Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bistrare tider för Sandviken

SANDVIKENDet stundar bistrare tider för Sandviken.Det konstaterar revisionsfirman KPMG i en granskning av års- och flerårsbudgeten.

Annons
Dessutom kritiserar man att kommunens budgetarbete inför 2002 blev försenat.
Det är de förtroendevalda revisorerna i kommunen som har gett KPMG uppdraget att genomföra en granskning av kommunens budget 2002 och för flerårsplanen.
Sandvikens kommuns budget för 2002 samt flerårsplanen för 2003-2004 har en tydlig inriktning på att kommunallagens balanskrav ska uppnås, skriver KPMG.
Kommunens ekonomiska läge beskrivs i rapporten som relativt god under de senaste åren.

Stark tillväxt
Sandviken har i likhet med kommunsektorn i övrigt haft en stark tillväxt av skatteintäkter och man har fått mer statsbidrag.
Men samtidigt som intäkterna har ökat har det skett kostnadsökningar i hela landet, något som gett kommunerna problem att uppnå balanskravet.
Sandvikens bokslut för 2001 visar dock att man uppnår balanskravet med god marginal.
Men nu kommer det att bli sämre tider, spår KPMG. Tillväxten i ekonomin kommer att bli vikande, skatteintäkterna minska och priser och löner kommer att öka snabbare.
Sandvikens kommun kan komma att klara balanskravet även för 2002 om den budget man lagt håller. Marginalerna är dock små med tanke på alla de besparingar som ingår i budgeten, i synnerhet om dessa besparingar inte kan uppnås.
I rapporten påpekar KPMG också att kommunens budgetarbete under förra året inför budgeten 2002 blev försenad. Först den 27 november togs beslut om budgeten i kommunstyrelsen och den 17 december i kommunfullmäktige.

Justeringar
Budgeten justerades dessutom flera gånger och först den 13 november förra året fick kommunstyrelsen ett slutligt besked beträffande justeringarna.
Det innebar en tidsbrist när det gällde att få fram ett färdigt budgetdokument till den 27 november. Enligt rapporten gjordes budgetjusteringar i ett för sent skede.
I rapporten är man dock positiv till den nya politiska organisation som kommer att införas i Sandviken efter årsskiftet.
- Upplösningen av kommundelsnämnderna och inrättandet av mer traditionella verksamhetsnämnder kommer förhoppningsvis att underlätta budgethanteringen av barnomsorg, skola och äldreomsorg som varit svårt att samordna i den gamla organisationen, konstaterar KPMG.
KARIN BERGKVIST
026-27 75 98
karin.bergkvist