Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Halvvägshus bra grund för kvinnor

Annons
GÄVLE

Stöd och hjälp för kvinnor att hitta tillbakatill ett fungerande vardagsliv efter år av missbruk. Deterbjuder kooperativet Medvinden i Bomhus.

- För att förbli drogfri måste missbrukarenbearbeta sina problem och hitta saker som gör tillvaron meningsfull,säger Johan Karlsson, föreståndare och självnykter alkoholist sedan 15 år.

För en dryg månad sedan öppnade det såkallade halvvägshuset Medvinden.

Hit kan kvinnor komma som först har genomgått enprimärbehandling och tagit sig igenom det första steget-attbli nyktra och drogfria.

Minnesotamodellen

Tanken är sedan att de genom både individuella-och gruppsamtal ska kartlägga sina destruktiva levnadsmönster,öka medvetenheten att bryta dessa för att hitta verktygatt komma vidare med sina liv.

Behandlingens grund är hämtad från det såkallade tolvstegsprogrammet, Minnesotamodellen. Samtidigt ärden anpassad utifrån kvinnors behov och förutsättningar.På Medvinden är inga män tillåtna. I allafall inte som vårdtagare.

- Tjejer med drogproblem har ofta varit utsatta för olikaövergrepp. Vi vill skapa en miljö där kvinnornakan känna sig trygga och ge dem möjlighet att byggaen plattform att stå på. Förutsättningarnaatt klara det är bättre utan män med liknande problem,säger Johan Karlsson.

Bär på skuldkänslor

Han får medhåll av Christina Kauranen,alkohol- och drogterapeut och en av tre delägare i kooperativet.

- Kvinnor med missbruksproblem bär oftare på skuldkänslorför barnen och lider ofta av dålig självkänsla.Vår målsättning är att hjälpa missbruksfamiljergenom fokus på kvinnan, säger hon.

Inga barn får bo på Medvinden. Däremot planerasbåde föräldrarskapsgrupper och stödgrupperför barn och ungdomar till missbrukare.

- Man kan inte bara ta bort drogen och tro att allt lösersig. Hela familjen måste var med i processen. Det ärviktigt att också barnen får sätta ord påsina upplevelser och tillåts att känna efter föratt kunna skapa en trygghet i den kaotiska tillvaro som följerpå missbruket, säger Johan Karlsson.

Studiestart?

Förutom samtalsterapi med personalen påkooperativet och en psykolog utifrån är tanken attkvinnorna ska kunna ägna sig åt olika aktiviteter föratt komma in i vardagliga rutiner.

Det kan handla om att komma igång med studier ellerhitta givande fritidsintressen. Dessutom är det ett kravatt delta i självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholisterminst tre gånger i veckan.

På Medvinden finns det plats för sju kvinnor somkan bo där från tre månader upp till ett år.Sedan finns möjlighet att få en utslussningslägenhetom kvinnan inte är redo att stå på helt egnaben.

Kooperativet drivs än så länge genom startaeget bidrag och lån.

- Men vår förhoppning är att Gävle kommunska köpa årsplatser hos oss. Dessutom vänder vioss till närliggande kommuner, säger Christina Kauranen.

ELIZABETH FORSMARK

Mer läsning

Annons