Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Laxen ska få komma hem

/
  • Blir det som Havs- och vattenmyndigheten vill, att laxfisket i södra Östersjön upphör, skapas plötsligt helt nya möjligheter för att laxfångsterna i Älvkarleby kan mångdubblas. Simon Hansen kommer då garanterat att hjälpa till att dra upp fångststatistiken.
  • 35 000 laxar får det svenska yrkesfisket fånga nästa år. Fisket ska framöver ske med fasta redskap och koncentreras till områden där i första hand kompensationsodlad lax fångas, som här utanför Dalälven.
  • Att fiskburgaren är MSC-certifierad syns på det välkända blå MSC-sigillet på kartongen.

Svenskt fiske efter lax i södra Östersjön ska fasas ut under 2012 och 2013, föreslår Havs- och vattenmyndigheten. Det är den senaste i raden av viktiga händelser denna höst som rör vårt laxfiske.

Annons

Kampen för att stoppa fisket på blandbestånd har pågått i flera decennier. Själv hade jag nästan slutat hoppas på ett förbud, och blev rentav lite rörd när jag fick se förslaget från HaV. Fisket ska nu riktas mot den odlade kompensationsutsatta laxen, som från exempelvis Dalälven.

Begreppet beståndsanpassat fiske har länge varit som ett mantra för alla som vill visa sig vara ansvarsfulla i fiskeförvaltningen. Att vi ska fiska beståndsanpassat är en självklarhet. Motsatsen är att fiska sönder bestånden. Likafullt är det fortfarande helt legitimt att fiska blint på laxens gemensamma uppväxtområde i södra Östersjön. HaV:s förslag innebär ett mycket stort steg i rätt riktning.

Motiveringen till omläggningen av fisket är just att fisket i södra Östersjön bedrivs på en blandning av odlade laxbestånd och på starka såväl som svaga vildlaxbestånd. Detta är ett stort problem då det inte går att förvalta respektive bestånd utifrån dess bärkraftighet i ett sådant här blandfiske. Även i EU-kommissionens förslag till flerårig förvaltningsplan för lax, som kom i augusti, lyfts frågan om förvaltning utifrån respektive vildlaxälvs bärkraftighet fram.

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att den svenska laxkvoten i första hand ska fiskas med fällor nära älvarnas utlopp när laxen är på väg till sin hemälv.

– Genom att styra laxfisket till Norrland blir det möjligt att välja vilka bestånd som ska skyddas, säger Martin Rydgren, utredare Havs- och vattenmyndigheten.

Det finns i dag 15-20 älvar med vildlax kvar i Sverige, varav alla utom Emån och Mörrumsån finns i Norrland. Bestånden i dessa älvar får nu en chans att bli starka. I dag kan möjligtvis Torneälven, som enda älv i Bottniska viken, beskrivas som att ha ett någorlunda starkt bestånd av vild lax.

Älvar med kompensationsutsatt odlad lax är från norr till söder: Luleälven, Skellefteälven, Ångermanälven, Indalsälven, Ljusnan och Dalälven. Sammanlagt i dessa älvar sätts två miljoner laxungar ut varje år.

Bakgrunden till de nya reglerna är att EU:s ministerråd tidigare i höst beslutat att laxfisket i hela Östersjön ska skäras ner med 51 procent 2012 jämfört med årets kvot. Det innebär att det svenska yrkesfiskets kvot kommer att vara knappt 35 000 laxar. Nämnas bör att forskarna hävdade att det behövdes en minskning på 79 procent. Fiskeministrarna körde dock sitt eget race, och tyckte att det räckte med 51 procent.

Utöver en inte så smart förvaltning av fisket så lider laxen även av en ökande dödlighet bland både vilda och odlade laxungar. Endast en av tio ungar överlever det första året till havs, jämfört med tre-fyra av tio på nittiotalet.

Därtill kommer de polska yrkesfiskarenas felrapporterade fångster. Upp till 70 000 laxar kan systematiskt ha rapporterats som öringar. Det är dubbelt så mycket som hela den svenska kvoten 2012, och tio gånger så mycket som Polens egna legala laxkvot. EU:s generaldirektorat för havsfrågor känner nu till problemet, och lovar att se till så att de polska fiskarena framöver rapporterar fångsten som de ska.

