Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varnas för slagningar i hemliga datasystem

En tjänsteman vid Migrationsverket i Gävle ska ha krävt en kvinnlig handläggare till ett ärende där det fanns bilder på hans fru utan slöja. Nu får han en varning av personalansvarsnämnden.

Annons

Chefen för enheten där tjänstemannen jobbar anmälde honom för dataintrång till nämnden i slutet av februari. I anmälan berättade chefen att tjänstemannen vid ett stort antal tillfällen gjort slagningar i ett ärende som rör en anhörig till honom. Han ska även ha begärt förtur i ärendet, och ha krävt en kvinnlig handläggare eftersom det i ärendet fanns bilder på hans fru utan slöja.

Chefen formulerade sig i skarpa ordalag om att tjänstemannen ”begått brott mot gällande informations- och säkerhetspolicy”. Enligt chefen hade tjänstemannen i samtal ha sagt sig vara medveten om att han brutit mot säkerhetsbestämmelserna, att han förstått olämpligheten i sitt agerande och lovat att det inte ska upprepas.

Migrationsverket tog bort tjänstemannens behörighet till datasystemen och stängde av honom från jobbet med bibehållen lön under den tid som utredningen pågick.

Chefen föreslog att personalansvarsnämnden skulle ta ställning till eventuell åtalsanmälan eller disciplinär åtgärd på grund av misstanken om dataintrång.

Nu har personalansvarsnämnden prövat anmälan och lyfter fram tjänstemannens skriftliga yttrande om anmälan, i vilket tjänstemannen skriver att han inte hade förstått att det var otillåtet att titta på en anhörigs ärende i datasystemet. Grundregeln om användande av Migrationsverkets datasystem finns beskriven i en skrift som nyanställda får och ska underteckna.

Tjänstemannen hade, enligt egen uppgift, bara ”skummat” igenom texten innan han undertecknade pappret. Men tjänstemannen anser att de nyanställdas introduktion borde skötas bättre.

Nämnden skriver att de har viss förståelse för tjänstemannens invändning om bristande introduktion, men att de inte kan betrakta de otillåtna slagningarna i de sekretessbelagda datasystemen som ringa. Tjänstemannen meddelas därför en varning.

Vad gäller tjänstemannens påtryckningar om kvinnlig handläggare, och att han begärt förtur i ett ärende som rör en anhörig, anser nämnden att uppträdandet möjligen kan ha framstått som olämpligt men att tjänstemannen inte åsidosatt sina anställningsskyldigheter.

Nämnden avslutar med att rikta en uppmaning till Migrationsverket om att lägga större vikt vid introduktionen till nyanställda medarbetare.

Johan Ronge

Mer läsning

Annons