Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Välgörande källa i Hillevik

Annons
HILLEVIK / Hem till byn

Anna Högberg berättqar om hälsobrunnensom botade allt på 1700-talet.

"Hälsobrunn i Hillevik
skänk mig av ditt flöde
kraft att möta som en vän
än en gång mitt öde
du som gömmer järnets halt
tusenfalt!"

Dessa ord nedtecknades en gång som en hyllning tillen meterdjup källa i skogen utanför Hillevik. Källanfick 1714 kungligt privilegium som hälsokälla efteratt

Urban Hjärne inspekterat den. Vattnet var surt och hadehöga halter av järn. Det ansågs kunna bota såvitt skilda krämpor som gikt, reumatism, magplågoroch sterilitet.

- Den här källan var känd vida omkring. Enligtfolktron gjorde det underverk att dricka vattnet. Det var baraatt lämna kryckorna och gå, berättar Anna Högberg,hilleviksbo med historiestudier i bagaget.

Det är hon som visar oss källan. När vi taross fram längs en smal grusväg berättar hon attdär tidigare fanns en ståtlig allé som leddefram till hälsokällan. Av det finns inte mångaspår i dag. Inte heller källan skulle vi ha snubblatöver om vi inte visste vad vi letade efter. Brunnslocketär halvt överväxt av sly, liksom murstenarna somfinns kvar efter det brunnshus som byggdes runt 1800.

- Ett jättevackert hus var det, i stil med de gamla brukskåkarnasom finns kvar. I brunnshuset hade man hade ömsom predikningarömsom dans, säger Anna Högberg.

En kväll 1863 planerades för både delarna.Kolportören Per Persson, som själv deltog i bönemötet,berättar om den händelsen i boken Ungdomsminnen från1903. Han skriver att sällskapet som skulle ordna "dryckeskalas"förargades över att de behövde vänta i timmarpå att "läsarna" skulle bli klara med sitt möte.

"Men så fort deras förlossningstimmar var slagen,skyndade de sig in i brunnshuset, skaffade undan bänkarneoch började dansen. De hade inte dansat en lång stundförrän de fingo se en stor svart hund, komma upp öfverbrunnsskranket och gav sig med i leken. [?] En förskräckelsekom över dem alla, ingen kom sig för att undersöka,hur det förhöll sig med den mystiske svarte; de kastadepå sig sina öfverplagg, lämnade rummet och hviskadetill hvarandra: 'Låt icke läsarne få veta det.'[?]Huru det förhöll sig med hunden, om han fanns till ellerej, hvarifrån han kom eller hvart han tog vägen, detvet jag icke. Men det vet jag att efter den dagen har aldrig någondans eller något dryckeskalas varit i Hilleviks brunnshus;utan Guds ord har varit predikat där intill denna dag."

I dag sker ingenting i brunnshuset. Det är sedan längerivet. Men många andra av byggnaderna från brukstidenfinns kvar i sitt ursprungliga skick, såväl bruksgårdsom smedja, kvarn och arbetarlängor. Det mesta i vitkalkadslaggsten, en vacker kontrast till allt det faluröda.

HANNA JANSSON

Mer läsning

Annons