Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stenhuggare har inte sommarledigt

Annons
GÄVLE / Hantverk

Stenhuggare är ett urgammalt yrke. Pyramiderna iEgypten är bara ett exempel och här i vår delav världen har vi runstenarna. Men yrket är påutdöende.

Det finns två typer av stenhuggeri. Några sysslarmed byggsten, bänkar och trappor men de flesta tillverkargravvårdar. Hasse Östlund och Håkan Anderssontillhör den senare kategorin även om de säljeren del marmor och skiffer till hyllor, kakelugnar och trappor.

- Vi får ofta frågor om hur man behandlar stenoch hur man får bort smuts från gravstenar och dethjälper vi till med om vi hinner, berättar HåkanAndersson.

Men från våren, hela sommaren och en bit in påhösten har de högsäsong. De avlidna kanske harbegravts under vintern men när tjälen gått urjorden ska gravstenen på plats.

Färdiga ämnen

Ämnena, alltså själva stenen, kommeroftast färdiga till stenhuggeriet.

- Vi hugger inte blocken men monterar text och dekor, berättarHåkan Andersson.

I arbetet ingår också att sätta dit nya namnpå gamla stenar som tillhör familjegravar. Dåär det viktigt att typsnittet blir lika.

- Jag använder smörpapper och för överden gamla texten för att få stilen lika. Smörpappretlägger jag på en tunn gummiduk och för övermed kalkerpapper.

För att få bokstäverna raka och fina använderHåkan linjaler och vinkelhakar. När namn och datumär rätt skär han bort det överflödigagummit med en skärkniv och får på så sätten upphöjd text. Handlar det om nya stenar använderHåkan datorn för att få rätt typsnitt ochstorlek. När hans jobb är klart är det Hasses turatt ta över och snygga till ytan.

- Vi täcker med gummi och fyller med plast för attinte blästra för mycket. Sen efterbearbetar vi med mejslaroch tryckluft.

Mejslarna är maskindrivna och blästringen sker iett provisoriskt utrymme eftersom den gamla verkstaden revs närkyrkogården skulle bygga nytt. När rivningen var klartvar det högsäsong på stenhuggeriet så någontid för byggnationer har inte funnits.

Sten är dyrt så det gäller för Håkanatt stava rätt och för dem båda att hugga ochblästra riktigt.

Hasse tog över firman efter sin far. Både Hasseoch Håkan var byggnadsarbetare i ungefär 20 årmen i början av 1990-talet sinade jobben. Håkan blevarbetslös och Hasse började i stenhuggeriet därhan hjälpt sin far tidigare.

- Vi var och fiskade farsan och jag. Ingen sa väl nåtdirekt men så kom vi överens om att jag skulle ta över.Farsan hade börjat bli dålig och så tog jag över-93.

Hasse behövde en kompanjon och kom att tänka påHåkan som inte var svårövertalad.

Ett fritt yrke

När Hasses pappa tog över firman 1953 högghan mest murar men sedan 1974 är det gravstenar som gäller.

- Jag trivs, säger Håkan. Det är fritt ävenom det kan bli lite tradigt ibland och jag skulle vilja vara merledig på sommaren. Men det är roligt att totalrenoveraoch att göra egna dekorer.

Håkan är ganska trött på liljekonvaljersom är den vanligaste dekorationen på stenarna. Landskapsblommanhar varit populär länge men än har ingen beställtGästriklands landskapsdjur älgen.

Hasse och Håkan kan se ut som hårda grabbar mende är professionella. Det händer att de får prataoch lugna anhöriga som börjar gråta och behöverstöd när de ska beställa stenen. De har lärtsig hantera situationen.

Stenhård granit

De båda stenhuggarna arbetar i sandsten, marmor,kalksten och skiffer men granit och gnejs är vanligast.

- Bohusgraniten är hårdare än Vångagranitmen även vanlig grå granit är stenhård,säger Hasse och ursäktar uttrycket.

- Vånga är lätt att hugga i men det blir lättgropar.

Ingen av dem har någon utbildning för yrket ochde har bara via en norrman hört att det ska finnas kursermen annars är det lärlingssystemet som gäller.

Hur länge det har funnits stenhuggare är det välingen som vet men stenbyggnader från förr och inteminst våra runstenar vittnar om att det är ett gammaltyrke även om den gamla handkraften sedan länge ärersatt av maskiner. Men yrket är på utdöende.Dåligt med arbete vintertid och ökad efterfråganpå minneslundar är två stora orsaker.

Mer läsning

Annons