Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forskning nyckeln till framtiden

Annons
SANDVIK/FRÅN HAMMARE TILL SKÄR

Sandvik spenderar hundratals miljoner varje år påatt ta fram nya produkter och förbättra de gamla, ettarbete som inte har blivit mindre viktigt med åren.

Sandvik ligger stadigt bland de fyra-fem företag i landetsom toppar patentstatistiken och koncernens framtid hängeri hög grad på ett lyckat utvecklingsarbete.

- Forskningen är en av hörnpelarna och har alltidvarit det, säger Tomas Torvaldsson, chef för Stålforskningeni Sandviken.

Över 400 av Sandviks anställda i Sandviken arbetardirekt med forskning och utveckling. Om deras arbete handlar denförsta delen av GD:s reportageserie på Sandvik.

Utan forskning - ingen framtid. Och trots att det handlarom ett material som har tillverkats industriellt i mer än100 år finns det fortfarande nya egenskaper att plocka framur stålet.

- Det finns inget annat material som har sådan mångsidighet.Det kommer att vara det verkligt viktiga konstruktionsmaterialetäven i framtiden, säger Jan-Olof Nilsson, chef föravdelningen för metallfysik på Stålforskningeni Sandviken.

Han är en av 250 personer som arbetar med forskning ochutveckling på Sandvik Steel, som har Skandinaviens störstaenhet för forskning och utveckling av rostfria ståloch speciallegeringar.

Stålforskningen är strategiskt placerad mitt iSandviks industriområde i Sandviken.

- Det är där forskningen ska vara. Forskarna skainte sitta i något elfenbenstorn, säger Thomas Torvaldsson,chef för Stålforskningen.

Precis som på Coromant är forskningsarbetet i höggrad marknadsinriktat. Men det betyder inte att det saknar kontaktmed den akademiska världen. Jan-Olof Nilsson är självvid sidan av jobbet på Stålforskningen adjungeradprofessor vid Chalmers i Göteborg.

1167 forskarrapporter

Anställda på Stålforskningen, övertio procent med forskarutbildning, producerade under förraåret 1167 rapporter, publicerade forskningsresultat i 28internationella publikationer och höll 20 officiella föredragi forskarvärlden.

1999 utvecklade Sandvik 47 nya stålsorter och modifierade284 av de gamla. Under de senaste nio åren har nya stålsorterstått för en miljard av Sandviks försäljning.

Arbetet med nya stål eller nya varianter sker vanligeni projektform. Målsättningen är tydlig, att tafram en sort som en kund kan ha användning för och somkan säljas på marknaden.

Arbetet börjar med en förstudie för att undersökaom det finns förutsättningar att utveckla en ny kommersielltgångbar stålsort.

Var femte förstudie leder till ett projekt, därmålet formuleras tydligt, Fyra av fem projekt blir lyckosamma,efter i genomsnitt 1-3 års arbete, och Stålforskningenhar ständigt ett tiotal sådan projekt på gång.

Ett exempel på senare år som blev rejältuppmärksammat är det stål för kirurgnålarsom en grupp på stålforskningen utvecklade.

Ett amerikanskt företag ville ha kirurgistål somvar både hårdare och segare, för att minska riskenatt smala operationsnålar gick av mitt under en operation.

Efter flera år av forskning lyckades Anna Hultin-Stigenbergoch Jan-Olof Nilsson få fram just ett sådant stål.

Nu blev försäljningen av det stålet ingenomedelbar succé. Det amerikanska företaget lyckadesinte få det fotfäste på marknaden som alla hoppadespå.

Stålet bet på skägget

I stället kunde forskargruppen visa att justdetta stål kunde få en helt annan användning.Med en speciell värmebehandling fick stålet egenskapersom gjorde det särskilt lämpat för elektriska rakapparater,kanske inte lika spektakulärt som kirurgistål men meden betydligt större marknad.

- Det var en tillfällighet. Det visar att man inte kanvara alltför ändamålsenlig. Man måste lämnautrymme för det oväntade, säger Jan-Olof Nilsson.

Mer läsning

Annons