Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ambulanser måste ställas i sommar– men ledningen ser ingen anledning till oro

Flera ambulanser kan komma att ställas i sommar i Gästrikland. Orsaken är personalbrist. Men ambulansledningen ser ingen anledning till oro. – Vi har en extremt hög grundkapacitet som tål en tillfällig minskning, säger ambulanschefen Simon Nilsson.

Ambulanssjukvården i Gävleborg står inför en tuff sommar. Personalbrist, bland annat orsakad av att många medarbetare sagt upp sig i protest mot det omstridda beslutet att införa jourtjänstgöring, gör att bemanningen inte räcker till för att i semestertider hålla alla 18 dygnsambulanser i länet i drift.

I Gästrikland kommer två dagambulanser att ställas. Det är samma antal som ställdes under förra sommaren. Men till skillnad från tidigare somrar kan det i år också bli aktuellt att ställa en eller två av områdets sju dygnetruntambulanser, något som komnmer att minska beredskapen nattetid.

Visserligen har Region Gävleborg avtalat med två bemanningsföretag om att förstärka ambulanssjukvården med hyrsjuksköterskor motsvarande 3 000-8 000 timmar under sommaren. Men det är ovisst hur långt det räcker.

– Får vi 8 000 timmar klarar vi bemanningen även nattetid. Upphandlingen garanterar 3 000 timmar men vi har goda förhoppningar om att få fler, säger Simon Nilsson, tillförordnad verksamhetschef, ambulansverksamheten i Gävleborg.

Frågan är hur ambulanssjukvården kommer att kunna fungera med den neddragning som diskuteras. Finns det risk att det dröjer för länge innan ambulanserna kommer ut till akut sjuka och skadade människor?

Nej, det tror inte ambulansledningen.

– Patienterna behöver inte vara oroliga. Det är en förhållandevis liten indragning. Vi har en extremt hög ambulanskapacitet i Gävleborg, säger Simon Nilsson.

Ambulanserna i länet är så många att belastningen per bil inte är särskilt hög, menar han. Under förra sommaren stod de stilla i genomsnitt 70 procent av tiden. Även vid enstaka tillfällen med många larm inom en kort tidsrymd är beredskapen fullt tillräcklig , bedömer Simon Nilsson.

När det gäller kvalitet och patientsäkerhet bedömer ambulansledningen att den endast kommer att påverkas marginellt vid prio 1-uppdrag nattetid. Vid lägre prioriterade uppdrag kan dock längre ledtider förekomma.

Frågan är vad som är en rimlig ambulansberedskap. Några tydliga riktlinjer för hur långa väntetiderna får vara finns inte inom den här verksamheten, menar Simon Nilsson.

– Jämfört med akutmottagningarna har ambulansen en mycket stor kapacitet som tål en minskning, säger han.

Ambulansverksamheten förstärktes nyligen med en så kallad flerbårsambulans som används för sjuktransporter till Uppsala. Det har inneburit en viktig avlastning för övriga ambulanser, betonar ambulansledningen.

Nya möjligheter har också införts för att avstyra onödiga ambulanstransporter. Ambulanssjukvårdarna får rätt att neka att ta med patienter som de blivit larmade till. Det handlar om patienter som bedöms vara för friska för att behöva ambulanssjukvård. Ambulanspersonalen kommer i dessa fall att kontakta taxi och ordna patientens transport på det sättet. Därmed kan ambulanserna vid behov snabbt ta nya uppdrag istället för att behöva åka tillbaka till sjukhuset.

Länets ambulanser kommer också att dirigeras på ett mer flexibelt sätt så att de i ökad utsträckning täcker upp för varandra.

De inhyrda sjuksköterskorna kommer att börja vid ambulansen i mitten av juni. För deras insatser betalar regionen 500 kronor per timme. Slutnotan för sommarmånaderna beräknas hamna på fyra miljoner kronor. Detta är cirka 2,5 gånger dyrare än att ha fast anställda.

Just nu är 25 av 220 tjänster inom ambulansverksamheten i Gävleborg vakanta. Enligt Simon Nilsson går nyrekryteringen bra och i höst väntas personalsituationen ha ljusnat betydligt. Behovet av hyrsjuksköterskor kommer dock att kvarstå, om än i en mindre omfattning än i dag.