Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Biogas – nödvändigt för framtiden

Att vara pionjär och ligga steget före kräver mod och kostar på, men är absolut nödvändigt för att klara de klimatutmaningar vi står inför. Ett viktigt steg i utvecklingen togs i veckan i Söderhamns kommun. Det ska byggas ett tankställe för biogas där också! skriver Tomas Engelmark med flera.

Annons

Biogasen går inte att sälja, löd budskapet härom dagen i radio P4 Gävleborg och SVT:s lokala nyhetssändningar.

All gasen går upp i rök. ”Fruktansvärt. Kris och katastrof!"

Är det verkligen så illa? En felsatsning på 130 miljoner? Nej. Låt oss se nyktert på fakta i frågan.

Biogasanläggningen i Forsbacka invigdes den 12 september. Den har alltså varit i drift i mindre än två månader. Produktionen överträffar förväntningarna. En avsättning som matchar dagens produktion finns inte riktigt på plats ännu. Det är korrekt. Cirka 65 procent av produktionen har eldats upp under den hittillsvarande produktionstiden.

Inte eftersträvansvärt men inte heller oväntat. Den tidsmässiga koordinationen mellan gasproduktion, utbyggnad av tankställen och anskaffning av biogasfordon hade i ett idealt läge gått hand i hand. Nu ligger kontrollen av dessa aktiviteter på olika aktörer.

Gästrike Ekogas AB har levererat enligt plan och enligt sitt uppdrag. Andra skeenden har släpat efter. Processen för etablering av ytterligare tankställe I Gävle (Teknikparken) har fördröjts i flera omgångar på grund av problem med bygglovhantering, överklaganden med mera.

Upphandling av biogasfordon är på gång på olika håll, när det gäller bussar och kommunala fordon, men är inte på plats i tidigare förutspådd och önskad omfattning. Här behövs tydliga politiska ställningstaganden över blockgränserna, för långsiktiga stabila förutsättningar för alla involverade aktörer.

Om vi ska uppnå målet om en fossilfri transportsektor till år 2030 behövs all biogas som vi kan producera. Detta vid sidan om övriga fossilfria alternativ, till exempel grön el och vätgas. Inget av de alternativa fossilfria drivmedlen kommer ensamt att kunna ersätta bensin och diesel.

I en artikel i Dagens Industri den 26 oktober pekar den välkände motorjournalisten Håkan Matson på detta att alla de fossilfria drivmedlen behövs för omställningen till år 2030. Vidare pekar Matson på och att det ligger en fara i att olika regioner, i avsaknad av en övergripande nationell plan, satsar ensidigt på ett enskilt drivmedel i stället för en bredd av alternativ.

Att omvandla matavfall och organiskt avfall till biogas och biogödsel är det mest miljövänliga och optimala avfallshanteringssättet. Ett närproducerat fossilfritt drivmedel. Ett tillvaratagande av näringsämnen som behövs för odling, så som fosfor, som också det är en ändlig naturresurs. Det bidrar till etableringen av en cirkulär ekonomi.

Det minskar också vår sårbarhet genom ett minskat beroende av drivmedelsimport. I dagsläget är t ex den lokala/ inhemska produktionen av HVO ytterst begränsad. Marknaden försörjs huvudsakligen genom import från Finland.

El-bilar kommer starkt. Utsläppsmässigt utmärkt, men ser vi till dagens batteriproduktion finns problem med behovet av olika sällsynta mineraler. Vätgasen är på gång men är fortfarande en relativt oprövad dyr teknik, som också den måste kvalitetssäkras miljömässigt.

Mot denna bakgrund ter sig biogasen idag som ett av de mest miljömässigt attraktiva alternativen på väg mot fossiloberoende. Att vi kommit så långt med etableringen av ett bra omhändertagande av regionens matavfall är något vi bör känna oss stolta över.

Att vara pionjär och ligga steget före kräver mod och kostar på, men är absolut nödvändigt för att klara de klimatutmaningar vi står inför. Ett viktigt steg i utvecklingen togs i veckan i Söderhamns kommun. Det ska byggas ett tankställe för biogas där också!

Vi ser framåt mot ett fossilfritt 2030!

Tomas Engelmark, L

Linus Gunnarsson, M

Erik Holmestig, C

Hans Bertil Holmgren, KD

Jörgen Edsvik, S

Kristina Sjöström, V

Therese Metz, MP

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel