Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Höstmys med brasvärme

Annons
Du behöver inte vara proffs för attsjälv kunna montera en eldstad.

Majoriteten av alla nyare eldstäder är gjorda föratt en normalhändig person själv ska kunna bygga dem.Det finns till och med kakelugnar som vanligt folk ska kunna sättaihop.

Lite handlag skadar förstås inte. I övrigtska det nog gå bra, hävdar fabrikanterna.

Byggsatser

De flesta sådana ugnar och spisar levererasi byggsatser med utförliga monteringsanvisningar därdet står exakt vad man ska göra. Vissa modeller kräverlite murning, andra är mera lika legobyggen. I vilket fallsom helst ska du slippa hyra in dyra hantverkare.

När sedan släkt och vänner kommer föratt mysa vid den sprakande brasan kan du lägga handen påspiselkransen och säga att du har gjort det själv. Allakommer garanterat att slås av häpnad.

Det som behövs utöver själva eldstaden ären befintlig murstock och ett rejält underlag. Väggenbakom måste tåla att bli ordentligt uppvärmd.

Tyngre eldstäder, till exempel kakelugnar, fårinte ställas på träbjälklag utan kräverett fundament. Väger eldstaden mer än 150 kilo måsteunderlaget kontrolleras och kanske också förstärkas.

Trivsel eller värme?

När du ska välja eldstad, börja medatt fråga dig vad du vill ha ut av den. Är den tillendast för trivseleldning då och då eller villdu ha den för uppvärmning?

Om du ska ha den till kontinuerlig uppvärmning ärdet viktigt att den har en hög verkningsgrad, det vill sägaatt du får ut mycket värme i förhållandetill den mängd ved som går åt.

Vilken eldstad du än väljer ska den vara typgodkänd.När monteringen är klar ska den besiktigas av en skorstensfejarmästare.

Förutom typgodkännande finns något som hetermiljögodkännande. En miljögodkänd eldstadhar lägre tjärutsläpp än Boverkets rekommendationsvärden.

Med tanke på att vedeldning är en ganska nedsmutsandeaktivitet kan det vara önskvärt att skaffa en miljögodkändeldstad.(FLT)

Ulrika Fåhraeus

Mer läsning

Annons