Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Goda råd till ensamma och skuldtyngda

Annons
De flesta ekonominyheter handlar om finansmarknaden.Men det är knappast penningplaceringar som är Familjeslantenskunders problem.

Familjeslantens besökare vill i stället veta hurde ska få pengarna att räcka till i vardagen.

- Den som är fattig har ett helsike och hänvisastill de dyrare alternativen, säger Arne Andersson, budgetrådgivarepå Familjeslanten.

Han har närmare 1 000 besökare varje år ochär därmed så gott som fulltecknad.

Det är dyrare att leva som singel än tillsammansmed någon. Mat i små förpackningar är dyrareän storpack. Abonnemangsavgifter, licenser och försäkringarbetalas med en inkomst. Allra värst är det förensamstående med barn och det är oftast dem Arne Anderssonmöter i sitt arbete.

- Hit kommer män som betalar underhåll. En delav dem törs inte bilda familj igen. De tror inte att någonvill ha dem på grund av deras ekonomiska situation. De äralltså ofrivilligt ensamma. Och de ensamma mammorna äri strykklass.

Det är svårt att ta sig ur en trasslig ekonomisksituation. Enda chansen är egentligen att höja inkomstenmen det är lättare sagt än gjort för de flesta.

- En ensam som betalar underhåll får behållapengar till hyran plus 3 909 kronor enligt kronofogdens normer.Socialens norm är ungefär en tusenlapp mindre. Mänsom betalar underhåll betalar en viss procent av lönenvarje månad så ibland kan det löna sig att struntai betalningen och låta det gå till kronofogden. Männenfår alltså behålla mer då. Så visstär det något fel på systemet, säger Arne.

Underhåll som inte betalas hamnar hos kronofogden eftertvå månader och skulden skrivs av efter fem år.Men naturligtvis rekommenderar inte Arne någon att sättasig i skuld.

Arne Andersson tycker det är fel att de som har det dåligtställt tvingas välja dyrare alternativ vilket görderas ekonomi ännu sämre.

- De får till exempel inte låna pengar i bankutan är hänvisade till telefonlån som ärmycket dyrare.

Men Arne varnar för att köpa på avbetalningoch så kallade hyrköp eftersom det i slutändenblir en dyr affär.

- Jag känner mig ofta hjälplös när dekommer. De flesta är redan levnadskonstnärer. Ungarnagår först och de vuxna står tillbaka närdet gäller kläder och egna nöjen.

Men några tips och råd kan han ändåge som kan underlätta något.

- Planera ekonomin och gör upp en budget, gärnamed en budgetrådgivare hos oss eller hos Konsument Gävle.Gör det så fort som möjligt för att intehalka efter för mycket. Undvik straffavgifter. Fördelautgifterna. Det går att få telefonräkningen,elräkningen, tv-licensen, tidningen och försäkringarnavarje månad istället för kvartalsvis. Se tillatt få hjälp att jämföra priserna hos olikabolag för telefon, försäkring, el och såvidare. Men den som redan har betalningsanmärkning hos kronofogdenkanske inte får teckna ett elavtal. Köp kläderoch annat kontant i stället för på dyra krediter.Försök spara 50 eller 100 kronor varje månad.Betala räkningarna via giro i stället för överdisk. Varje räkning kostar 25 kronor över disk.

Arne vet att många tar handlån för att klarasig till nästa månad.

- Har man börjat låna för att klara vardagenär det kört. Det kostar ingenting att prata med budgetrådgivare.Vi ger bara råd, man behöver inte göra som visäger.

Han tipsar också om Diakonirådet som kan gåin där soc inte räcker till. Det kan till exempel handlaom bidrag ur deras fonder för att köpa glasögoneller kläder till barnen.

- Jag är ingen ekonom men jag skulle vilja att procentsatsenför underhållet ändras, att man får göraavdrag i deklarationen för underhåll och avdrag förresor till barnen. Jag vill också att underhållettill vårdnadshavaren höjs. Jag tror inte det har höjtspå åtta år, säger Arne

Underhållet är 1 173 kronor per barn och höjdessenast i februari 1994.

Mer läsning

Annons