Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vuxna lär sig simma lugnt

Annons
GÄVLE

Filomena Policarpo har alltid varit rädd för vatten.På Fjärran Höjders kurs i vuxensim har hon fåttbukt med sin skräck och lärt sig simma.

Att inte kunna simma kan i många situationer vara etthandikapp. Det innebär en stor otrygghet när man vistasvid vatten. På Fjärran Höjder har man sett attdet finns ett behov av att lära sig simma som vuxen och startaten speciell kurs.

Filomena går andra terminen på vuxensim och berättarhur rädd hon var i början av kursen. Hon hade aldrigsimmat. Första gången stannade hon vid ledstångeni trappan ner i bassängen. Utrustad med simdyna, flytdyna,armkuddar stod hon där och vågade inte gå i.

- Jag vågade inte göra någonting. Jag varså rädd.

Större hinder

Att lära vuxna simma skiljer sig mycket från simundervisningmed barn. De vuxna är oftast mer motiverade men har ocksåstörre hinder att komma över.

För Filomena tog simundervisningen steg för stegbort de psykologiska hindren. Tidigare var hon rädd barahon var på stranden. Hon kunde gå ut i vattnet tillknäna, men aldrig längre.

Efter ungefär åtta gånger på kursensläppte det för henne. Nu har hon lärt sig simmaoch hantera vattnet.

- Det är jätteroligt. Jag känner att jag kommitöver en gräns, säger hon.

Filomena kände ett ökat behov att kunna simma närhon fick barn. Hennes två små barn tycker mycket omvatten. Det gjorde att hon sökte sig till vuxensim föratt kunna känna sig trygg.

Det är en öppen atmosfär på kursen. Mångaav deltagarna har obehagliga upplevelser förknippade medvatten och somliga har varit med vid drunkningstillbud. Det ärsmå grupper med åtta personer.

- Vi börjar med att alla berättar om sitt förhållandetill vatten för att jag ska kunna förstå. Detär mycket psykologiskt med rädsla för vatten, sägerLena Törnblom, badmästare och ledare för kursen.

Undervisningen sker grundligt och i lugn takt. De inledermed att känna att de bottnar i den 155 centimeter djupa bassängen.

Sen leker de sig varsamt fram. Förbi rädslan.

Det är viktigt att inte forcera, deltagarna ska viljagöra det Lena säger. Känner man motståndberättar man det för att kunna komma vidare.

- Vi har roligt i hop, det här är väldigt mycketen social verksamhet också, säger Lena Törnblom.

I bassängens 34-gradiga vatten simmar några vuxna.De håller i varsin flytdyna medan de övar bentag. Fortsättningskursenhar kommit igång. Det är full koncentration och Lenapåminner dem om att komma i håg att andas. Om de vågarska de också försöka blöta ansiktet medande simmar.

Någon har lite svårt att komma i vattnet i dagoch står länge och tvekar. Till slut när de berättarför Lena om problemet släpper spänningen och detgår att ge sig ut i vattnet. Sen blir det dags att turasom att släppa flytdynan med stöd av Lena. Hon hålleri händerna och har konstant ögonkontakt. De andra deltagarnasmåpratar med varandra. Dagens pass avslutas med lek därman övar sig att ha huvudet under vattnet.

Trygghet och nöje

Lena Törnblom framhåller vikten av att kunna simmasom vuxen.

- Vad gör man som förälder om man inte kansimma? Vi har vatten omkring oss överallt. Vatten kan varaen lek för hela livet. Att kunna simma ger både trygghetoch nöje, säger Lena Törnblom. Fler kvinnor änmän deltar i vuxensim. Åldersspridningen är stor,i nybörjargruppen är deltagarna mellan 25-70 år.

Lena Törnblom märker att intresset för simskolaför vuxna ökat. För närvarande finns intetillräckligt med tider för att ta emot alla intresserade.Främst finns behov av pass kvällstid.

- Vi skulle kunna ha 3-4 pass till, men då är terapibassängenuthyrd till andra verksamheter.

Mer läsning

Annons