Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klippet som säkrade tillgångarna

Annons
Nobelstiftelsens tillgångar har varierati värde kraftigt under åren. Efter en lång ochrejäl nedgång har goda fastighetsaffärer på1980-talet bidragit till att värdet i år är närmare3,5 miljarder kronor.

År 1895 skrev Alfred Nobel, på svensk-norska klubbeni Paris, sitt berömda testamente som lade grunden till Nobelstiftelsenoch Nobelprisen. Stiftelsen, som startade sin verksamhet år1900, fick större delen av Nobels förmögenhet somstartkapital. Det uppgick till mer än 31 miljoner kronor(runt 1,5 miljarder kronor i dagens penningvärde) och bestodhuvudsakligen av aktier i Nobels egna och i brödernas företag.

Enligt Nobels önskemål sålde stiftelsen avaktierna för att i stället placera tillgångarnai säkra värdepapper, vilket till en början tolkadessom enbart obligationer. Och det var inget fel som världensåg ut då, menar Michael Sohlman, vd för Nobelstiftelsen:

- Alfred Nobels föreskrift var rationell. Han misstroddesina kollegor kapitalisterna och inflationen var inget problem,säger Sohlman.

Men med första världskriget då inflationentog fart blev placeringsreglerna en hämsko. Det reala värdetför prissumman och stiftelsens tillgångar börjadesmälta samman rejält.

Prissumman när Nobelprisen delades ut för förstagången var 150 000 kronor. Därefter sjönk deni stort sett stadigt och låg 1919 på 133 127 kronor,en bottennotering vad gäller värdet. Summan detta årmotsvarade bara 28 procent av värdet på priset startåret1901 räknat i fast penningvärde.

På 1930-talet började stiftelsen arbeta föratt ändra placeringsreglerna, en process som gick trögteftersom besluten krävde godkännande från regeringen.

- Sedan dess har man gradvis öppnat upp för förstplaceringar i fastigheter och sedan aktier, säger Sohlman.

Till det kom också en länge eftertraktad skattefrihetsom stiftelsen fick 1946.

Med allt friare placeringsregler har avkastningen och värdetpå stiftelsens tillgångar ökat. 1991 kunde prissummansättas till sex miljoner kronor. Den var därmed tillbakapå 1901 års nivå, räknat i fast penningvärde.

Det verkliga klippet i stiftelsens historia var fastighetsaffärernapå 1980-talet under Stig Ramels ledning. I mitten av decennietvar hälften av stiftelsen tillgångar placerade i fastigheteri Stockholm.

- Några veckor före kraschen i Nyckeln hade visålt av. Det är det stora klipp jag kan komma påsom samtidigt var en djärv manöver, säger Sohlman.

Ännu runt 1980 motsvarade värdet på stiftelsenstillgångar bara hälften av värdet 1901 räknati fast penningvärde.

Värdet från september i år, närmare3,5 miljarder kronor, motsvarar närmare 2,4 gångervärdet 1901.

Runt två tredjedelar av stiftelsen tillgångarär placerade i aktier på världens marknader ochresterande tredjedel i svenska räntebärande papper.

Nils Odén/TT

Mer läsning

Annons