Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mannen som skapade Sandviken

Annons
I början av 1800-talet kom en ung man mednamnet Anders Petter Göransson till Gävle. Han skullestudera på Borgarskolan.

Släkten kom från Askersund där fadern GöranBerg var köpman och rådman och var en av de störstaoch mest inflyterika i staden.

Efter skolan blev Anders Petter kvar i Gävle och omkring1816 började han arbeta på grosshandelsfirman DanielElfstrand som bokhållare

Anders Petter blev ingift i familjen Elfstrand efter giftermålmed Maria Catharina Elfstrand.

1845 tog Anders Petter Göransson över ansvaret avföretaget som då hade växt i omfattning. Dåhade hans son Göran Fredrik Göransson redan börjati företaget och han blev 1856 ny chef för företaget.

Verksamheten i företaget hade vitt skilda verksamhetsgrenar.Ett järnbruk som det samarbetades med var Högbo bruksom också köptes 1856 och på köpet fickman även Edske masugn. Då hade engelsmannen Bessemerredan tagit patent på en metod för stålframställning.Ett patent som Göransson köpte och tog med sig hem tillEdske bruk.

F Göranssons envishet gjorde att han aldrig gav upp försökenmed Bessemerblåsningen. En process som ännu inte varslutförd, men som såg lovande ut.

Men 1857 blev det kris. Elfstrandska firman gick i konkursoch den hade stått för den ekonomiska satsningen påförsöken med Bessemerblåsningen. Men med ekonomiskhjälp av bland andra Jernkontoret kunde experimenten fortsättavid Edsken under första delen av 1858.

Misslyckande staplades på misslyckande och stämningenvar förtvivlad när Göransson den 18 juli 1858 tillslut prövade möjligheten att utvidga hålen påbessemerkonverten där luften pressades in.

Resultatet blev en fullträff. De nya göterna skickadestill Högbo bruk för provvalsning och resultaten motsvaradealla förväntningar.

Redan under de här åren var G F Göranssonofta på resande fot i England och Nordeuropa. Den 5 augusti1858 besökte han några instrumentmakare i Hamburg ochde gjorde knivar av det nya stålet. Betyget blev det bästa.

- Stålet är jämförbart med det bästafrån England, blev betyget.

Sandviken började nu växa som samhälle i ochmed att produktionen ökade.

Men bistra tider skulle komma.

Den ekonomiska situationen blev ohållbar och bolagetgick i konkurs 1866. Under två år låg verksamhetennere innan allt startades igen och nu med Göran Fredrik Göranssonsson Anders Henrik Göransson som disponent för SandvikensJernverks aktiebolag. Göran Fredriks namn kunde efter konkurseninte finnas med, även om det naturligtvis var han som lågbakom det mesta.

1873 uppfördes i Sandviken den första byggnadenför social verksamhet. Det var skolhuset söder om DalBrittas damm.

Bolaget såg till att de anställda fick lägenheteratt bo i och byggde också sjukstugan vid järnvägsstationen.

På våren 1900 skulle Göran Fredrik Göranssonfå utmärkelsen filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet,men han avled den 12 maj och fick aldrig ta emot utmärkelsen.

Men utan Göran Fredrik Göranssons envishet att fullföljabessemerblåsningen på ett lyckat sätt hade Sandvikenaldrig funnits. Då hade Bredmossen legat orörd vidStorsjöns norra strand.

Mer läsning

Annons