Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gösen på plats i Gavleån

/
  • Fiske är ofta oberäkneligt. Som i torsdags. Då fångade Fredrik Nygren tio gösar på hela kvällen. Fyra av gösarna fick han på fyra kast efter varandra.
  • Först sänktes sjöarna kraftigt. Nu ska sjöarna fyllas upp. Det sker genom att vattenföringen från sjöarna stryps. Flodpärlmusslor, öringens nedgrävda rom som snart ska kläckas och åns kräftor får det mycket tufft.
  • Rasmus Kaspersson postdoktor i projektet SMOLTPRO, som syftar till att utveckla metoderna för kompensationsodling av lax och öring, berättade om projektet för deltagarna på temamötet om fisk i Älvkarleby.

Rykten om bra fiske efter gös i Gavle­ån har lockat mig till ett par kvällars jiggfiske den senaste veckan i vår vackra å mitt i stan.

Annons

Det är idé att passa på nu. Fredningsperioden under gösens lektid inleds snart. Det innebär från och med i år att det är fiskeförbud mellan Islandsbron och upp till Kvarnbron mellan 15 maj och 15 juni.

Tre gösar blev det för min del. Andra fiskare fångade betydligt fler.

Fredrik Nygren fiskade intill cykelbron vid polishuset. Tio gösar hade han fått vid det besöket. Kvällen före blev det också tio gösar för Fredrik.

I höjd med Gamla Grand, som är på väg att åter bli hotell, fångas de flesta gösarna. Varför är det så? Vad är det som lockar dit fisken? En djupgrop kanske. Eller ansamlas det extra mycket bytesfisk där?

På tal om bytesfisk så är det extremt mycket löja uppe i ån just nu, överallt. Massor av mås och tärnor kalasar hela dagen på löja. Även nors har redan sökt sig upp i ån.

Det finns säkert flera andra platser i ån som är minst lika bra som vid Gamla Grand. Det gäller bara att hitta dem.

Vid sjutiden på kvällen brukar frekvensen av hugg öka. Gösen är specialiserad på att jaga i mörker.

Fiskeregler du inte får glömma om du ska fiska gös i nedre delen av Gavleån: Högst två gösar per fiskare och dag, minimått 50 centimeter och maxmått 70 centimeter.

Temamötet om fisk och fiskevård som Dalälvens vattenråd och Gästriklands vattenråd genomförde i Älvkarleby blev mycket givande. Det blev fullsatt. Drygt fyrtio deltagare från fiskevårdsområden, kommuner, länsstyrelser, kraftbolag och sportfiskeorganisationer samlades för att utbyta erfarenheter.

Det känns som att vattenråden börjar hitta sin roll. Vattenråden finns som en arena för att vi ska kunna förvalta våra vatten enligt vattendirektivet. LRF, som jag förmodar sitter med i de flesta vattenråden, har nyligen i en rapport beskrivit vattenrådens roll mycket träffande. De skriver att:

• Vattenråden är en mötesplats för ökad demokrati i vattenförvaltningen

• Vattenråden är en kunskapsspridare och informatör

• Vattenråden är en katalysator i vattenfrågor

Många viktiga fiskevårdsfrågor beskrevs och diskuterades under dagen. Mycket kretsade naturligtvis runt vattenkraft. Utan tvekan kommer vi att få vänja oss vid att det blir mycket av just den varan i vattendirektivsarbetet.

Vattenråden arrangerar temamöten. Det är helt perfekt. Där utbyter vi erfarenheter och tar upp viktiga frågor. Kommer det ett initiativ till något som det inte redan finns organisation för kan en arbetsgrupp bildas. Det är viktigt att arbetet med de olika frågorna inte avstannar när mötet slutar.

Jag fick tillfälle under dagen i Älvkarleby att berätta om hur vi i och runt Gävlebukten skulle kunna lägga om fisket efter lax. Dessvärre hamnade jag i stark tidspress i slutet av min presentation. Slutbudskapet får jag arbeta vidare med på annat sätt. Det består av att vi lokalt ska samverka runt laxen. Vi har alla mycket att vinna på att ta vara på resursen lax bättre. Den idé jag fastnat för gynnar den vilda laxen, utvecklar sportfisket i Älvkarleby och ökar lönsamheten kraftigt för det lokala yrkesfisket.

Möte i Älvkarleby avslutades med besök på SLU:s fiskeriförsöksstation och på sportfiskemuseet.

På fiskeriförsöksstationen pågår just nu märkning av smolt som inom kort ska sättas ut i Dalälven. Just i år får några tusen smolt en så kallad pit-tag transponder insatt i bukhålan. Märkningen är en del av projektet SMOLTPRO, som är ett stort samarbetsprojekt mellan flera universitet i Sverige och utomlands. Projektet ska studera praktiska odlingsfrågor som kopplar till fiskens kvalitet och hälsa. Det kommer att göras försök med olika foder, fodermängder, olika tätheter av fisk i odlingstrågen, hur man kan reducera negativa effekter av konkurrens och aggression under odlingsfasen och en hel del annat. Syftet med hela projektet är att utveckla en odlingsteknik som producerar en mera naturlik fisk.

För Gästriklands vattenråds del har jag en känsla av att Hamrångeån står näst på tur för att pocka på uppmärksamhet. Om ån skulle kunna tala för sig själv så hade den sagt att det får räcka med stryk nu.

De senaste veckorna har vattennivån i Viksjön och Storsjön varit extremt låg. Sjöarna ligger längs Hamrångeån uppströms E4:an. Det som skett ligger säkert inom det som får ske enligt de tillstånd som finns för regleringen av sjöarna. Så formellt har inget fet begåtts. Problemet är att det är fel på tillstånden. De måste omprövas med dagens syn på miljön.

Att sjöarna just nu är så kraftigt sänkta kommer visa sig på exempelvis rekryteringen av gädda. De översvämmade områden som gäddan är beroende av för att få ett bra utfall av sin lek är torrlagda. Årets kull av gädda blir svag. Därtill kommer skador på bottenfauna, musslor och så vidare.

Det skulle behövas ta ett helhetsgrepp på Hamrångeån. Sjöar tappas på vatten, fisk hindras från att röra sig upp och ner i ån. Inte ens ålen kan slingra upp i vattensystemet. Dessutom måste regleringen av Hamrångefjärden styras upp nu när både fabriken och sågverket i Norrsundet är nerlagda. Tidigare var det industrin som skötte regleringen av Hamrångefjärden.

Det är hög tid att planera in Gävle Fiskredskaps gäddfestival som äger rum nästa lördag, 12 maj. Klockan åtta på morgonen går startskottet i Nyhamnsbassängen ute på Alderholmen. Fisket, som ska ske i havet, pågår till fyra på eftermiddagen. De tre längsta gäddorna i varje båt räknas. Fångade gäddor fotograferas och återutsätts. Anmäl er och inhämta ytterligare information hos Gävle Fiskredskap.

Bernt Moberg

Skriver om fiske i GD

Mer läsning

Annons