Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skärpt kustkontroll

Annons
GÄVLE

Kustbevakningens fartyg 045 lägger till vid Fredriksskansför att bunkra bränsle och vatten innan båtenkastar loss för nästa, dygnslånga patrulleringefter kuststräckan mellan Hallstavik och Ljusne.

- Vi har just kontrollerat ett ryskt fartyg, säger LennartOlsson, befälhavare på 045.

Att borda fartyg blir en prioriterad uppgift vid Sverigesinträde i Schengensamarbetet den 25 mars.

Passunionen mellan länderna i EU slopar passkontrollenför EU-medborgare som reser mellan medlemsländer. Frirörlighet för människor är en av de fyra friheternasom är grunden för hela EU-projektet.

Den har inte blivit verklighet förrän nu, näralla länder enats om vilken kontroll de som inte ärEU-medlemmar ska utsättas för när de reser in iunionen.

Visum från 100 länder

Sverige kommer efter inträdet i Schengen attkräva visum från över hundra länder därmedborgarna förut fritt kunde resa hit.

- Vi går från att vara en rättsstat tillatt bli en säkerhetsstat, säger Amelia Morey Strömberg,ordförande för Asylkommitén i Gästrikland.

Vid polismyndigheten i Gävleborg har en ny enhet, Gränspolisen,inrättats. Sju poliser och tre civilanställda ska bevakavåra nya "yttre gränser" - kusträckan som kannås av fartyg från länder som inte är medi Schengensamarbetet.

- De som reser in i EU ska behandlas på samma sättom de reser in i Grekland eller Sverige. Den fria rörlighetenåtföljs av så kallade kompensatoriska åtgärder,säger Kjell Ericsson, chef för Gränspolisen.

I klartext innebär det att EU-medborgare som reser mellanexempelvis Sverige och Tyskland får en gräddfil, medanicke EU-medborgare kontrolleras noggrannare. Gränsöverskridandebrottslighet och illegal invandring ska fortfarande bekämpasnär den fria rörligheten blir verklighet.

- Flyktingmottagandet, som regleras i Genève-konventionen,påverkas inte. Schengensamarbetet innebär ingen skärpningav asylreglerna, säger Kjell Ericsson.

För att klara bevakningen av kuststräckan har polisenutvecklat ett samarbete med Kustbevakningen.

Nekas anlöpa hamnen

Ett fartyg från ett icke EU-land ska 24 timmarinnan det anlöper Gävle, Norrsundet eller Skutskärmeddela vilka besättningsmän som finns ombord.

Polisen slår sedan i ett efterlysningsregister. Om personerpå fartyget misstänks för ett allvarligt brott,kan fartyget hindras från att anlöpa hamn.

- Troligare är att vi bevakar fartyget och hindrar sjömänfrån att stiga i land, säger Kjell Ericsson.

Om fartyget tidigare förknippats med människosmugglingkan det bordas av Kustbevakningen.

Med inträdet i Schengen förpliktar sig Sverige attkräva visum för inresa från över 120 länderdär medborgarna förut inte behövt visum föratt komma in i Sverige.

- Det blir svårare för flyktingar att fly tillSverige. Det finns också en opinion i EU för att kriminaliseraflyktinghjälp, säger Amelia Morey Strömberg, ordförandeför Asylkommitén i Gästrikland och kritisk tillSchengensamarbetet.

Svårare komma in

- Polisen har rätt att när som helst krävauppvisande av pass från alla som kan misstänkas kommafrån icke EU-land.

Rättsstaten, där varje flykting har rätt attfå sin sak prövad, blir en säkerhetsstat närdet blir svårare att överhuvudtaget komma till Sverigeefter de skärpta visumkraven.

- För att främja den fria rörligheten övergränserna inom EU förstärker man gränsernamot resten av världen, säger Morey Strömberg.

Migrationsverket har också riktat kritik mot Schengensamarbetet.En asylsökande ska få sin sak prövad i det förstaland han eller hon kommer till efter avresan från hemlandet,enligt Dublinkonventionen.

Verket menar att det blir svårare att avgöra vilketland saken ska prövas i, när en flykting som välär inne i EU kan resa fritt mellan länderna.

Det kan uppstå långa dröjsmål förflyktingar att få sin ansökan om uppehållstillståndprövad, medan man försöker fastslå vilketland som behandla ansökan.

- Det kan vara ett problem att den som en gång kommitin i EU sedan rör sig fritt, säger Kjell Ericsson.

Senare, efter avslutad bunkring, lägger Kustbevakningensfartyg 045 ut från kajen för att patrullera efter kusten,snart Sveriges gräns mot alla som inte är med i EU.

Mer läsning

Annons