Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med hjärta för Afrika och Getån

Annons
Hem till byn

Inger Wiberg och Lage Bergström kom till Åsmundshyttan1989 och flyttade då till Ingers föräldrahem frånStockholm. De driver var sitt företag där Inger Wibergfrämst jobbar med ledarutbildning, arbete i arbetslag motden offentliga sektorn och Lage Bergström med utbildningoch video. En flytt de inte ångrat trots att det innebären hel del resor.

Sida-konsult

Men resande är något de lärt siggenom åren då Lage Bergström i snart 30 årvarit konsult åt Sida och studerat hur det svenska biståndetfungerar. Främst i de afrikanska staterna Tanzania, Angola,Zimbabwe och Uganda. Sedan 1983 har biståndet videodokumenteratsdär Lage Bergström sköter filmkameran och IngerWiberg är speaker och tar hand om filmerna. Filmer som sedananvänds för utbildning i det svenska biståndsarbetet.

Arbetet i Tanzania gjorde att de fick en mycket fin kontaktmed byhövdingen i byn Ihushi intill Viktoriasjön. Efterden första kontakten 1990 blev det årliga besökoch 1999 bildades vänföreningen Ihushi i Torsåker.

- Det har utvidgat kontakterna med besök både frånoss ner till byn och representanter från byn har varit här,säger Inger Wiberg.

Stöd till Afrika

Kontakterna har gett en del stöd på densanitära sidan liksom start av ett ungdomsprojekt föratt ge fler ungdomar möjlighet till studier. Men det viktigastehar varit kontakterna som vidgat kunskaperna och mycket har handlatom hjälp till självhjälp.

På Internet fann Lage Bergström exempel påen enkel och billig anläggning för droppbevattning medhinkar och slang. Det har han förmedlat till byborna somsedan förbättrat sina odlingsmöjligheter.

De ser också stora likheter mellan landsbygden i Afrikasom byarna vid Viktoriasjön som är på vägatt växa igen och förgiftas och landsbygden hemmavid.Ån växer igen och kräver åtgärder.

- Därför har vi i samarbete med bonden börjatslå stränderna på våra skiften och ävensätta upp holkar för fåglarna, säger IngerWiberg.

Deras intresse för att bibehålla det öppnalandskapet har gjort att de också håller någrafår på markerna.

ULF GRANSTRÖM

Mer läsning

Annons