Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi har fått ett nytt fiskevatten

/
  • Miljö- och jordbruksutskottets rapport och gårdagens utfrågning i riksdagen om vattenkraften kommer att ge rejäl skjuts åt arbetet för den biologiska mångfalden i våra vattendrag.
  • Siken måste skyddas. Därför blir det förbjudet att fiska med nät längs kusten 15 oktober till 30 november.
  • En ny men välkänd Gävlesilhuett. I kanalen vid Fullriggaren på Gävle Strand trivs abborrarna.

Det kan inte vara särskilt ofta helt nya fiske­vatten skapas. På Gävle Strand har det skett. Abborrarna trivs i den grävda kanalen som rinner fram mellan de nya husen.

Annons

De senaste veckorna har abborrfisket varit riktigt bra i kanalen. Själv har jag fiskat i den översta delen. Snacka om lättillgängligt fiske. Låga kajer och jämn grusbotten. Som klippt och skuret för att fiska med lätta jiggar. Har färgen på jiggen någon betydelse? Gult fungerar bra.

Något lockar in abborrarna i kanalen. Jag har inte sett särskilt mycket småfisk i där, men jag antar att det är för att det kan vara ganska lätt att jaga föda i kanalen som abborrarna söker sig dit. I och med att det är mycket grundare i kanalen jämfört med ute i stora ån så är det om inte annat lättare att fånga bytesfisken.

I går var det öppen utfrågning i riksdagen om vattenkraftens effekter på livet i rinnande vatten. Företrädare för kraftbolagen, fiskeintresset, naturvården och berörda myndigheter redogjorde för sina synpunkter runt det gigantiska problemet med våra sargade åar och älvar. Fisket representerades av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

I mitten på september släppte miljö- och jordbruksutskottet sin rapport från uppföljningen av genomförda insatser för biologisk mångfald i rinnande vatten i samband med vattenkraft och vattenreglering. Rapporten låg till grund för gårdagens utfrågning.

Uppföljningen redogör för vattenkraftens negativa påverkan på den biologiska mångfalden i rinnande vatten, och att det varit alldeles för mycket snack och för lite verkstad när det gäller åtgärder för fisken. Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp konstaterar att miljökvalitetsmålet om levande sjöar och vattendrag inte har nåtts.

I uppföljningen konstateras även att det vid nästa alla kraftverk saknas möjlighet för fisk och annat liv i vatten att röra sig upp och ner i ån eller älven, varför det är angeläget med förstärkta insatser för restaurering av vattendrag och fiskevård. Vidare behövs det ett intensifierat arbete med tillsyn och omprövning av vattendomar. För att arbetet ska ta fart behöver verksamhetsutövarna, det vill säga kraftverksägarna, få tydligare motiv för att arbeta med biologisk mångfald i vattendragen. De åtgärder som gjorts för fisken vid kraftverken har ofta betalats med skattepengar. Miljö- och jordbruksutskottet menar att kraftverksägarna ska stå för kostnaderna.

Under helgen som gick var det utbildningsdagar i Bollnäs om just vattenkraft och om vad den nya vattenförvaltningen med EU:s vattendirektiv innebär för vattenkraften.

Som det blev sagt även under utfrågningen i går kommer vattendirektivet innebära stora förändringar för vattenkraften. Ett mycket spännande utvecklingsarbete för att åtminstone så gott vi kan lindra de negativa konsekvenserna har därför fått extra fart.

Lekkanaler, eller det häftigare engelska uttrycket – spawning channels, var något jag verkligen tände till på och tog med mig hem från Bollnäs.

Olle Calles från Karlstad universitet berättade om lekkanaler och fiskvandringsvägar. Lekkanalerna skapas vid sidan av vattendraget för att kompensera för de reproduktionsområden för lax och öring som förlorats när de ursprungliga strömsträckorna dämts över uppströms ett kraftverk eller blir torrlagda vid kraftverket. Lekkanaler har anlagts sedan 1960-talet på många platser i Nordamerika. Definitivt är det intressant att titta närmare på om metoden kan vara överförbar även till våra vatten.

I en lekkanal kan miljön för lax och öring optimeras. Produktionen av lax- och öringsungar blir därmed flera gånger större jämfört med i helt naturliga strömmar.

Naturligtvis fastnar tankarna runt frågan om lekkanaler kan vara något vi kan göra i Gavleån. Och kanske i Dalälven. Framöver ska vi prioritera naturlig reproduktion framför odling av fisk. I det arbetet passar lekkanalerna som hand i handsken.

Det drar ihop sig till lektid för lax och öring. När vattentemperaturen når sju grader brukar de starta. I Testeboån finns mycket av de naturliga förutsättningarna för lax och öring kvar.

Årets vandringsperiod är praktiskt taget över. Dessvärre har uppvandringen varit riktigt dålig i Testeboån i år. För att få syn lekande fisk denna höst krävs en god portion tur.

Först blir det lite strid mellan fiskarna på lekplatsen om vem som ska vara den dominanta.

I år har vi restaurerat ytterligare lekområden i Testeboån. Självklart ska jag åka runt och besöka några av områdena för att kanske få se lek. Av de få laxar som vandrat upp i Testeboån finns några exemplar på upp mot tjugo kilo. Tänk att få se en sådan på någon av lekbottnarna.

Sikfredningen efter kusten genomförs som planerat. 15 oktober till 30 november är allt fiske med nät förbjudet från land och fyra nautiska mil ut. Området som förbudet gäller sträcker sig från Tierps kommun upp till och med Nordanstigs kommun.

Syftet med förbudet är att gynna den havslekande siken. Men att inget fiske med nät förekommer är bra för fler arter. Inte minst för öringen och den vandrande siken som leker uppe i vattendragen.

Inget av de vilda öringbestånden på vår kust tål någon beskattning. Det är en gåta för mig hur det annars är fritt fram att fiska efter vild öring på kusten. Nu får öringarna åtminstone sex veckors frist från att slippa riskera att fastna i ett nät.

Självklart gäller det nu att alla respekterar nätförbudet. Kommer det att bli så? Jag tror det. Alla som fiskar har nog kunskap om hur illa ställt det är med siken.

Skulle du trots allt få syn på någon som är ute med nät, så ring kustbevakningen. Telefonnumret är kustbevakningens ledningscentral för vårt område är 08-789 79 00. Kustbevakningen är mycket tacksam för all hjälp de kan få i form av larm från allmänheten. Brukar du hålla till på kusten? Lägg då in numret i mobiltelefon redan nu. Ta även gärna bilder om du ser någon som fiskar med nät under förbudsperioden. Det är till stor hjälp för att verkligen få fast tjuvfiskarna.

Bernt Moberg

Mer läsning

Annons