Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så var 2000

Annons
Minns ni årtusendet första år?

Ja, utom att sommaren var urusel alltså. Här äri alla fall en liten påminnelse om året som flytt.

JANUARI

4 Tre barn, fem, sju och nio år, försvann påeftermiddagen när de var ute och lekte på Brynäs.Först halv elva på kvällen hittades de välbehållnaflera kilometer hemifrån. De hade gått för attleta tomglas och sedan inte hittat hem.

5 Vid en brand i Stora Ensos massafabrik i Skutskär förstördesutrustning för miljoner. Tre brandkårer bekämpadeelden.

En anlagd brand upptäcktes i Storhagsskolan i Bomhus.Två dagar tidigare hade Håkans servering och spelbutiki närheten också brunnit. Inom några dagar branndet igen i Storhagsskolan.

11 Två män greps sedan de några timmar tidigarehade rånat både Föreningssparbanken och Handelsbankeni Ockelbo.

25 Åttaårige Tomas Walch i Grååsengick vilse i skogen och hittades tolv timmar senare välbehållenav polisens skoterpatrull. Då låg han och sov underen gran.

29 Posten i Storvik utsattes för väpnat rån.Två män slog till strax före stängningsdagsoch försvann med sitt byte i en bil som senare hittades övergiveni centrala Storvik.

FEBRUARI

4 Gävles nya värmeverk Johannes invigdes av åttaårigeJohannes Henriksson.

5 Två unga flickor i Sandviken, den ena bara 14 år,fick föras till sjukhus efter att de fått i sig förmycket av den nya innedrogen GHB.

15 Fyra hästar dog när en hästtransportbilkörde i diket på riksväg 67 söder om Rörberg.

22 En 52-årig gävlebo hittades mördad i gångtunnelnvid centralstationen i Gävle. En 16-årig flicka ringdeefter någon dag till polisen och sa att hon var mördaren.Efter ytterligare en dag häktades hon skäligen misstänktför mord. Senare ändrade hon sig och sa att pojkvännenvar den skyldige. Det blev sedan många turer i det såkallade tunnelmordet under de kommande månaderna.

23 27 familjer måste evakueras efter en våldsamvindsbrand på Öster i Gävle.

MARS

17 En 17-åring i Sandviken dömdes till vårdinom socialtjänsten efter att ha gjort sig skyldig till hetsmot folkgrupp. Han hade bland annat ritat hakkors och skrivitrasistiska slagord i Perslundaskolan i Ockelbo.

25 Sandvik Steels vd Ola Rollén anförde familjeskäloch hoppade av Sandvikkarriären efter bara några månaderpå posten. Han efterträddes av Lars Pettersson somtill dess varit vd för Sandvik Coromant.

27 Kulturminnesmärkta Kristinelundsskolan i Bomhus, Gävle,totalförstördes vid en våldsam brand som visadesig vara anlagd.

APRIL

1 Nyheten att nya Briggen Gerda plötsligt hade sjunkittill botten vid Gävle varv fick många läsare attsätta morgonkaffet i halsen. Det visade sig dock vara ettaprilskämt.

10 Porfyrskolan i Sätra, Gävle, eldhärjades.Några dagar senare erkände två flickor, 13 och15 år, att de tänt eld på skolan.

25 Furuviksparkens giraffstallar brann ner till grunden.

28 Mats Öström lämnade tjänsten som Sandvikenskultur- och fritidschef och blev i stället Gävles nyakultur- och fritidschef.

MAJ

5 Omkring 1 000 personer, lärare, föräldraroch elever, samlades på Stortorget i Gävle föratt protestera mot nedskärningarna i skolan.

6 Två estländare dömdes till fängelseoch livstids utvisning för dubbelrånet i Ockelbo ijanuari.

7 Gävle var den 6 maj varmast i landet med 21 gradermitt på dagen.

8 Det blev bråkigt i Gävles s-topp när AnnHedbom och Helene Åkerlind internt kritiserade partietsbudgetförslag och sedan lade fram en alternativ budget.

9 Tullen grep tre män i Gävle på bar gärningmed över 1 200 liter insmugglad whisky värd cirka 400000 kronor.

18 Skämttecknaren och läraren Jan Berlin blev Gävlekommuns kulturpristagare 2000.

30 Förslaget från Sandvikens kommundirektörSvante W Nordh att lägga ner kommundelsnämnderna föratt få ekonomin i balans slog ner som en bomb i nämndanämnder.

Ett 50-tal hälsingar kom till Gävle för attprotestera mot landstingsledningens förslag att lägganer Bollnäs BB.

JUNI

2 Studentfirandet i Gävle blev stökigt. I Boulognerskogenblev sex personer misshandlade med bland annat kättingar.

5 Filmaren Roy Andersson tog emot årets Stig Dagermanprispå Laxön i Älvkarleby.

13 Myggplågan slog till med full kraft i Österfärnebo.

15 Kommunala Gävle-Sandviken Flygfält AB, som årefter år gått med miljoner i förlust, hade ocksåbetalat flygbolaget Jet 2000 AB över nio miljoner i konsultarvodenför att utreda Jet 2000:s egen Amsterdamlinje. Det var ennyhet även för den politiska oppositionen. KommunalrådetMats Ågren, s, fick fullt upp med att försvara ochförklara vad som hänt och varför. Konsultaffärengick som följetong under resten av året.

