Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

OS-staden blev Joe Hills öde

Annons
GÄVLE

Salt Lake City förknippas i dessa dagar med OS men fackföreningsrörelsen,framför allt i USA, kommer ihåg Salt Lake City somden stad där agitatorn och protestsångaren Joe Hillfrån Gävle avrättades.

Den tionde januari 1914 kom att bli ett viktigt datum förmånga i Salt Lake City. Klockan tio den kvällen höllJohn Morrison på att stänga sin speceributik i centralaSalt Lake City. Sonen Arling hjälpte honom att sopa och plockaundan. I ett utrymme bakom butiken väntade yngste sonen Merlin,13 år, på att få gå hem.

John Morrison hade under en kort period arbetat som polisoch under den tiden dragit på sig en del ovänner blandde kriminella. Han hade också haft åtminstone ettinbrott i sin butik tidigare och då allvarligt skottskadaten person med sitt tjänstevapen som han förvarade ien låda i butiken.

Morrison var nästan klar med sitt arbete då dörrenplötsligt vräktes upp och två maskerade och revolverbeväpnademän stormade in. De skriker: "Nu har vi dig!". Arling fårtag på faderns revolver och avfyrar ett skott mot inkräktarna.De maskerade männen skjuter tillbaka. Arling dör omedelbart,fadern John efter några minuter.

Ett vittne säger senare att en av rånarna troligenskadats.

En och en halv timme efter dödskjutningen i Morrisonsbutik kommer en man till doktor Frank McHughs mottagning i Murray.Klockan är halv tolv på natten. Mannen, som ärJoseph Hillstrom, mer känd som Joe Hill, säger att hanblivit skjuten i samband med ett gräl om en kvinna.

Vem denna kvinna var och vem som sköt Joe Hill kommeraldrig att bli klarlagt. Kanske var hon en gift mormonkvinna,kanske en högt uppsatt mans dotter. De tre som visste berättadealdrig.

Doktor McHugh konstaterade att kulen gått rakt igenomJoe Hills kropp utan att träffa några vitala organ.Läkaren förbinder honom men under behandlingen tapparden skadade mannen ett hölster med ett vapen i. Läkarenkan inte se vad det är för vapentyp.

Joe Hill får skjuts till sitt rum hos familjen Eseliusmen på vägen dit kastar han bort något. Pågrund av mörkret kan chauffören inte se exakt vad somkastas och inte heller var föremålet landar.

Nästa morgon läser doktor McHugh om mordet påMorrison och meddelar polisen om sin nattliga patient. Murraypolisenhandlar snabbt och stormar in hos familjen Eselius, sparkar uppdörren till Joe Hills rum och pekar på honom med sinapistoler samtidigt som de beordrar honom att ligga stilla. JoeHill börjar treva efter sina byxor vilket missuppfattas avpoliserna som skjuter honom i högra handen så att knogarnasplittras.

Huvudpersonen i dramat hette från början Joel EmanuelHägglund. Han föddes 1879 och växte upp påNedre Bergsgatan 28 i Gävle.

I tonåren blev Joel Hägglund föräldralösoch emigrerade till USA 1902. Det är inte mycket käntom hans vistelse i USA men 1905 skickade han ett julkort tillsläktingarna i Sverige från Cleveland, Ohio och 1906skrev han en artikel om jordbävningen i San Francisco somhan skickade till Gefle Dagblad.

I övrigt vet man att han engagerade sig i den framväxandefackföreningsrörelsen och blev medlem i Industrial Workersof the World, IWW. Han ändrade sitt namn till Joseph Hillstromoch under det namnet agiterade han och skrev kampsångersom 1913 gavs ut av IWW i bokform. Av arbetsgivarna kallades boken"den lilla röda djävulen". Musikintresset hade JosephHillstrom med sig hemifrån. Som barn hade han ofta besöktBetlehemskyrkan och han tyckte om Frälsningsarménssånger och musik.

Samma år som boken gavs ut, 1913, reste Joseph Hillstromtill mormonfästet Salt Lake City i Utah dit han kom sentpå hösten. Han hade nu bytt namn till Joe Hill. I decembersamma år köpte han en Luger, kaliber 30, i en affärintill stationen. Varför han behövde ett vapen finnsdet inga uppgifter om men Joe Hill var helt klart ett irritationsmoment,hatad av bolagsdirektörer och fabrikörer på grundav sin fackliga kamp.

