Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sonia fick gå efter 34 år

Annons
FRÅN HAMMARE TILL SKÄR:

- Jag reagerade först iskallt och kunde städa urmitt kontor. Sen blev jag ledsen. Så ledsen. Jag tyckteinte jag var värd nånting och vågade inte visamig på stan ens.

För ett och ett halvt år sedan fick Sonia Johanssonbeskedet att hon inte skulle få behålla det jobb honägnat större delen av sina 34 år på Sandvikåt. Skälet som angavs var social inkompetens.

- Det var två dagar före midsommar. Jag skullegifta mig helgen efter och fylla femtio sen. En bröllopsresavar planerad. Allt blev förstört. Jag ville ställain allt, men det var försent för det. Jag önskarfortfarande att jag fick göra om det när allt var bättre.

Hon grubblar över vad som hände och säger atthon fortfarande inte förstår varför hon inte fickvara kvar. Hon tycker efter sina år i företaget ochmed de kontakter hon haft i jobbet att hon är just socialtkompetent.

Ingen förvarning

- Jag hade inte fått något klagomåleller någon varning. Vid det senaste utvecklingssamtalethade jag bedömts som en femma på en skala frånett till fem, säger hon.

Hon berättar att hon en måndag förmiddag stängdeigen dörren till sitt arbetsrum. På eftermiddagen hadepersonal från bemanningsföretaget Manpower tagit överhennes arbetsuppgifter.

- Jag hade fått ett brev från företaget därdet stod att jag inte passade in och att mina arbetsuppgifterskulle försvinna. Vad jag vet så finns arbetsuppgifternafortfarande kvar, säger hon.

I dag är Sonia Johansson arbetsplats kommunarkivet iSandviken där hon lägger in bilder i ett dataarkiv.Ett projektjobb som förväntas räcka åretut. Formellt är hon fortfarande Sandvikanställd.

Sonia Johansson erbjöds att få komma till Sandvikseget, då nystartade, avknoppningsbolag Sandvik Antenn.

- Jag hade hört talas om att folk hade börjat skickasdit, men trodde inte att det

skulle drabba vår avdelning där det var såmycket jobb. Min nya chef kom till mig och sa "du är en Antenn".Det glömmer jag aldrig. Jag kände mig kränkt ochvägrade ta det som de kallade ett erbjudande.

Torbjörn Ahlmén är klubbordförande förSIF på Sandvik. Han säger att det avtal som upprättatsvid starten av Sandvik Antenn ger utrymme för företagetatt ge social inkompetens som skäl till avsked.

- Grunderna för att hamna i Antenn var väldigt otydliga.Om arbetsgivaren hävdade att det fanns brister i kompetensen,även social kompetens, eller att arbetsuppgifterna skulleförsvinna på sikt, då hamnade man i Antenn, sägerhan.

Facket borde gjort mer

Han känner väl till Sonia Johanssons falloch säger att han i dag ångrar att facket inte gjordemer.

- Det är lätt att vara efterklok, men jag tyckeratt vi borde ha agerat annorlunda. Vi borde ha varit betydligtmer högljudda, talat om att det här inte är acceptabelt.

Sonias yrkesmässiga kompetens har aldrig ifrågasatts.Det var först när begreppet social inkompetens användessom skäl för att någon skulle behöva lämnasitt jobb som man från fackets sida insåg att detvar ett gångbart begrepp.

- Det kom som en total överraskning för oss allihop.Jag kan inte se att Sonia skulle sakna social kompetens. Det ärkonstigt när man ena stunden tycker att en människagör ett bra jobb, andra stunden är hon inkompetent,säger han.

Torbjörn Ahlmén tycker dock att tanken med SandvikAntenn i sig är god, att företaget med avgångsvederlagförsöker hjälpa övertaliga att hitta annatjobb utanför Sandvik.

- Men vi såg tecken på att man använde SandvikAntenn-avtalet för att bli av med folk man inte ville ha.Chefen kunde bara på några få sekunder talaom att på måndag skulle någon börja i Antenn.Under resans gång har vi på facket fått dåligtrykte.

Tar upp fallet på nytt

Nu har facket tagit sig an Sonia Johanssons fallpå nytt.

- Vi tittar nu på hur vi kan göra ett bättrejobb nästa gång. Vår utgångspunkt äratt alla ska ha ett anständigt jobb. Tittar man bara påSonia Johanssons yrkeskompetens så borde hon få tillbakatill sitt jobb. Vad jag förstår behövs resurserdär. Sen kan det finnas sociala skäl till att inte viljagå tillbaka, säger Torbjörn Ahlmén.

Sonia Johansson vet inte om hon har jobb eller inte efterårsskiftet. Trots att hon är osäker på omhon skulle vilja gå tillbaka till sin gamla arbetsplatstänker hon fortsätta att kämpa för sin rätt.

- Jag är tillräckligt arg för att fortsättakämpa. Men jag vill inte kasta skit på någonpå min arbetsplats, det här är mina gamla arbetskompisar.Ändå vill jag att de ska veta hur dåligt jagmår. Det är en fruktansvärd bitterhet.

Mer läsning

Annons