Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spännande laxsäsong har startat

/
  • Simon Hansén har lagt beslag på de två första inteckningarna på Majlaxen.
  • Just den här flugan föll årets första lax för. Den blev lite tilltufsad. Men den är välbunden, så den kan hålla för fler laxar.
  • Yngelfälla i Järvstabäcken. I den nu kanaliserade bäcken produceras mycket få yngel. Om bäcken åter kan få omgivningar som svämmas över på våren under fiskens lektid kan mängden yngel som produceras öka flera gånger om.

Laxfisket i Dalälven har kommit igång. Mjukstartat kan vi säga. En lax i torsdags och en till i lördags.

Annons

Simon Hansén tog den första nystigna laxen, precis som han gjorde ifjol. Sedan 2011 får den som fångar säsongens första lax sitt namn uppsatt på Majlaxen, som är en lax av trä inne på fiskekontoret. Simon Hansén är med andra ord fortfarande det enda namnet på den laxen, två gånger.

Det var i torsdags vid Körsbärsudden som Simon fångade laxen. Den tog på en fluga som Simon fått av Peter Berggren några dagar tidigare. På tal om Peter Berggren, som även han är en duktig laxfiskare, så vill jag tipsa om hans hemsida med mycket information om fisket i Älvkarleby – www.storfiskaren.se.

Alla vet att det är nu i slutet av maj som de första laxarna brukar komma. Simon fiskade några timmar varje dag förra veckan. Han har insett att det gäller att ha flugan i vattnet om det ska bli något.

Simon och hans fru har nyligen flyttat från Gävle till Älvkarleby. Naturligtvis var fisket i älven en viktig bidragande orsak till flytten. Ett bra fiske lockar, det är Simons flytt ytterligare ett exempel på.

Laxen i torsdags vägde prick 15 kilo. Det innebar för Simon en putsning av det personliga rekordet från ifjol med fyra hekto.

– Jag vet hur dom ska tas. I år ska jag ha minst en lax på över 20 kilo, slog Simon fast när vi träffades vid älven i söndags.

Hur blir laxåret 2012? Simon tror på ett kanonår. Flera faktorer talar faktiskt för att det ska bli mycket lax i älvarna i år. Å andra sidan har vi tyckt oss kunna förutsäga det även förr, medan verkligheten visat sig bli något helt annat.

Vad är det då som talar för ett bra laxår just i år. En faktor som biologerna lyfter fram har med laxens beteende att göra. Det finns ett mönster som tyder på att färre laxar vandrar upp i älvarna för lek sommaren efter en riktigt kall vinter och vår. Den senaste vintern har varit ovanlig mild, och föregåtts av två kalla vintrar. Kan det innebära att vi i år får se en uppdämningseffekt i form av ovanligt många lekvandrande laxar?

Yrkesfiskets fångstkvot av lax är i år 51 procent mindre än kvoten 2011. Fiskeguider som tar ut gäster för att trollingfiske efter lax ute på Östersjön rapporterar om rekordfångster. I Mörrumsån, där säsongen startar några veckor tidigare än här uppe, har under maj fångats drygt dubbelt så många laxar i år jämfört med ifjol. Ska inte alla dessa fakta innebära mera lax även här hos oss? Under de närmaste veckorna får vi den frågan besvarad.

I Testeboån startar vi kontrollen av uppvandrande lax och öring som vanligt den 1 juni. Nu repareras fällan. Någon har under våren roat sig med att slå sönder en av fällans väggar. Hur laxåret blir i Testeboån är för min del det absolut mest intressanta.

Det rullar nu på med naturlig reproduktion av lax i Testeboån, efter många års utsättningar av laxyngel. Sista ynglen sattes ut i Testeboån 2006. Trenden när det gäller lekvandrande lax har varit relativt positiv de senaste åren. Med undantag av 2011, som var ett dåligt laxår nästan överallt. Låt oss hålla tummarna för att 2012 får upp oss på rätt spår igen.

Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, (Sportfiskarna), tar initiativ till fler och fler fiskevårdsprojekt.

Ibland kan det vara mer eller mindre ointressant för den som äger ett vatten att göra de fiskevårdsåtgärder som det finns behov av. Då kan det passa bra att någon som är intresserad och som knutit till sig den bästa kompetensen kan hjälpa till. Sportfiskarna har dessutom stor erfarenhet att skaffa fram pengar och andra resurser.

Rovfiskprojekten som syftar till att förbättra lekområden för i första hand abborre och gädda i mindre kustmynnade vattendrag är ett stort projekt Sportfiskarna arbetar med just nu. En första inventering av vattendragen genomfördes 2011. Den visade att det bara inom Gävle kommun finns ett 20-tal vattendrag som kan bli aktuella för åtgärder. Då pratar vi vatten som är i storlek ner till riktigt små diken. Sportfiskarna fick i mitten av maj ett ekonomiskt tillskott på 3,5 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndighetens anslag Åtgärder för havs- och vattenmiljö för att fortsätta med planeringen och att påbörja några av de praktiska åtgärderna, som till exempel att återställa våtmarker och undanröja hinder för fiskens vandring.

I år hade vi ingen vårflod. Den snö som fanns var redan borta när våren kom. Jag har aldrig sett så lite vatten i bäckarna som denna vår. I de minsta vattnen hade framförallt gäddorna rent fysiskt problem att ta sig upp. Troligtvis lekte gäddorna i någon av kustens vassvikar i stället. Så gör en stor del av gäddorna även i vanliga fall.

Fördelen med att leka i en bäck eller i en grund sjö är att ynglen får en bättre start. Det har med vattentemperaturen att göra. Varmare vatten innebär bättre tillgång på föda i form av djurplankton och så småningom även insekter. Just nu är det i exempelvis Björkeån vid Hillevik 19 grader i vattnet. Det är nästan dubbelt så varmt som i havet utanför. Då är det en stor fördel att tillbringa den första tiden i vatten som värmts upp i vattensystemets sjöar.

De yngel av abborre, gädda och andra vårlekande arter som ska växa upp på kusten lämnar nu successivt den bäck eller den lilla sjö de för bara några få veckor sedan föddes i.

Två mellanstora vattendrag inom Gävle kommun som står långt fram i kön för att få åtgärder utförda är Björkeån vid Hillevik och Järvstabäcken. Med rätt åtgärder går det att öka yngelproduktionen flera gånger om i båda dessa vattendrag. För att se hur det ser ut nu innan åtgärder kontrolleras utvandringen av yngel med hjälp av en speciell yngelfälla. Det har pågått i drygt en vecka. Hittills har inte ett enda yngel påträffats. Kontrollen fortsätter. Ny rapport kommer när försöket är avslutat.

I kväll får du inte missa Kampen om fiskarna, som är ett engelskt dokumentärprogram av och med kocken Hugh Fearnley-Whittingstall. Klockan 18 i SVT 2.

Dagens program, som är det sista av tre program om fiskeripolitik och fiskförvaltning som sänts denna vecka, handlar om att haven världen över dammsugs på småfisk som ska bli föda åt odlad lax.

Varför kan vi inte äta ansjovis och sardiner direkt i stället, undrar Hugh. Jag misstänker att fler kommer att hålla med om det efter kvällens program. Paralleller kan dras med strömmingen här i Bottenhavet.

BERNT MOBERG

Skriver om fiske i GD

Mer läsning

Annons