Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här är pappor portförbjudna

Annons
GÄVLE

Varannan vecka träffas ett gäng ung blivande ochnyblivna mammor i en lägenhet mitt i stan. Här kan defika tillsammans, träffa barnmorska och familjebehandlareoch framför allt prata. Det stora samtalsämnet ärförlossning.

Ung mamma-gruppen bildades redan 1993 på initiativ frånbarnmorskan Marita Blomdahl-Köie. Hon konstaterade att ungamammor inte hade någonstans att vända sig. De blevofta sittande ensamma hemma och självförtroendet sjönk.

Utan problem

Det är fortfarande Marita Blomdahl-Köiesom driver gruppen trots att hon numera bytt landsting och arbetari Skutskär. Till sin hjälp har hon någon frånsocialtjänstens familjebehandlare. De här omgångenär det Yvonne Bergström som representerar soc.

- Men det här är unga mammor utan problem och dekommer hit frivilligt, betonar Marita Blomdahl-Köie. De medproblem får hjälp på annat sätt.

- Många undrar om jag är här för attkontrollera dem men så är det inte, betonar YvonneBergström. Min uppgift är att hjälpa till med detjag kan, till exempel hänvisa dem i lägenhetsfrågoreller ekonomiska frågor.

Tidigare höll gruppen till i Bomhus men eftersom detvar svårt att ta sig dit för många av mammornaflyttade gruppen för ett år sedan till en lägenhetmitt i stan.

Ingen grupp för pappor

Gruppen träffas varannan onsdag från augustitill juni och allt som sägs inom gruppen stannar där.Papporna är portförbjudna. För dem finns änså länge ingen grupp även om det kanske skullebehövas.

Tjejerna är från 15 år och upp till 20. Någonplanering för vad gruppen ska göra finns inte utan detberor på tjejernas önskemål. De flesta grupperhar fått se en förlossningsfilm och en film om kontaktenmed barn. En del grupper har lagat mat, bakat, pratat familjeekonomi,målat porslin och sytt. Lägenheten i stan är tyvärrför liten för aktiviteter som kräver utrymme menå andra sidan är gruppen ute i bland.

- Förra gruppen avslutade med ett barnledigt besöktill Stockholm, berättar Marita Blomdahl-Köie.

Men mest pratas det om förlossning, något de blivandemammorna oftast oroar sig för och de nyblivna mammorna sertillbaka på med blandade känslor.

När Gefle Dagblad besöker lägenheten finnsdär fyra nyblivna mammor och en blivande. Några borihop med pappan, några bor hemma eller i egna lägenheter.Ingen av dem hade planerat att skaffa barn så tidigt ochtvå av dem funderade på abort men då var graviditetenför långt gången.

- Jag funderade på adoption men eftersom jag självär adopterad och har så många frågor kringdet så blev det inte så, berättar Maria Öberg,19 år och mamma till Saga sju och en halv månad.

De flesta hade tänkt sig barn vid 25 års ålder.

- Jag ville inte ha barn förrän vid 45, sägerSofie Bodén och skrattar. Hon är 18 år och mammatill Liam 2,5 månader.

Jenny Blomberg som är 19 år och har nio veckorkvar trodde hon skulle vara 25 år och gift innan det blevbarn.

- Jag skulle gå klart skolan och ha jobb, berättarAnna Svensson, 19 år och mamma till Linus, fyra veckor.

Dramatisk start

Hur har det då gått för dem? Blevdet som de tänkt sig?

- Det har gått lättare än jag trodde, sägerAnna där hon sitter med Linus nöjt snusande i knät.

För Maria Öberg blev det lite annorlunda.

- Jag hade inte tänkt så mycket på det menjag trodde jag skulle kunna ta det lugnt. Men Saga hade hjärtfelså starten blev dramatisk.

Hon berättar om det inrutade liv hon lever som mammamed mattider, blöjbyten, sovtider och så vidare somstyr vardagen.

- Visst kan jag sticka iväg på något menSaga behöver lugn och ro, säger hon.

Vi pratar om fördelar och nackdelar med att fåbarn i unga år.

- Fördelen är att när barnet är stortär jag fortfarande ung själv, säger Jenny.

Maria har tre äldre bröder som alla har barn.

- De orkar inte med lika mycket. Jag kan vara med och lekapå ett annat sätt och jag tror att som äldre förälderblir man mer försiktigt, rädd att barnet ska slåsig och sånt.

En annan fördel måste vara att man kan skaffa mångabarn?

Tjejerna skruvar på sig. Tanken verkar inte allt förtilltalande, inte just nu i alla fall.

- Jag ska aldrig skaffa barn igen. Det gjorde så ont!säger Maria med eftertryck.

Anna funderar en stund och kommer på att hon nog villha ett barn till i alla fall.

- Men jag hade panik inför förlossningen och blevsnittad, säger hon.

Allt måste planeras

Nackdelarna med att få barn tidigt har redanframskymtat när vi pratat. En tjej pluggar, en har jobbatextra men ingen har någon riktigt utbildning, inget fastjobb att gå tillbaka till och ingen ordnad ekonomi. Föräldrapenningengrundar sig på sjukpenningen och ingen av tjejerna har hunnitkomma upp i några större summor. Men det finns ocksåandra nackdelar.

- Jag kan inte göra något impulsivt och inte sammasaker som mina jämnåriga. Allt måste planeras,säger Maria och räcker över Saga till Marita enstund.

Hur reagerade kompisarna och föräldrar närde fick reda på att ni skulle ha barn?

Tydligen har omgivningens reaktioner varit blandade, ävenom alla får stöd hemifrån.

Det kommer inget omedelbart svar.

- Mamma blev glad, säger Jenny och stryker sig överden stora, runda magen.

- Mina jämnåriga vill också skaffa barn närde ser Linus, men en kompis skaffade kattunge i stället,säger Anna med ett leende.

Till sist, har ni något råd till andra unga mammor?

- Ta vara på tiden som är, för det gårså fort. Visst, ibland vill man bara lämna ungen mendet är fler positiva stunder än negativa och det ärett jobb livet ut. I jobbiga stunder är det viktigt att hanågon som kan ta över en stund, säger Maria ochlåter vuxnare än sina 19 år.

Ett annat råd kanske kan vara att inte sitta ensam hemmautan skaffa kontakter med andra i samma situation, till exempelgenom en ung-mamma-grupp.

Mer läsning

Annons