Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kratten från järn till skog

Annons
KRATTEN / Hem till byn

På 1500-talet flyttade Torshytte masugn med ensmideshammare till Kratten. Det blev starten på en storhetstidför Kratten där järnhanteringen dominerade ävenom det också byggdes upp ett mönsterjordbruk.

1944 kom Skogsvårdsstyrelsen som ägare och en nyepok tog sin början med en skoglig forskning som fick erkännandevärlden över. 1946 startade också en skogsskola.

Åkermarken användes för skogsforskningen medförädling av träd via frö och ympning. Vidympningen valdes plusträd, ovanligt stora välväxtaträd som man tog ympkvistar ifrån. Dessa ympades påen annan stam och gav ett genetiskt lika träd som föräldraträdet.

Träden fick sedan tjäna som fröproducenteroch än syns skyltarna intill trädraderna som talar omträdens ursprung. De ympade träden skiljer sig frånvanliga tallar genom att skorvbarken på stammens nedre delsaknas.

- Syftet med ympförsöken var att förbättrakvaliteten och få en ökad produktion, säger ErikHedbom.

Många forskare från avlägsna världsdelarhar vistats vid Kratten och forskningen har resulterade i uppbyggnadenav ett skogsförädlingsinstitut i North Carolina, USA,Raleigh Swedish co-operation in forest tree breeding and forestgenetics.

Under perioden fanns också stora växthus och byggnadernafrån den gamla plantskolan på vägen till Kalvsnäsfinns kvar än i dag även om verksamheten lagts ner.

I dag syns rester av den skogliga verksamheten med Pinetetstrax före Kratten. Här finns en rad planterade trädfrån olika delar av världen och det går att hittabåde cypresser och kanadensiska aspar. Området harfått förfalla, men än finns skyltarna kvar somvisar på de olika rariteterna.

Ett bestånd av lärkträd har kopplingar tilltsar Peter. Det finns inte långt från Krattens hyttruinoch här växer avkommor till lärk från Raivolapå Karelska näset i Finland. De rakvuxna lärkträdensom mer påminner om tall var på tsar Peters tid mycketeftersökta för båtbyggen.

1978 förvärvades Kratten av Gävle kommun somutnyttjade anläggningen som lägergård och förkonferenser innan anläggningen för två årsedan fick en privat ägare.

ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons