Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Brynäs

stadsdel sydost om stadskärnan, avgränsadi norr av Gavleån, i söder av industriområdet Sörby Urfjäll och Måsberget, i väster av järnvägen ochi öster av grönområden. Brynäs införlivadesmed Gävle stad 1605.
Namnet Brynäs finns belagt från 1600-talet ochhar stavats på olika sätt, till exempel Brynäz,Brynäss, Bryness.
Kvarteret Springer med långsträckta tomter är resterav de hus som låg vid den senare igenlagda Islandslillån.Här byggde fiskarna gårdar med sjöbodar och magasinoch här bodde även sjöfolk. Området kallasIslandet.
På 1800-talet fanns en väg till Brynäs herrgård.
Från mitten av 1800-talet började industrier ochverkstäder etablera sig på Brynäs - där ladesbrädgårdar, upplagsplatser och skeppningskontor. Järnvägsspårdrogs längs Gavleån för anslutning till Uppsala-Gävle Järnväg. I 1861 års stadsplanlades ett rutnät över den så kallade Kålhagen, och på Brynäs byggdes de flestafabrikerna och arbetarbostäderna efter stadsbranden 1869.
1888 utökades stadsplanen. På krönet av Brynäsgatanplanerades Sveatorget, mellan Sjunde och Åttonde Tvärgatanskulle Sveaesplanaden dras fram och Brynäshöjdens kyrkabyggas. Senare byggdes Staffans kyrka på annan plats, och planerna i övrigtfullföljdes inte heller.
Vid sekelskiftet var Brynäs bebyggt fram till nuvarandeBrynässkolan, som placerades på platsen fördet planerade Sveatorget. Husen norr om Brynäsgatan hadelägenheter för en till fyra familjer, uthusen pågårdarna rymde ofta verkstäder för hantverkare.
På 1880- och 1890-talen började företagenbygga arbetarkaserner för de anställda, till exempelAtlasgårdarna och Korsnäsgårdarna. Brynäs Byggnadsföreninguppförde 1897 ett stenhus med 21 lägenheter vid Brynäsgatan35 och 1897 byggde AB Gefle Arbetarbostäder ett hyreshusi kvarteret Mejseln. På 1920-talet byggdes egnahem öster omBrynässkolan och på 1940- och 1950-talen månganya hyreshus. 1952 byggdes kedjehusen i Eriksberg som pågrund av sin form kallas gökur eller holkar.
Brynäs började förändras på 1960-taletdå nya stadsplaner utarbetades, tomter slogs samman ochändrade gatusträckningar gjorde att kvarter förändradesoch småhus försvann. Tvärgatorna är sönderstyckadegenom de stora bostadshusen på varsin sida av Brynäsgatan.
Brynäs har tidigare utgjort en självständigdel av staden - där fanns både arbetsplats och bostadför de som bodde där. Hantverkare, affärer ochskolor gav den service som efterfrågades. Med båtartog man sig över Gavleån eller till Bomhus och KorsnäsSågverk (se Korsnäs AB). Svängbron byggdes 1873, spårvagnar trafikeradeBrynäs från 1909 till 1956 då de ersattes medbussar.
Under 1800-talet och långt in på 1900-talet förknippadesBrynäs med nöd och slum. Familjerna var stora, lönernalåga, här och var fanns spritmissbruk men troligeninte mer slum än i andra stadsdelar med likartad industri-och bostadsstruktur. Att Brynäs också kallats LillaChicago, Brooklyn och Manhattan får man nog tillskriva denumrerade tvärgatorna, vars förebilder finns i New Yorkoch Chicago.
I dag förknippas Brynäs mest med Brynäs Idrottsförenings berömda och framgångsrikaishockeylag. Berger, L, med flera: Brynäs, en industristadsdel1890-1930 (stencil); Stadsarkitektkontoret: Brynäs,En stadsetnologisk studie av en arbetarstadsdel under 200 år.