Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Livet med en missbrukare måste inte bli kaos

Annons
Hur ska man kunna skapa ett bra liv åtsig själv, och samtidigt se den som man älskar gåner sig och förstöra sitt liv? Det är nog den svårasteuppgiften för den som har en missbrukare i familjen.

Därför försöker "Kaosgruppens" ungdomarha roligt när de träffas. Meningen är att man skagå från mötet och vara på gott humör.

- Men om någon behöver prata om sina problem, dågör vi det, säger Malin, en av gruppens två ledare.

- Det är skönt att känna att man inte ärensam. Att det finns fler i samma situation. Hos oss kan man fåmycket stöd och tips men vi är inga psykologer. Närdet blir för svårt slussar vi vidare.

Malin Talsi och Madelaine Lundholm vet att behovet finns.De har sett unga tjejer bli mammor åt sina mammor, flickvännerbli utnyttjade av sina pojkvänner. Även killar försökerskydda familjemedlemmar som missbrukar. Det är unga människorsom offrar sig själva till ingen nytta.

- Man kan aldrig hjälpa en missbrukare. Så hemsktär det. Den som lyckas bli fri från sina droger, måsteerkänna sina problem och vilja bli fri själv. Förstdå går det att hjälpa.

- Som syskon eller partner måste man tänka påsig själv. Det är inte människan man älskarsom man tar avstånd ifrån. Det är missbrukaren.

Malin och Madelaine kan redan mycket om hur missbrukare betersig.

Man kan till exempel aldrig lita på en människasom altivt missbrukar alkohol eller narkotika. Ändågör de flesta det. Litar på löften och blir besviknaom och om igen. Man tror så klart att man ställer uppnär man lånar ut pengar eller ringer och sjukskriver,men egentligen ser man bara till att missbrukaren kan fortsättamed sitt missbruk. Det hjälper faktiskt ingen.

- En missbrukare luras hemskt bra, säger Madelaine.

- Det ingår nästan i deras levnadssätt, fortsätterMalin. De måste luras för att kunna fortsätta.Dels för att de skäms. Men också för attdölja sitt missbruk och för att få tag i pengar.

Det är vanligt att föräldrar som missbrukarsköter sitt jobb och håller hemmet städat ochfint. Men det är inte särskilt fint under den fina ytan...

Och barnen i en familj försöker alltid skydda sinaföräldrar och ta hand om dem.

- Men det är så fel, säger Madelaine. Ärman en ungdom ska man få vara ungdom.

- Om det är en pojkvän som missbrukar ska man intestanna kvar, säger Malin. Där kan du bryta och ta digdärifrån.

- Det är svårare när det sker inom familjen,fortsätter Madelaine. Efter 18 kan man flytta hemifrån,men innan dess är det värre. Då måste manbe om hjälp, av skolsyster eller någon annan som kan.

Det går aldrig att leva helt normalt med en missbrukarei närheten.

Men det går att få ett bra liv.

- Man får räkna med att man blir ledsen ibland,säger Malin. Men man måste försöka tänkapå sig själv, tänka att "jag är viktig".Annars mår man aldrig bra.

Malin och Madelaine startade Kaosgruppen i december. Gruppenär ett projekt under FMN, föräldraföreningenmot narkotika och har en ansvarig projektledare. Bokstävernai kaos är en förkortning av "kamrat och syskon". Ochegentligen heter gruppen "Men inte kaos".

- Även om det är rörigt runt omkring en, såbehöver det inte vara kaos, säger Madelaine. Men detär lättare att säga Kaosgruppen, därförblir det så när man pratar.

Varje vecka träffas gruppen.

Ingen av dem är missbrukare, men alla har någonanhörig med missbruksproblem. Från början varde bara tjejer men nu har en kille också börjat.

Malin och Madelaine hoppas att fler killar ska vågagå med. Killar har ett annat sätt att prata påän tjejer och kan komma med annorlunda åsikter. Påmötet brukar de fika tillsammans, arbeta med dtudirmaterial,titta på film eller lyssna på någon som de bjuditin. En knarkpolis, en socialarbetare och en nykter alkoholisthar redan berättat om sina erfarenheter.

När knarkpolisen var på besök berättadehan en del ruskiga saker. Att det finns mycket narkotika i Gävletill exempel. Och att missbruket sjunker i åldrarna.

- Det är en sådan period just nu, att det ärlite inne att hålla på, säger Malin. Flower power-modetär ju drogromantiskt också.

- Det är så hemskt, säger Madelaine. Haschoch amfetamin har blivit vanligt i Gävle och de flesta somhåller på med hasch började först med vanligacigaretter.

Hasch är lätt att få tag i. De flesta ungavet precis till vem de ska vända sig.

Det omtalade GHB är inte lika vanligt. Än. Det dricksflytande ur korkar och är mycket svårt att dosera.Och en överdos kan leda till döden.

Malin och Madelaine tycker att det finns en ny drog-attitydbland ungdomar som bara fortsätter att växa. De hörofta att unga människor ser negativt på framtiden.Det finns inte så många jobb och alla kännersig tvingade att gå gymnasiet. Även de som ärskoltrötta redan i grundskolan. Många tappar orken.De känner inte att de kommer någon vart. En del fårdet också jobbigare hemma.

- Jag har hört många säga "man lever baraen gång, då måste man prova på det mesta,"berättar Madelaine. De tror att de är tuffa, men detlåter bara löjligt tycker jag.

Att slippa leva med ett syskon eller en föräldersom är alkoholist eller drogmissbrukare kan man aldrig väljasjälv. Däremot kan man slippa bli en missbrukare. Detsäkraste sättet är att inte börja överhuvud taget.

Tjejerna tycker att skolan borde undervisa mer om droger redani mellanstadiet.

- Alla får lära sig vad mens och kondomer äri sexualundervisningen. Men ingen får veta vilka biverkningarman kan få av hasch. Bara hur skönt det är fårman höra av kompisar.

Den som röker hasch kan få en psykos, närsom helst. Det kan hända efter första gången ellerefter tio år. Den som drabbas av en psykos blir mycket sjuk.Det kan kännas ungefär som att leva i en mardrömdär man är förföljd och ser saker som intefinns.

Tjejerna bläddrar i en liten broschyr om narkotika. "Dinabarn går inte i repris" står det tänkvärtpå omslaget.

- Den där är också bra, säger Madelaineoch pekar på en bild av en vanlig skolklass på väggen.

"Den som tänker bli knarkare räcker upp en hand",står det ovanför bilden. Ingen räcker upp handen...

Mer läsning

Annons