken och den lades ned. I dag känner jag mer att jag vill vara med och påverka och göra flytten till Gävle så bra som möjligt, säger Ewa Åsenlund, operationssjuksköterska på dagkirurgin.

Hon ingår i en arbetsgrupp som sedan i våras utrett dagkirurgins framtid och funnit att en koncentration till Gävle ger bäst utvecklingsmöjligheter. I Gävle finns kringresurser, till exempel intensivvård, lab, röntgen och patologi, som saknas i Sandviken. Det gör att fler mer avancerade operationer kan göras i dagkirurgi, det vill säga utan att patienten övernattar på sjukhus. Det är något landstinget strävar efter.

– Det blir smidigare för patienten och mer kostnadseffektivt, säger Helena Björkman, chef för Division operation.

Nuvarande operationslokaler i Sandviken är trånga och når tekniskt och hygienmässigt inte upp till den standard som i dag krävs. En ombyggnation skulle kunna vara ett alternativ men det skulle ändå inte göra det möjligt att operera vidare som i dag. Att ha kvar en liten, tynande operationsenhet i Sandviken ses inte som hållbart.

Den dagkirurgiska enheten i Sandviken tillkom 1997 i samband med att akutsjukvården vid sjukhuset lades ned. Verksamheten har under årens lopp skaffat sig ett gott rykte. Att den ligger lite för sig själv, långt från akutsjukvården, har gjort det möjligt att arbeta effektivt. Farhågor finns för att en flytt till ”storsjukhuset” i Gävle skulle kunna rasera detta.

Enligt planerna ska dagkirurgin även i Gävle vara tydligt separerad från akutsjukvården. Planerade operationer ska inte behöva ställas in för att det kommer in brådskande akutfall, försäkras det.

– Men det här är farhågor vi tar på stort allvar, säger Helena Björkman.

Det kommer att kosta 65 miljoner kronor att ställa i ordning markplanet i operationshuset i Gävle för dagkirurgins räkning. Vad som ska hända med de lokaler som blir tomma i Sandviken är oklart.

Landstingsstyrelsen tar ställning till förslaget i december. Slutgiltigt beslut fattas av landstingsfullmäktige i februari nästa år.

Mer läsning

Annons