Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stålmän i sex generationer

Annons
SANDVIKEN / FRÅN HAMMARE TILL SKÄR:

Tillsammans har de arbetat mer än nittio år påjärnverket. Rune Högström började etsa sågar1927, sonen Lars-Erik Högström fick jobb som reparatör1956 och hans son Patrick Högström säljer rostfriaämnen sedan drygt tre år tillbaka.

De är också fjärde, femte och sjättegenerationen Högström på stålindustrin.

För Rune och Lars-Erik Högströms generationervar bruket en tillvaro och försörjning som ansågssjälvklar. För dagens unga är Sandvik mer en arbetsplatsbland flera.

- Sandvik har varit förknippat med kvalitet, sägerLars-Erik Högström.

Började efter folkskolan

Han gick i pension vid årsskiftet efter att ha varitberedningsingenjör på rör sedan början på1970-talet. Liksom många andra gick han på företagetstreåriga industriskola efter folkskolan och fick sedan jobbpå verkstaden tillsammans med sin far.

- Det var så vedertaget då. Valde man inte reallinjenvar det bara verkstadsutbildning, säger Lars-Erik Högström.

Han berättar att början på femtiotalet varen expansiv period för företaget då mångaflyttade till Sandviken och jobben. Själv bytte han efternågra år till att montera ihop nyköpta maskiner.1963 slutade han för att börja läsa till maskiningenjöroch fem år senare var han tillbaka igen, först påmaskinmontageavdelningen och sedan som tjänsteman pårörpressverk 62.

Ritade anka i arbetsprov

Lika självklart som det var för Lars-Erik Högströmatt börja på bruket var det för hans pappa RuneHögström. Anställningsförfarandet var detsamma,trots trettio år emellan. För att testa reaktionsförmåganfick de fånga så många pinnar som möjligtsom släpptes från en ställning. Att rita en ankaoch kunna gå balansgång prövade motoriken.

- När jag var liten var det något stort att börjapå mekaniska, säger Rune Högström.

Anledningen var att där fick de verkstadsutbildning.Han var fjorton år när han började etsa företagsnamnetpå sågblad. Mindre än ett år senare börjadehan som släggdräng i verkstan i tegelhuset mitt emot.Där smidde han bland annat hovtänger och plåtsaxar,svarvade och reparerade i tvåskift fram till dess att hjärtatsade stopp 1972.

Därefter blev det dagtid som reparatör av cyklopapparater,som slog band om lådor, fram till pensionen 1977. Han ärden enda av de tre som varit fackligt aktiv.

Inget för kvinnorna

Några kvinnor i familjen har inte varit anställdapå Sandvik. Däremot gick Rune Högström isin pappas, farfars och gammelfarfars fotspår.

De tre känner inte till så mycket om farfarsfar,smeden Lars Högström som stadigt ser in i kameran, medtång i handen och slägga på axeln, där hanstår framför en trädörr på bruket 1901,75 år gammal. Hans son Johan Högström var ocksåsmed.

Rune Högströms pappa Helmer Högström börjadetolv år gammal 1904 och var elektriker. Efter 55 årgick han i pension.

Bröt ström med gaffel

- Du har berättat att när du var nere med matdosantill din pappa som liten stoppade du gaffeln i transformatornså det blev strömavbrott på hela Sandvik. Detsom räddade dig var att det var träskaft på gaffeln,säger Patrick Högström till sin farfar.

Han säger att det är tillfälligheter som gjortatt han själv hamnat på samma arbetsplats. Han sommarjobbadeoch läste till ekonomiingenjör, men fick efter examenjobb som lärare på Hammargymnasiet. Efter tvåår och vikariat som biträdande rektor stod valet mellanatt börja läsa pedagogik eller satsa på en karriärinom näringslivet.

- Jag hade inte provat ingenjörsyrket. Jag söktenågra jobb och fick napp på Sandvik, säger PatrickHögström som började på Sandvik Steel somförsäljningsingenjör 1997.

Han säger att ett stort, internationellt företagsom Sandvik erbjuder stora möjligheter och att det ger honomtillfälle att använda språk.

Dominerade samhället

Tidigare dominerade Sandvik hela samhället, stod förbostäder, sjukvård och fritidssysselsättning.Både Rune och Lars-Erik Högström har vuxit uppi brukslägenhet. Många anställda på järnverketfick arrendera rekreationstomter av företaget för attbygga fritidshus. Rune Högströms pappa arrenderade däremotsin tomt på Stora Brattön i Storsjön av Ovansjöförsamling. För Rune och Lars-Erik Högströminnebar - och innebär - företaget trygghet, trots desenaste årens nedskärningar. För Lars-Erik Högströmär det också starkt förknippat med orten.

Även om mycket har ändrats och Sandvik inte längreär lika dominerande är företaget fortfarande enmaktfaktor i Sandviken.

Mer läsning

Annons