Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Misshandlad mor måste möta mannen

Annons
Gävle

Vi kallar henne Anna S och hon misshandlades av sin föredetta man. En förändring i föräldrabalkenden 1 oktober 1998 tvingar henne att om några dagar träffajust den man, vi kallar honom Erik P, som under flera årstid slagit henne, och efter skilsmässan förföljtoch trakasserat henne.

- Jag kan ju inte bryta ihop, säger hon om att mötahonom ansikte mot ansikte.

I en lakoniskt formulerad dom från länsrätteni Gävle kan man bland annat läsa att "konflikterna mellanhonom och (Anna S) har varit svåra och (Erik P) har dömtsför bland annat misshandel av henne".

Ingen fara för barnen

Där står också att mannen ska ha fortsattumgängesrätt till barnen, eftersom det inte finns uppenbarfysisk eller själslig fara för barnen att träffapappan.

Av flera nya skrivningar i föräldrabalken ärnågra viktiga för Anna S. Om hon förhindrar detumgänge med barnen hovrätt och länsrätt givitpappan, riskerar hon att vårdnaden övergår tillhonom.

Lagen, som i första hand ska se till barnens bästa,ger varje skilsmässobarn rätten att ha umgängemed båda föräldrarna.

Dömd för våldtäkt

Erik P, som för tillfället befinner sig i fängelse,nu dömd för våldtäkt på en kvinna hanmött efter skilsmässan från Anna S, har inte träffatsina barn regelbundet på flera år. Flickan och pojkenär i dag sex och sju år gamla.

Trakasserierna mot Anna S har bestått av han följtefter henne utomhus. När hon gått genom en kulverthar hon hört fotsteg bakom sig, och det har då varitErik P.

Ett tidningsurklipp i hennes brevlåda handlade om huren man dödat mamman till deras gemensamma barn sedan hanförvägrats vårdnad. När hon skaffade sigen nummerpresentatör för att spåra samtalen dådet var tyst i andra änden på linjen, börjadesamtalen att ringas från telefonautomater.

- Jag stötte på honom på gatan och troddeatt jag såg i syne. Han var ute på permission. Ingenhade ringt och berättat det för mig, säger AnnaS.

Skamkänslor

Under samtalet med Anna S återkommer hon flera gångertill den skam och fruktan för omgivningens fördömandehon själv - och många kvinnor i hennes situation -upplever eller har upplevt. Den bidrar till att de tiger och stannarlängre i relationer med män som slår dem ände annars skulle ha gjort.

- Hur kan hon vara så dum, en kvinna som stannade hosen man som slår henne, trodde jag att folk skulle tänka.Men så har det inte varit och jag har fått mycketstöd, berättar Anna S, en medellång kvinna medrakt, ljust hår.

Hon döljer det, men det är ändå lättatt se att det är pressande att prata om nästa gångbarnen ska träffa sin pappa.

Barnen vill inte

- De vill ju inte. De vill inte släppa mig och gråtereftersom de inte förstår vad som händer.

Barnen kan inte ha några klara minnesbilder av ErikP. Strax efter att barnen föddes reste han utomlands, ochsedan han återvänt har umgänget med barnen varitsällsynt.

När han återvände till landet träffadeoch gifte han sig med en ny kvinna - den kvinna han senare dömdestill tre års fängelse för att ha våldtagit.

Hos socialtjänsten

Barnen ska Erik P träffa i en lokal som familjerättsavdelningenvid socialtjänsten i Gävle bestämt. En kontaktpersonfrån socialtjänsten är närvarande under detimmar Erik P möter de barn han haft sporadisk kontakt med.

Anna S behöver egentligen inte själv möta mannensom slog henne. Ändå kommer hon att vara med - eftersombarnen är rädda att träffa honom, berättarhon.

- Jag är inte mot att pappor får träffa sinabarn. Men hur är han som förebild? Han våldtaroch misshandlar ju, säger Anna S.

Hon har förut haft både skyddad adress och besöksförbudriktat mot Erik P.

Hon hoppas att det hemliga telefonnumret ska skydda hennefrån fler telefonringningar, där ingen säger något.Erik P kommer att friges inom ett år, efter att ha avtjänatsitt straff.

- Nu är jag trött på att flytta. Framtidenär oviss. Det känns som att det aldrig tar slut.

Omgift i dag

Anna S är i dag omgift och bor någonstans i länet.

Så länge en domstol finner att Erik P har rätttill umgänge med barnen, kommer han att vara en del av hennesoch även hennes nya familjs liv.

- Jag klarar av det genom att inte tänka så mycket.Att koncentrera mig på att vara hemma när jag ärdet. Att koncentrera mig på arbetet när jag jobbar.Jag kan ju inte bryta ihop.

Mer läsning

Annons