Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Provvärdering av nya hus

Annons
Om ett och ett halvt år är det dagsför en ny fastighetsdeklaration. Nu går Riksskatteverket,RSV, ut till hälften av dem som köpte hus förraåret och ber om hjälp. RSV vill testa hur den nya deklarationsblankettenska se ut samt, få en bild av i vilket skick husen som såldesvar och vad de kostade.
Alla som köpte hus med egen tomt förra åretfår i dagarna brev från RSV.
Vid den förra taxeringen upprörde bland annat fråganom strandnära tomt. Gränsen för strandnäragick vid 150 meter. Den som hade strandtomt eller strandnäratomt fick taxeringsvärdet kraftigt höjt.
- Vi frågar nu om hur strandzonen ser ut, berättarIngemar Borg, RSV. Är det till exempel tomtmark, skogsmark,parkering, går det en järnväg, vanlig vägeller kraftledning?
RSV har tillsatt en referensgrupp där bland annat Villaägareföreningen,HSB, Riksbyggen, Vi i småhus och SCB ingår. En provvärderingska vara klar i maj 2002 och i juni 2002 ska den slutgiltiga blankettenvara färdig. (PM-Sverige-Finans.com)
 
Odla frödrömmar
 
Nu är det hög tid att beställafrökataloger inför våren och sommaren. En delväxter har lång groningstid och kan behöva såsredan i februari. Gå in på några färgsprakandesajter och planera.
www.impecta.com
www.mormorsvaxter.o.se
www.odla.nu/mrfothergills
www.raravaxter.com
 
Nya och gamla fuktskador
 
Problemen med fukt och mögel i husfortsätter att öka lavinartat i den regniga höstenskölvatten. Vissa skador som kanske varit dolda under långtid har förvärrats och därmed upptäckts, andraskador har uppstått snabbt. Nyligen upptäcktes detatt ett helt bostadsområde med ett 40-tal hus byggda 1976hade drabbats av fukt- och mögelproblem.
 
ooo Visste du att det är arkitekturåri år? Regeringen ligger bakom och syftet är att belysaarkitektur och byggkonst. Höjdpunkten blir invigningen avbostadsmässan Bo01 i Malmö den 17 maj, då blandandra kungen ska slå upp dörrarna på de 50 utställningslägenheterna.Totalt har 585 lägenheter och affärslokaler byggts istadsdelen.
 
Sjöfartsverket säljer fyrar
 
Söker du efter en riktigt annorlundabostad? Slå då till och köp någon av de100 gamla fyrar som Sjöfartsverket ska sälja. Fyrarnasom ska säljas är inte längre i drift. Tänktaköpare är främst kommuner och stiftelser, men ocksåseriösa privatpersoner kan ha en chans. De fyrar som ärkulturhistoriskt intressanta måste på ett eller annatsätt hållas tillgängliga för allmänheten,till exempel som café, museum eller liknande.
 
ooo Ett nytt företag vars affärsidéär att göra äldres hem säkrare hållerpå att startas. Företaget, Alleato AB, ska utvecklaoch sälja ny teknik som till exempel fjärrstyrda låsoch dörrar och brandlarm. Enklare sjukvård pådistans ska också kunna erhållas med hjälp avden nya tekniken.
 
Höga hyror i Stockholm
 
Ett flertal undersökningar visar attde som bor i eller runt huvudstaden måste använda betydligtmer av sina inkomster till sitt boende än de som bor påmindre orter eller på landsbygden. Nu senast har en debattblossat upp om hyrorna i nybyggda hus i innerstaden. Byggherrartvingas ta ut hyror på över 11 000 kronor i månadenför en trea på 80 kvadratmeter för att inte gåmed förlust.
 
Flest brasor i norrland
 
Eldar gör vi gärna så härårs. Om vi har inredningsattiraljen med hösta möjligamysfaktor, förstås: en eldstad. Många vill gärnaha en, och de har blivit omkring 100 000 fler på ett parår. Västernorrland har det högsta antalet eldstäder,209 223 stycken. Även stockholmarna eldar gärna, i Stockholmfinns 131 392 eldstäder. Minst brasmys har skåningarna,de har bara 37 811 eldstäder. Allt detta enligt Energimyndigheten,Äfab.
 
ooo Sverige har det lägsta byggandet avbostäder av alla OECD:s 19 medlemsländer. Därförvill regeringen nu få fart på byggandet, särskiltav hyresrätter.

Mer läsning

Annons