Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre än väntat för Älvkarleby

ÄLVKARLEBY
Bättre skatteintäkter än väntat, ett statligt stöd för nyanställningar och en positiv slutavräkning för 2001.

Annons
Det är de positiva delarna i räkenskaperna för 2002, som gör att det preliminära bokslutet visar ett minus på strax under fem miljoner kronor. Två miljoner bättre än prognoserna.
- Räknar man ihop kommunstyrelsen och nämnderna så gick de däremot 17 miljoner back. Så kan det inte fortsätta. Det måste bli ett beslutsår i år utan osthyvlar.
Ekonomi- och kommunchefen Sten Hjalmarsson kunde inte komma med några uppmuntrande uppgifter kring de primära verksamheterna när han träffade kommunstyrelsen i går.
Visserligen visade såväl kommunstyrelsen som kultur- och fritidsnämnden och bygg- och miljönämnden plussiffror. Men det var på sammanlagt 360 000 kronor, medan tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden gick totalt 18,2 miljoner back.
När man får alla siffror från de kommunala bolagen Älvkarlebyhus och Älvkarleby fjärrvärme så kan man mycket väl nå ett nollresultat eller gå med vinst i kommunkoncernen. Men förvaltningarnas förluster måste ändå balanseras i år och nästa år.
- Ja, vi har ett lagkrav på det. Så det kan nog bli tre miljoner i år och två nästa år. Jag undrar om alla vet hur tufft det blir i år, säger Sten Hjalmarsson.
Det är ännu för tidigt att säga något om hur årets ekonomiska utveckling ser ut. Det tar ett tag innan året har börjat sätta sig, menar han.
Kommunstyrelsen antog i går ett förslag till Etiska regler för förtroendevalda och anställda i Älvkarleby kommun och dess bolag.
Det handlar bland annat om att man inte ska misskreditera varandra om man har olika åsikter och att jävfrågor ska behandlas med största allvar. Ansvar, korrekthet, rättvisa, konsekvens och respekt ska vara honnörsord för alla.
Ks sa också ja till en motion från de fyra borgerliga partierna om att man behöver mer utrymmen vid Rotskärsskolan. Barn- och utbildningsnämnden har redan tagit fasta på behovet av en arbetsgrupp för syftet och gett förvaltningen i uppdrag att initiera en sådan.
Däremot skickade man en motion från folkpartiet på återremiss. I den vill man öppna upp för sändningar av fullmäktigemötena på Gävle närradio. Något som skulle bli för dyrt enligt fullmäktiges ordförande Irene Stridh.
Genom en återremiss hoppas man kunna undersöka andra närradioalternativ.

MATTIAS JONSSON
026-15 96 12
mattias.jonsson@gd.se

Mer läsning

Annons