Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sätra - den vita staden i våra hjärtan

Annons
GÄVLE

Det storskaliga byggandet under miljonprogrammet har oftakritiserats. För att förstå tankarna bakom dennatyp av byggande gestaltas nu historien om Sätra "den vitastaden" på länsmuseet. I arbetet med utställningenhar elever från Stora Sätraskolan varit delaktiga.

Utställningen öppnar i dag, lördagen den 10februari.

Regeringen har utnämnt år 2001 till arkitekturår.I samband med detta presenterar länsmuseet två utställningarmed anknytning till arkitektur.

Genom utställningen om Sätra vänder museetblicken mot en del av arkitekturens historia som sällan uppmärksammatsi museivärlden.

Bostadsbrist

Miljonprogrammet kom till för att snabbt rådabot på en lång period av bostadsbrist. I Gävlehade det rått stor brist på bostäder sedan stadsbranden1869. Mellan 1965-1975 skulle en miljon produceras. Måletvar att skapa bra bostäder till rimligt pris.

Sätra hade ritats redan på 1950-talet, men kundeinte byggas förrän det kom pengar genom miljonprogrammet.Området räknas till ett av de mer lyckade inom programmet.

Bra planlösning

När Sätra byggdes var tanken att byggalägenheter med bra planlösning som utnyttjade ytan.Med rationellt byggande skulle kostnaderna hållas nere.

I stället för att bygga slutna kvarter placeradeshusen fritt för att få in så mycket sol och ljussom möjligt. Så mycket som möjligt av den ursprungliganaturen bevarades. Privatbilismen hade slagit igenom och trafikenlades utanför området för att skydda barnen.

Elever från klass 7E i Stora Sätraskolan har varitmed i arbetet med utställningen. Syftet var att fåeleverna att upptäcka sin egen närmiljö. Utifrånolika teman har eleverna skrivit och fotograferat om sitt Sätra.

Det ena temat handlar om platser där de trivs eller vantrivs,det andra om mönster och utsmyckning.

- Jag har fotograferat kyrkan och klockstapeln. Det var såcoola mönster. Jag hade inte tänkt på det tidigare,säger en kille.

Flera elever har fotograferat ungdomsgården "Träffen".Några har tagit upp det som ett ställe att trivas på.Andra har fokuserat på att miljön utanför ärbråkig och skräpig.

- Genom att tänka på hur det är där manbor och lära känna historien tror jag att man kan skaffaen identitet och ett självförtroende där man bor.Det behövs för att trivas, säger Björn Norbergsom producerat utställningen.

Ursprungligen tänkte han att projektet i skolan skullebli mycket större, involvera fler elever och arbeta överlektionsgränserna. Men vad han uppfattade som en tröghetfrån skolans sida gjorde att bara en klass kom att delta.

Elevernas fotografier och texter ska finnas med på denstadsvandring på internet som presenteras på vernissagedagen.

Arkitektur

Den andra utställningen "Bostaden som arkitektur"handlar om hur man kan se på kvalitet i bostäder. Mångaegenskaper hos en bostad går att mäta, som yta, konstruktion,utrustning och kostnad. Dessa mätbara sidor av en bostadfångar inte allt som är viktigt i upplevelsen av enbostad.

I utställningen finns en ambition att fånga de"omätbara" egenskaper som påverkar vår upplevelseav arkitektur. Den bygger på en omdiskuterad avhandlingav Ola Nylander. Han presenterar sju egenskapsfält som ärviktiga för människors trivsel.

Det handlar bland annat om ljus, rörelse, omslutenhetoch rumsorganisation. Dessa egenskaper exemplifieras med olikabostadsområden i landet.

Vandringsutställning

Syftet med utställningen är att väckatankar om hur man kan tänka kring arkitektur. Ola Nylanderhar försökt skapa vetenskap av upplevelser. Begreppenkan besökarna ta med ut från museet och användanär de ser på bostäder.

"Bostaden som arkitektur" är en vandringsutställningproducerad av Svenska Arkitekters Riksförbund, SAR och visasi samarbete med Bygg och Miljö. Sten Hammar från Byggoch Miljö hoppas den kan bidra till att få i gången debatt om kvalitet på bostäder.

I anslutning till utställningen visas pågåendebyggprojekt i länet.

Mer läsning

Annons