Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt färre tomma lägenheter

/
  • De pågående rivningarna på Persfallsvägen är de sista i det ”paket” som även innefattat rivningarna på Ställargatan och Rönningsgatan i Hofors.

Antalet tomma lägenheter i Hoforshus bestånd har närapå halverats på ett år.

– Det är för att vi vidtagit åtgärder i form av rivningar men också för att befolkningsutvecklingen varit lite, lite gynnsammare än vi trodde, säger Christian Rickardsson, vd på Hoforshus.

Annons

Rivningarna på Rönningsgatan och Ställargatan, som genomfördes under 2011 och 2012, tog bort ett 40-tal lägenheter. Därutöver har ett 50-tal sålts och nu pågår rivningarna på Persfallsvägen 12 och 14, som kommer att krympa Hoforshus bestånd med ytterligare knappt 40 lägenheter.

Som ett resultat av detta, och tack vare en utplaning i befolkningsminskningen, har antalet tomma lägenheter minskat från 121 den 31 december 2011 till 68 samma datum 2012.

Hyresbortfallet för bostäder landade på 7,3 miljoner kronor för 2012, att jämföra med budget på 8,1 miljoner kronor.

– Det är marginellt bättre men det hänger samman med de åtgärder vi vidtagit, säger Christian Rickardsson.

Totalt har Hoforshus 1 137 lägenheter i beståndet och ska målet om en vakansgrad på fem procent nås måste antalet tomma lägenheter ner med ytterligare ett tiotal.

Men det kommer inte att ske, tror Christian Rickardsson, som räknar med att vakansgraden sakta ökar igen när rivningarna är genomförda.

Vid slutet av 2013 kommer antalet tomma lägenheter att vara ett 30-tal fler än nu, enligt Hoforshus prognos, som i sin tur bygger på befolkningsprognosen.

Enligt Christian Rickardsson planeras inga nya rivningar under 2013 och 2014.

Hoforshus nytillträdde ordförande Kjell Höglin tycker att bolaget är i en ”rätt hyfsad balans” för närvarande.

– Men fortsätter befolkningsutvecklingen som den prognostiserats så är det stor risk att vi får fler tomma lägenheter igen och då är väl alternativet rivning, om vi inte kan jobba offensivt för att få hit fler hyresgäster.

– Många av husen är dock byggda på 50- och 60-talen och många gånger passar de inte de behov som finns i dag, säger Kjell Höglin.

Annons