Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spackelspade och pensel i naturborst

Annons
HANTVERK/Målare

Det är grundjobbet och spackelspadarna som är hemlighetenbakom en snygg vägg. Färgsättningen är detoftast arkitekten som styr, inte målaren.

Lasse Malmström har varit målare sedan 1968.

- Jag var skoltrött och började hos farsan som lärling.Han hade måleri i Norrsundet.

Han har aldrig brytt sig om att ta gesällbrev förjobb har han alltid haft. Nyutbildade målare har det svårare.De behöver fyraårig yrkesutbildning och gesällbrevför att få anställning.

När Lasse började som målare var det mestprivata beställningar men med alla gör-det-själv-programpå tv har den typen av jobb minskat betydligt. Nu ärdet nästan uteslutande offentliga lokaler som gäller,lokaler som arkitekter bestämt utformningen av.

- Arkitekterna styr. Det är mycket lasyr nu. På70- och 80-talet skulle det forceras och det mesta var utan utsmyckningar,säger Lasse med en liten suck.

Mer jobb med lasyr

Han är inte alltid överens med arkitekterna ochlasyr innebär betydligt mer jobb än en slätmåladvägg. Dessutom är det mycket svårare och dyrareatt reparera en laserad vägg. En vanlig vägg ska klistrasmed remsor över gipsskivornas skarvar, därefter skadet spacklas två-tre gånger och slipas däremellan.

Sen är det dags för grundfärg och målning.Lasse sprutmålar grundfärgen. Täckfärgensprutmålas också innan den jämnas till med roll.På en laserad vägg ska det dessutom vara lasyrgrund,lasering som penselstyrks och därefter lackning. Blir detskador på den lasyrmålade väggen måstemålaren börja om från grundmålningen.

Hjärnskador förr

Hjärnskador var vanligt bland målarna förrmen för ungefär tio år sedan fick målarnarättigheten att neka till jobb med oljefärg. Oljefärgenanvänds nästan bara utvändigt och målarenska helst använda mask och filter men skyddsutrustningengör det svårt att andas.

- Man hade ständig huvudvärk förr men det finnssäkert farliga ämnen i plastfärg också ochen del färger innehåller mycket ammoniak för attstoppa försurningen av färgen.

Äggtemperan är han inte heller så förtjusti eftersom den ger allergier när den ruttnar. Plastfärgär det som används mest men den färgen har fåttlite dåligt rykte. Oförtjänt enligt Lasse.

- Alla tror att plastfärgen är dålig men detär fel. Många tror att den är tät men detär också fel. När plastfärgen kom sa fabrikanternaatt det gick att måla direkt men då ruttnar trät.Utomhus måste man grunda med oljefärg först. Plastfärgenär tålig mot väder och vind.

Spacklet är viktigt

Hur var det då med spacklingen? Lasse plockar upp någraspackelspadar ur en hink.

- Hemmapulare lägger ofta på för mycket spackel,säger han och visar en nyspacklad vägg.

För en amatör ser den nästan slipad ut mendet är den alltså inte. Den är bara skickligtspacklad.

- Spackelspaden får inte vara för smal, dåblir det gropar i skarven, säger han och visar hur han förstlägger på spackel med en bred spade över en skarv.Därefter drar han med en ännu bredare spackelspade.

Den första omgången använder han ett grovt,kornigt spackel, den andra omgången ett finkornigt.

- Noggrann spackling betyder mindre slipning. Det ärdet som är finessen.

Gamla tapetskarvar tar han bort med en spackelspade men släpperdet för mycket är underarbetet dåligt och hanfår bredspackla ordentligt.

- Det är enklare att måla än att tapetsera.Det finns så många konstiga tapeter, säger Lasseutan att förklara sig närmare.

Naturborst

En annan viktig detalj vid målningsarbetet är penslarna.Lasse fördömer de billiga penslarna. Naturborst skadet vara till oljefärg och specialpenslar till plastfärgerna.Något annat duger inte. Visserligen är de dyra mende håller länge.

- Penslarna blir bättre ju mer man använder dem,säger han och visar hur en pensel nötts ner till enform som passar att måla smala rör med.

- Penslar med oljefärg ska stå i vatten men manmåste byta vatten och se till så det inte dunstar.Då kan man använda dem i flera år. Vattenbaseradelägger jag i plastpåse. Där kan de ligga i minsten vecka.

Några av de jobb Lasse minns från sina mångaår som målare är bland andra Rådhuset närdet renoverades för byggforskningens flytt.

- Där var det mycket special. Vi använde gamla limfärger.Vackert men känsligt. Och i konserthusets stora sal måladevi med bivax. Vi rörde ihop det i stora tunnor. Det ärtre nyanser lagda på varandra.

Han minns också gamla Götabanken i Örebrodär han målade en del ådringar, marmoreringaroch stuckaturer.

- Det är av slöhet jag inte lärt mig såntbättre. Farsan var duktig på det. Lite har jag hållitpå hemma men det är inte lönsamt.

För Lasse har det inte funnits något annat yrkeän målarens men efter 33 år i yrket skulle haninte ha något emot att byta, mest på grund av utslitnaaxlar.

- Men det är roligt, fritt, man sköter sig självoch jag har alltid trivts. Men det har blivit kortare tider påalla jobb, säger han och fortsätter grundmålakopparrör, meter efter meter.

Stadig på handen

Som yrkesmålare vet han hur penseldragen ska vara föratt inte färgen ska stänka. Tid för att sättaupp maskeringstejp eller annat skydd finns inte.

- Man får vara stadig på handen och inte ha någramåndagar, säger han med glimt i ögonen.

Mer läsning

Annons