Joe Hill bodde i ett rum hos den svenska familjen Eseliusi Murray och arbetade i gruvorna i Klippiga bergen där hanockså organiserade arbetarna. Det är samma berg somAnja Pärsson, Pernilla Wiberg och alla de andra görupp om slalommedaljerna i.

Den elfte januari 1914 visste polisen inte att det var denberyktade fackföreningskämpen Joe Hill de gripit. Detkom fram först senare i samband med rättegången.

Men var det Joe Hill som rånat och skjutit Morrisons?Ingen kan med säkerhet veta. Polisen hade från börjanutgått från att morden var en hämndaktion menunder rättegången tog det hela en ny vändning.Det kom också fram en rad märkliga omständigheter.Bland annat sa Merlin Morrison spontant när han sågJoe Hill att banditen som hans bror skjutit mot var bådekortare och grövre. Polisen hittade heller aldrig den kulasom Arling avlossade, de hittade inte ens ett märke efterden. Inte heller fanns något motiv eftersom butikens kassavar orörd. Polisen hittade visserligen blodspår mendet var ett kvarter från Morrisons butik. En annan märkligdetalj var att ett kvinnligt vittne plötsligt kändeigen Joe Hills ansikte, detta trots att rånarna var maskerade.

Joe Hill, som hade en skottskada i bröstet och en i handen,vägrades läkarvård om han inte erkände morden.Han sa ingenting och fick heller ingen vård. Han svävademellan liv och död under några dagar men repade sig.

Han dömdes till döden av en jury där det sattminst tre mormoner. Joe Hill hatades av mormonerna sedan han organiseraten omfattande gruvstrejk i Salt Lake City.

I enlighet med Utahs lag fick den dödsdömde väljamellan att bli skjuten eller hängd. Joe Hill lär hasvarat "Jag har blivit skjuten några gånger förutså jag kan nog ta ett skott till".

Domen överklagades i alla instanser och 25 000 arbetarefrån Minneapolis fordrade att Joe Hill skulle friges. Densvenske ambassadören i Washington vädjade till presidentWilson om en ny undersökning och presidenten beordrade attexekutionen skulle uppskjutas för nya undersökningarmen dödsdomen stod fast. Många beskrev rättegångensom farsartad och kallade domen ett justitiemord.

Sista dygnen satt Joe Hill i en cell i delstatsfängelsetUtah State Prison som fram till 1940-talet låg därSugarhous Park nu ligger, alltså inte långt frånOS-arenorna för konståkning, ishockey och skridsko.

I brev har han berättat att sista måltiden vargod. Hans sista önskan var att få träffa någraav sina svenska vänner men dessa stoppades vid fängelseporten.I ett av de allra sista breven skrev Joe Hill "Slösa intetid på att sörja. Organisera!"

Dagen innan avrättningen skickades en reporter frånen av de tre lokaltidningarna, Herald Republican, till Joe Hill.Joe Hill visade ingen rädsla utan gav prov på sin humorberättade journalisten.

Klockan 8.20 på morgonen den 19 november 1915 fördesJoe Hill ut på fängelsegården och surrades fastvid en stol. Exekutionspatrullen stod uppställd framförhonom. Joe Hill ska ha kommenderat sina bödlar "Ge fyr! Låtgå!" Så ekade en kanonad av gevärsskott mot Klippigabergen. Joe Hill var död, avrättat med fyra skott ibröstet.

Joe Hills döda kropp följdes av 50 000 arbetaretill Grayson Cementery där han visades upp i en vit kistamed blottat bröst så skotthålen syntes. Han kremeradessenare och askan förpackades i små papperskuvert ochskickades med kurirer till alla delstater utom Utah. En del avaskan spreds senare ut under körsbärsträdet påJoe Hillgården i Gamla Gefle.

Joe Hill blev martyr, betraktad som ett offer för kapitalismenoch en förebild för den nya vänstern.

I Salt Lake City finns endast en minnessten som berättarom fängelset och Joe Hill.

Mer läsning

Annons