Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inte bara filmens maffia frodas

Annons
När Marlon Brando slår sig ned påspagettisyltorna i Little Italy i New York är allt gratis."Cosa Nostra" belönar Mr Brando för den respektfullaskildringen av Vito "Gudfadern" Corleone.

Så än i dag lever och frodas såväl verklighetensmaffia som filmens.

Professor Amedeo Cottino på universitetet i Torino harunder flera år samtalat med den fängslade föredetta maffiabossen "Nino" och berättar i en ny bok om maffianslivskraft:

- Maffian har överlevt på grund av att staten aldrigtagit sitt ansvar och rekryteringen är en ständigt pågåendeprocess, slår han fast.

Apropå verklighetens "Corleone" så är detingen gudfader utan en enslig bergsby söder om Palermo påvästra Sicilien. Här har de riktigt tunga maffiafamiljernasitt ursprung. Men någon "familj" med namnet Corleone finnsinte.

Filmens Corleone heter "Forza dí Agrú". Byntronar 420 meter rakt upp på en bergstopp på den sicilianskavästkusten och är betagande. Söderut skymtas maffiafästetCatania där än i dag folk skjuts ihjäl påöppen gata och där näringsidkare ständigtbesöks av sina "beskyddare".

- Maffians överlevnad anses också ha att göramed att organisation haft en åtråvärd vara attsälja. Nämligen "beskydd", säger Amedeo Cottino.Affärsmän som försöker göra "business"på egen hand inser snart det hopplösa i situationenoch slår antingen igen eller blir delaktiga i den brottskontrollerademarknaden.

Det är i just Catania och Palermo som maffian hittarnya medlemmar. Så det är med vidöppna ögonvi några timmar senare kör vi in på dessa myllrandeoch avgastunga gator. Tempot är uppskruvat och marginalernasmå när flockar av bilar och tvåhjulingar vräkersig fram över den heta och spruckna asfalten. En bit bortligger kyrkogården där en 22-årig flicka och14-årig pojke mejades ned. De råkade vara släktmed en känd maffialedare.

I området ligger också domstolen som förett par år sedan dömde 20 maffiamedlemmar till livstidsfängelseför delaktighet i 20 mord. Vi passerar postkontoret därfyra ynglingar för en tid sedan roade sig med att rånagamlingar på pensionspengar. Det var bara det att en avseniorerna var släkt med en maffiaboss. Pojkarna kördesut på landsbygden där de ströps och slängdesned i en brunn. Samtliga var i tolvårsåldern.

På bakgatorna uppenbarar sig luggslitna miljöermed tvättlinor mellan kåkarna. På trottoarernasitter gubbar på pinnstolar och iakttar. På gatansläntrar pomadatunga tonåringar i väntan pånågot häftigare. Tjejer fnissar förbi i armkrok.Det är fattigt och nedkört och fler än en ung grabbhar lämnat kvarteren för ett glassigare liv med maffian.

- Det är just i de fattiga delarna av syditalien ochSicilien som nyrekryteringen sker. Nya mafiosos träder frami samma takt som gamla drar sig tillbaka. Bossarna får nysom unga grabbar som visat sig vara skötsamma och noga. Pojkarnakollas upp och får sedan inledningsvis lätta uppgiftersom att går till posten med ett kuvert. Uppgifterna blirsedan allt tuffare. Det var så "Nino" blev mafioso. Hanvar då tolv år.

Enligt Amedeo Cottino måste man inse att maffian stårför även goda saker i de här områdena:

- Kom ihåg att maffian under många år ersattstaten som arbetsgivare och upprätthållare av det civilasamhället. Maffian har gått in som garant i affärsuppgörelsermellan utomstående parter och åtminstone skapat liteordning, trygghet och tillförlitlighet då staten lystmed sin frånvaro. En slags band har knutits mellan maffianoch människorna som sedan urminnes tider känt sig unyttjadeav staten och därför odlat misstroende mot allt vadmyndigheter heter. Så om någon frågar om maffiankniper man käft. Omerta är termen.

Maffian har, enligt Amedeo Cottino, en hel del gemensamt medmedelhavskulturen när det gäller världsuppfattning.Det talas om "trust and honour". Det är värden som ärlivsviktiga för överlevnaden. Forskningen visar påstora likheter mellan kriminella organisationer och vanligt folknär det gäller straffutmätning om dessa värdenkränks. Parterna är överens om att till exempeläktenskapsbrott ska bestraffas med döden.

- Så det är inte av rädsla för hämndsom folk håller klaffen om vad de sett och hört. Detär tecken på heder och på en vägran attliera sig med staten. Om någon ändå börjarprata leder det till smutskastning, utfrysning och förmodligendöden, då personen i folkets ögon gjort sig skyldigtill förräderi.

Hedervärd är i stället den som försvararoch kontrollerar sin materiella produktion, det vill sägaordnar så att det finns mat på bordet, och sin biologiskareproduktion och ser till att äktenskapet överleveroch att barn sätts till världen. Om någon inteklarar uppgifterna faller man handlöst i status.

Hedervärd är också den blivande bruden somövergavs av sin tilltänkta och som hämnd dödandehonom. Folket hyllade henne som en hjälte. Typ: Du rånademig på min heder, jag rånar dig på ditt liv.

När det handlar om "trust" och tillit berättar Ninoom en till synes omöjlig tillvaro i vilken han måstelita på åtminstone sina närmaste medarbetare,men ändå lever efter principen; lita inte pånågon. Just denna tillit, menar han, har vid ett flertaltillfällen lett till att folk mördats:

"Du förstår, om de säger: låt oss mötashär, låt oss gå och ta en kopp kaffe. Jag gårinte. Jag skjuter direkt. Jag vet att han är min fiende.Jag vägrar gå. Och hotet är alltid närvarande.Jag måste alltid vara på min vakt. Aldrig lita pånågon. Jag litar inte ens på mina släktingar,förutom min fru, min mor och mina systrar.

Ändå är tillit byggstenen i den kriminellaorganisationen, och även i det lokala samhället. Såde värsta brotten är förräderi och falskspel.Amedeo Cottino ger ytterligare ett exempel på hur tillitkan kränkas:

- Det är ett brott att uppvakta en fängslad gängmedlemskvinna. Ett sådant tilltag bestraffas. Kränkning avtillit är det också att inte ordna det ekonomiskt förfamiljen till en fängslad gängmedlem.

Amedeo Cottino understryker slutligen att det är lönlöstatt kriga mot maffian med enbart våldsmetoder. Han pekarpå de flytande gränserna mellan det lokala samhälletsvärdesystem och maffians och menar att insatser behövspå såväl det kulturella som på det materiellaplanet för att en varaktig förändring ska kommatill stånd.

Han vänder sig också mot allt för sturskalinjer mellan godhet och ondska, normal och onormal, vi och dem,och pekar på att övergången från laglighettill kriminalitet kan vara nog så svår att se. Hanciterar maffiabossen Ninos uttalande i boken "Crime, Law &Social Change" som dock ännu inte översatts och nåttSverige:

"Folk frågar hur många vi är. Hundra, tusen?De får mig att skratta. Du förstår, vi ärtusen och åter tusen. Du har en vän, han har en vän.Det blir tre och dessa personer har i sin tur andra vänneroch så vidare; och de här människorna görvad som helst för dig, de kan till och med offra sina liv...och så fortsätter det. Och det här är kultur."

ARNE SPÅNGBERG

Mer läsning

Annons