Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lugn och glad - och hotfull

Annons
För Katarina Hall betyder Falun gong atthon blir lugn och glad.

För de kinesiska anhängarna kan utövandet varaförenat med livsfara. Falun gongs informationscenter i Sverigeifrågasätter nu den kinesiska regeringens handlande.

Det har vid ett flertal tillfällen rapporterats om detrakasserier Falun gong-anhängarna i Kina utsatts för.Bland annat har den kinesiska statliga nyhetsbyrån påståttatt Falun gong är en ond sekt och att fem utövare tänteld på sig själva på Himmelska Fridens Torg iPeking. Informationscentret i Sverige skriver i ett pressmeddelandeatt det är falska påståenden eftersom Falun gongslära förbjuder alla former av dödande.

De kinesiska myndigheterna har också sagt att ingenFalun gong-anhängare sänts till arbetsläger medanAmnesty International har dokumenterat att tusentals utövarefinns i arbetsläger och tiotusentals i häkte.

Vidare ska 120 Falun gong-utövare ha torterats till dödsi polisförvar vilket den kinesiska regimen nekar till.

- Vi skriver en petition till den svenska regeringen föratt de ska trycka på den kinesiska regeringen, berättarKatarina Hall, kontaktperson för meditationsrörelseni Gävle.

Oförstående

Hon förstår inte varför de kinesiskamyndigheterna reagerar som de gör eftersom Falun gong varkenär en religiös eller politisk rörelse och hon haringen förklaring till förföljelsen.

- Man måste vara rädd om sig och sina medmänniskor,säger hon.

Katarina fick en inblick i Falun gong när hon gick enutbildning för akupunktörer och för tre årsedan var hon i Kina för att lära sig mer och utövaFalun gong tillsammans med kineser. Då var det fortfarandefritt att utöva Falun gong i Kina.

- Jag blir lugn och glad och jag håller mig frisk. Jagövar någon gång i veckan. Vi är sex-sjustycken i Gävle som träffas måndagar och onsdagar.Jag tränar också på egenskaperna, sägerKatarina som utstrålar sundhet.

Falun gong beskrivs som en kultiveringsmetod för kroppoch själ baserad på universums egenskap: Zhen (detsanna), Shan (godhet) och Ren (uthållighet).

Katarina och de andra utövarna i Gävle övari en lokal på Söder. De tar inte ut några avgiftereftersom Falun gong-aktiviteterna ska vara icke-kommersiella.

- Ibland övar jag ute på gården påmornarna och ibland ute i någon park, berättar Katarina.

Hon visar de fem rörelserna hemma i sin lägenhet.Rummet är inrett i lugna färger och på väggarnafinns Falun gong-symbolen och ett rörelseschema. Ur högtalarnaströmmar lugn kinesisk musik med instruktioner om hur utövarenska röra sig.

Katarina börjar med första rörelsen som kallas"Buddha sträcker ut sina tusen händer". Hon sträckerut kroppen för att energin ska kunna flöda fritt.

Andra rörelsen är "Falun stå som en pelare",en statisk övning som ska höja energinivån ochvisdomen. Den tredje övningen består av långarörelser. Rörelserna ska vara genomträngande ochfylla på de två kosmiska ytterligheterna.

- Man fyller på energi och renar kroppen. Rörelsernaska göras nio gånger upp och ner.

Talet nio är betydelsefullt för Falun gong. Falunstår för en miniatyr av universum och har samma egenskapsom universum. Falun roterar ständigt, nio gånger medsolsoch nio gånger motsols enligt läran. Den roteranderörelsen återkommer i Falun gongs symbol som ärBuddha-lärans svastika.

Faluns rotation

Den fjärde rörelsen kallas "Falun himmelskakretsloppet". Rörelsen använder Faluns rotation föratt rätta till alla onormala tillstånd i kroppen såatt energin kan flöda fritt.

Den femte rörelsen är den enda som utförs sittande,i lotusställning. Den är till för att utövarenska nå stillhet.

Övningarna ska utföras långsamt och allt somallt tar övningarna 45-60 minuter.

I hela Sverige finns mellan 500-1 000 utövare men meditationsformensprider sig sakta men säkert. Katarina Hall hoppas att flerska ansluta sig.

- Det finns undersökningar som visar att man blir friskareav det här, säger hon.

Mer läsning

Annons