JULI

1 Natten mellan den 29 och 30 juni drabbades Gävle avett storm-, åsk- och regnoväder som orsakade bådeöversvämningar och avblåsta tak.

10 En trilskande Briggen Gerda sjösattes vid Gävlevarv på söndagen. Först tre timmar efter utsatttid och med hjälp av bogserbåten Karl-Alfred gled Gerdaav slipen. En publik på 9 000 personer bevittnade det helai strålande sol.

26 Det ihärdiga regnandet under senare delen av julihotade potatisskörden. Flera potatisodlare i Gävletraktenhade mer vatten än potatis i fårorna.

AUGUSTI

9 Folkets hus i Järbo var nära att förstörasav anlagd brand.

17 En minibuss körde av vägen i Österfärnebosedan chauffören tappat kontrollen i försöken attvifta bort all mygg som hade kommit in i bilen. Dagen därpåkom miljöminister Kjell Larsson till Österfärnebooch lovade att stödja österfärneboborna i deraskamp mot myggen.

20 Två personer fick föras till sjukhus och enperson skadades lindrigt vid ett våldsamt bråk i entrappuppgång på Västerleden i Hofors. Under slagsmåletanvändes både knivar och en slägga.

21 Ett häftigt skyfall över Gävle vattenfylldekällare och översvämmade gator. I affärshusetFlanör rann regnvattnet rakt igenom tre våningar ochorsakade stora vattenskador.

25 Tjuvar backade med bil sönder fönstret till Ica-butikeni Hedesunda och tog sig sedan enkelt in och stal cigaretter.

28 En 45-årig gävlebo drunknade vid Rullsands campingnär han försökte att undsätta sin dotter somhade börjat driva ut mot havet i sin leksaksplastbåt.

SEPTEMBER

15 Ericsson invigde sin fabrik för tredje generationensmobiltelefoner i KF:s ombyggda lagercentral på Näringen.

16 En anställd på pressverk 62 på SandvikSteel avled i legionärssjukan. Provtagningar visade att detfanns legionellabakterier i pressverkets vattensystem och mannenantogs därför ha smittats när han duschade. Produktionenvid pressverket stoppades under tre dagar och ett åtgärdsprogramsattes in för att få bort bakterierna ur systemet.En andra kontroll av de första proverna visade dock att enav de misstänkta smitthärdarna inte innehöll sjukdomsframkallandelegionellabakterier.

26 Sandvikens fullmäktige klubbade den nya Sandvikenmodellendär tre kommundelsnämnder slås ihop och den ekonomiskamakten samlas i kommunstyrelsen.

OKTOBER

4 Unni Franck installerades som Gävles första kvinnligakyrkoherde med tjänstgöring i Bomhus församling.

5 Österfärneboborna fick denna dag beskedet attbrandkåren skulle läggas ner och en storm av protesterbröt ut. Den 17 november kom dock det överraskande beskedetatt deltidskåren blir kvar - åtminstone under 2001.Detta sedan Sandvikens kommun lovat att öka sitt bidrag med300 000 kronor.

9 Älvboda friskola i Skutskär invigdes officiellt.

NOVEMBER

3 Trots Sandvik AB:s vinst på 4,3 miljarder under åretsförsta nio månader annonserade företaget om enpersonalminskning med 700 varav cirka 300 i Sandviken.

5 TV-tittarfavoriten Buba Badjie från Valbo röstadesbort från Robinsonön. Den 26 kom han tillbaka men röstadesdå bort ännu en gång.

16 En fullsatt buss kanade av vägen vid Åsbergamellan Hedesunda och Gävle. Bussen hade drabbats av ett teknisktfel och gick plötsligt inte att styra. Ingen människaskadades.

18 Flygbolaget Jet 2000, vars linje till Amsterdam skullebli räddningen för Rörbergs flygplats, försattesi konkurs. Bolaget hade 11 miljoner i skulder.

30 Älvkarleby fullmäktige beslutade trots marmabornasprotester att lägga ner Marma skola.

DECEMBER

2 Två fotgängare blev påkörda med enhalvtimmes mellanrum i Gävle. Båda olyckorna inträffadepå Södra Kungsgatan, den ena på ett nyss bortfrästövergångsställe och den andra på ett avde övergångsställen som ännu finns kvar.

19 En majoritet av Sandvikens fullmäktige röstadeför att lägga ner verksamheten i Konsthallen under tvåår.

20 Dom föll i tunnelmordet i Gävle. Hovrättenansåg, liksom tingsrätten i sin dom tidigare, att denunga flickan hade utfört mordet och dömde henne tilltre års sluten ungdomsvård.

24 Författaren Per-Gunnar Evander fick Gefle Dagbladskulturpris 2000.

29 Bocken på Slottstorget i Gävle gick upp i röknatten till den 28 december.

Ericsson kungjorde sin etablering i Teknikparken i Gävle.En kontorshus på 5 500 kvadratmeter ska rymma tre av Ericssonsproduktutvecklingsenheter.

Nyhetsurval: YLVA SUNESON

Mer läsning

Annons