Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Kollektivtrafiken är själva blodomloppet i vårt län"

/
  • Målet är att kollektivtrafiken ska fördubblas till 2030.

Inför landstingsvalet berättar vi om de fem viktigaste framtidsfrågorna för länet och får toppkandidaternas svar.
Fråga 5: Hur ska vi få fler att åka kollektivt?

Annons

Pendlingen ska få fart på ekonomin i länet. Målet är att kollektivtrafiken ska fördubblas till 2030.

– Kollektivtrafiken är själva blodomloppet i vårt län, det är genom den vi kan ta oss till våra arbeten och utbildningar och skapa tillväxt. Den är viktig för en hållbar samhällsutveckling, säger Peter Kollin, X-trafiks förvaltningschef.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har nu för första gången jämfört kollektivtrafiken mellan länen. När det gäller antalet utbudskilometer, det vill säga antal kilometer som kollektivtrafiken åker per invånare, är Gävleborg något sämre än rikssnittet. Kollektivtrafiken i Uppland åker nära en tredjedel så mycket.

– Relativt sett har vi ändå många utbudskilometer jämfört med våra grannlän, Gävleborg är ett län med långa avstånd och det får betydelse när vi jämför oss med andra, säger Peter Kollin.

Sett till antal resor per invånare reser bara en tredjedel så många gävleborgare kollektivt som genomsnittssvensken. Beläggningen på vagnar och bussar är knappt hälften av riksgenomsnittet. Storstadslänen höjer snittet och i Gävleborg reser ändå betydligt fler med kollektivtrafiken än i exempelvis grannlänet Västernorrland.

– Under pendlingstiderna är vi redan fullbelagda, men vi behöver öka beläggningen även under de andra tiderna. Det gör vi bland annat genom våra sommarkampanjer där exempelvis familjer kan åka över hela länet under 72 timmar för bara 375 kronor. På så vis kan fler upptäcka att det är bekvämt att åka kollektivt och sedan göra det även annars, säger Peter Kollin.

Men när det gäller hur stor marknadsandel kollektivtrafiken har av resandet i förhållande till biltrafiken i respektive län, hör Gävleborg till de fem bästa. X-trafiks marknadsandel har växt från en dryg tiondel till en sjättedel på fyra år. Målet är att ha hälften av marknaden inom 15 år.

– Det är genom vår andel av marknaden som vi kan mäta vår långsiktiga utveckling. Hur mycket resenärer vi har är konjunkturskänsligt och går upp och ner år för år, säger Peter Kollin.

I SKL:s jämförelser var inte kollektivtrafiken i Gävleborg särskilt grön. Inte ens tio procent av kollektivtrafiken i Gävleborg kördes då med förnybara bränslen. I riket var andelen nära fyra gånger så stor och i Stockholm, Västmanland och Jönköping körs mer än hälften av all kollektivtrafik på gröna bränslen.

– Det där har vi jobbat med och har nu på ett år kommit upp i över 50 procent av trafiken körs med förnybara bränslen, säger Peter Kollin.

Enligt jämförelsen skulle också Gävleborg behöva tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken mer. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar var absolut sämst i Gävleborg, bara en sjättedel av bussarna var tillgängliga. Andelen för riket var fyra gånger större och i Stockholm och Skåne var över 80 procent av fordonen tillgänglighetsanpassade.

– Men i år har vi exempelvis infört utrop på alla bussar och tåg och det har gjort att vi nu ligger i toppskiktet i Sverige var det gäller tillgänglighet, säger Peter Kollin.

Gävleborgarna hör till de mest nöjda kollektivtrafikresenärerna i landet.

– Det visar att vi arbetar nära kunden. Exempelvis vann vi förra året SM i kundservice och telefoni för sjunde gången, säger Peter Kollin.

Samtidigt har länets kollektivtrafik låg kostnad per invånare och ligger i mitten bland länen när det gäller hur stor del av trafiken som subventioneras med skattemedel. Landstingsmajoriteten (S, MP, C) drev nyligen igenom att lägga ytterligare 65, 5 miljoner kronor på kollektivtrafiken och ökade därmed anslaget med över 20 procent.

– Redan i höst får vi förstärkning med mer pengar för att förbättra kollektivtrafiken. Men att vi har låg nettokostnad och en subventionsgrad som ligger på 50 procent betyder att vi använder skattebetalarnas pengar effektivt, säger Peter Kollin.

Läs partiernas svar i länkarna till höger (om du surfar i mobil är länkarna under artikeln).

Mer läsning

Annons