Nu ska alltså alla laxar få chansen att komma hem till sin hemälv, och varje bestånd ska beskattas efter bärkraft. Vad innebär det i praktiken? Låt oss titta närmare på fallet Dalälven: Om vi inte drabbas av något oförutsett, som exempelvis ännu större dödlighet bland unga laxar eller någon sjukdom, så kommer mängden lekvandrande laxar i Dalälven att öka kraftigt.

Dalälven laxbestånd består praktiskt taget av enbart odlad lax. På all odlad lax som sätts ut klipps fettfenan bort. Så det går att urskilja de vilda laxarna.

De odlade laxarna som vandrar tillbaka till Dalälven kan vi med gott samvete fånga. För att upprätthålla det odlade beståndet behövs ett mindre antal avelslaxar. Resten kan vi ta.

Den lax från Dalälven som ska fiskas med fällor utanför älven måste fiskas mycket nära älven för att undvika att lax från andra vattendrag ska fångas. I praktiken torde det handla om att fiska inom ett område mellan Billudden och industriområdet i Skutskär.

Hur många Dalälvslaxar handlar det då om? Hundratals, tusentals eller tiotusentals? Att ge sig på att försöka räkna ut hur många fler laxar som kommer hem till Dalälven avstår jag från. Det är alltför många faktorer som spelar in. Den enda kända parametern är hur många laxungar som varje år sätts ut i Dalälven, och det är 200 000 stycken. Det motsvarar tio procent av all lax som sätts ut i svenska vattendrag som mynnar i Östersjön. En annan siffra vi känner till är att sportfisket i Dalälven fångat i snitt 400 laxar per år om vi tittar på de senaste tio åren. Det behövs sen inte någon större fantasi för att se att laxfångsterna i Dalälven utan problem kan öka flera gånger om. Vi behöver kanske inte veta så mycket mer.

Detta om hur laxen framöver ska förvaltas sett ur ett lokalt perspektiv, och om hur vi tar vara på den situation som uppstår nu, är väl värt att ta sig en funderare på. Vad tycker du? Hur får vi största möjliga nytta av de laxar som kommer hem till Dalälven? Dela gärna med dig av dina förslag och synpunkter som en kommentar till dagens fiskesida på www.gd.se/extra/fiske. Tillsammans kanske vi kan arbeta fram några riktigt goda förslag.

Nästa vecka ska jag vara med på två stycken seminarier om lax. Ett som HaV anordnar om genetiska risker i samband med kompensationsutsättning av odlad lax i Östersjön, och ett som Coalation Clean Baltic håller om den framtida förvaltningen av lax i Östersjön. Så det lär bli en del om lax även på nästa fiskesida.

Till sist ytterligare en positiv fisknyhet. Det har nu gått ett år sedan MSC öppnade sitt Östersjökontor i Sverige. MSC står för Marine Stewardship Council, och är den ledande certifierings- och miljömärkningsprogram för fisk. MSC har utformat standarder för ett välskött och uthålligt fiske.

Det blå MSC-märket gör det lätt för oss konsumenter att göra rätt val när vi handlar fisk.

Fyra nya fisken har certifierats i Östersjöområdet under det senaste året. Totalt finns nu över 1 400 MSC-märkta produkter, vara 600 i Sverige.

Årets största stund för Östersjökontoret var när MSC-certifieringen av det danska, svenska och tyska torskfisket i östra Östersjön blev klar. Det var en triumf och ett erkännande för att fiskare och förvaltare kan, genom bra kontroll och sunda fiskemetoder, bidra till ett hav i balans.

Även i snabbmatsbranschen kommer nu MSC-märkta produkter. McDonald’s har tagit beslut om att samtliga 7 000 restauranger i 40 europeiska länder kommer att servera enbart MSC-märkt fisk. På McDonald’s i Sverige är det torsk i burgarna, och den kommer från Östersjön.

BERNT MOBERG

Skriver om fiske i GD

Mer läsning

Annons