Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

För lite görs för att minska vårdinfektioner

Det görs för lite för att förhindra att patienter får infektioner när de ligger på sjukhus i Gävleborg. Det anser landstingets revisorer som efterlyser bättre organisation och fler konkreta åtgärder.

Annons

Ungefär tio procent av patienterna drabbas av en vårdrelaterad infektion när de ligger på sjukhus. Urinvägsinfektioner, hud- och sårinfektioner och lunginflammation är de vanligaste infektionerna.

Problemet har fått stor uppmärksamhet på senare tid. En landsomfattande satsning pågår sedan 2007 och har som mål att antalet vårdrelaterade infektioner ska ha halverats vid utgången av 2009.

Landstingets revisorer har granskat det arbete som görs i Gävleborg för att minska dessa infektioner. Revisorerna är inte helt nöjda. I sin rapport pekar de bland annat på att det saknas en sammanhållen organisation i landstinget för att åstadkomma förbättringar i patientsäkerhetsarbetet. Ansvars- och rollfördelningen är otydlig.

Revisorerna ser också brister i hur de vårdrelaterade infektionerna följs statistiskt. Det saknas välfungerande IT-system för detta.

Även om det finns i landstingsledningen finns en tydlig ambition att minska de vårdrelaterade infektionerna händer det inte så mycket i själva vården, anser revisorerna. Konkreta åtgärder saknas.

Den ofta ansträngda situationen i vården med överbeläggningar minskar möjligheterna att begränsa infektionerna, framhåller revisorerna. Brister i hanteringen av personalkläder är också en faktor som försvårar arbetet.

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Gävleborg, har förståelse för kritiken. Det finns mer att göra på det här området, konstaterar han. Förbättringar är dock på gång.

– Vi kommer att jobba på ett mer strukturerat sätt framöver med en tydligare länssamordning, säger han.

En styrgrupp kommer att bildas som får ansvaret att samordna arbetet med att både minska vårdrelaterade infektioner och effektivisera antibiotikaanvändningen i länet. Under styrgruppen kommer ett antal projektgrupper att bildas för att ta fram konkreta åtgärder.

En grupp kommer att se över hanteringen av urinkatetrar. Patienter som har urinkateter löper nämligen ökad risk att få urinvägsinfektion.

– Vi vill se om det går att minska användningen av urinkatetrar och om det går att skapa metoder för kateteranvändning som gör att risken för urinvägsinfektion minskar, säger Signar Mäkitalo.

Mer läsning

Annons