Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Årsredovisning får underkänt

SANDVIKENKommunens revisorer godkänner inte Sandviken kommuns årsredovisning.Orsaken är den ekonomiska krisen i det kommunala bolaget Sandvikens Fastigheter AB, Sanfab.

Skulle kommunfullmäktige gå på revisorernas linje och rösta ner kommunstyrelses förslag innebär det att årsredovisningen görs om och kommunens plusresultat försvinner.
- Jag är inte orolig, säger kommunalrådet Stefan Hedin.
Sanfab äger och förvaltar kommunens kommersiella fastigheter, de som hyrs ut som industri- eller kontorslokaler. Men bolaget har gått med förlust ända sedan det startade, orsaken är att man övervärderat en stor del av bolagets fastigheter.

"Övervärderat"
I början av april riktade Sanfabs revisor kritik mot bolaget eftersom man övervärderat bolagets tillgångar med hela 45 miljoner kronor. Den auktoriserade revisorn avstyrkte därför bolagsstämman från att fastställa balans- och resultaträkningen.
När kommunstyrelsen sammanträdde i början av förra veckan beslutade man dock att godkänna samtliga ekonomiska redovisningar från de olika kommunala bolagen.
Moderbolag för Sanfab är Sandvikens stadshus AB.
När nu kommunens revisorer kommit med sin berättelse för 2001 konstaterar man att aktierna i Sandviken stadshus AB är upptagna till 15,6 miljoner kronor. I värdet ingår bolagets innehav av aktier i dotterbolaget, Sanfab med fyra miljoner kronor.
Enligt revisionsberättelsen för Sandviken stadshus AB saknar emellertid dessa aktier värde på grund av att fastigheterna i Sanfab övervärderats med 45 miljoner kronor.
Revisorerna skriver också att på grund av att kommunen inte skrivit ner aktievärdet i kommunens balansräkning, och att man inte gjort en nedskrivning av fastigheterna, har kommunens årsredovisning inte upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen.
Revisorerna anser därför att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
- Vi tycker att övervärderingen i Sanfab ska rättas till genom att ändra i kommunens resultat, säger Lennart Jörtsö, ordförande för de folkvalda revisorerna.

50 miljoner plus
Sandvikens kommun gick med en plus på cirka 50 miljoner kronor förra året. Den främsta orsaken var kraftigt ökade skatteintäkter.
- Det plus kommunen fick skulle i stort sett försvinna, säger Lennart Jörtsö.
Stefan Hedin är tycker att revisorernas utspel är överilat.
Han hävdar att de tänker fel eftersom Sandvikens stadshus AB egentligen är värt betydligt mer än de bokförda 15,6 miljoner kronorna.
- De har inte tänkt tillräckligt långt. De har bara sett till fastigheternas värde i Sanfab.
Dessutom berör inte aktievärdet i Sandviken stadshus AB och Sanfab egentligen kommunen resultat, menar han.
- Sandviken stadshus AB:s årsredovisning har revisorerna egentligen inte något att göra med.
KARIN BERGKVIST