Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här är det allra senaste

Annons
Lekfullhet, 70-talsretro med nya grepp och gladafärger var det nyaste på årets ljus- och möbelmässa.

De kontrollerade, dämpade färgskalorna är påreträtt medan en befriande barnslighet och en bubblande livsglädjepräglar ny design.

Vårsolen skiner, du går in på en stormarknadoch får syn på en oemotståndlig utegrupp i rödbrunt,utländskt trä. Priset är överkomligt och frestelsenblir nästan övermäktig när du tänkerpå hur snygg den skulle vara på balkongen eller iträdgården. Men så viskar samvetet i ditt öraatt de kanske är tillverkade i utrotningshotat tropikträ.Du velar en stund och frågar sedan en expedit vad det egentligenär för trä.

Risken är stor att försäljaren faktiskt intevet, eller att han kommer med påståenden som låterbra men som kan dölja en miljökatastrof. "Det ärodlat trä" kanske han säger, eller "marken återplanterasefter avverkningen". "Just den här arten är inte utrotningshotad"är ett annat vanligt försäljningsargument, liksom"avverkningen är kontrollerad" .

De här argumenten, som ofta läggs fram i god tro,är mycket vilseledande. Det hävdar Världsnaturfondensom arbetar hårt för att stoppa försäljningav tropikträ som inte avverkas enligt långsiktigt hållbarametoder. Att trä kommer från plantager innebärinte nödvändigtvis att plantagen sköts påett bra sätt, och återplantering i tropikerna ärmycket komplicerat, menar WWF. En art som inte är utrotningshotadjust nu kan vara på väg att bli det, och vad "kontrolleradavverkning" betyder kan var svårt att redogöra för.

Enda säkra

WWF var på plats på Möbelmässani Älvsjö för att slå ett slag för vadde hävdar är det enda säkra kortet i tropikträdjungeln,FSC-märkningen. FSC står för Forest StewardshipCouncil och är enligt WWF den enda internationella miljömärkningav skogsråvara som kräver hänsynstagande socialt,ekologiskt och ekonomiskt. Det är alltså inte bararåvaran och dess tillverkning som ska vara godkänd,utan även levnadsomständigheterna för arbetarnaoch den ekonomiska prognosen på lång sikt.

Stefan Bleckert på WWF är mycket hoppfull. Hanvill ge en ny, positiv bild av regnskogens framtid och har självvarit i Amazonas, där 20 miljoner hektar certifierad skogsköts och brukas enligt FSC:s regler.

- 70 procent av Amazonas regnskogar finns trots allt kvar.Det här är ett biologiskt paradis o c h ett miljömärktskogsbruk, förklarar Stefan Bleckert.

Inte fler än tre träd per hektar får avverkasunder en period på 20 år. Det kallas plockavverkningoch ger inga kalhyggen, inga öppna, sargade ytor och ingenåterplantering blir nödvändig.

- Tre träd på 20 år! Det syns över huvudtaget inte att människor varit där. Jämfördet med hur det ser ut på de svenska hyggena.

- Metoden är ekonomiskt hållbar, tar socialt ansvarför arbetarna och ger dessutom urbefolkningen möjlighetatt forsätta leva i skogarna som de alltid har gjort.

Stora framsteg

FSC har gjort stora framsteg i Syd- och Mellanamerikaoch på Nya Zeeland. Mycket arbete återstår dockför att nå en bredare etablering i Asien och Afrika.Metoden gäller för övrigt inte bara regnskogsträutan all sorts avverkning, och FSC utvecklas nu starkt i blandannat Baltikum och Centraleuropa. Inte heller är förödandeskogsskövling enbart ett regnskogsproblem. Europas sistalövurskog Bialowieza i Polen är till exempel starkthotad av skövling, något man från flera hållvill försöka stoppa genom att göra hela det 60000 kvadratmeter stora området till en nationalpark.

Hur det ska gå för regnskogen avgör i detlånga loppet konsumenter och beställare som till exempelarkitekter. Stora företag som hakat på trenden medFSC-märkning är bland andra Ikea, KF och Kinnarps. Mångabyggföretag är intresserade, hela hus byggs just nui FSC-märkta material, och Tarkett har tagit fram ett FSC-märktgolv. Ombyggnaden av Arlanda flygplats sker till viss del medFSC-märkt trä.

Enligt de som föreläste om FSC på Möbelmässanär efterfrågan på miljömärkta möblerstörre än tillgången. Något de inte lyckades- eller inte ville - svara på var varför FSC-märktamöbler i Sverige är i genomsnitt 20 procent dyrare änandra, jämförbara möbler.

Frågan bollades runt som en het potatis, och någramumlade vagt att det kostar att ta hand om kemikalier och restprodukteroch att stora arealer måste avsättas. Varför FSC-märktamöbler I England och Tyskland inte är dyrare alls kundeingen förklara. (PM)

ULRIKA FÅHRAEUS

Mer läsning

Annons