Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Spisen ska stå kvar

Annons
Vad får säljaren ta med sig vid avflyttningfrån en fastighet, och vad kan du som köpare krävaska finnas i ditt nya hus när du väl betalat och skaflytta in?
Det finns faktiskt lagstadgade texter på detta. Sådantsom i regel ska finnas kvar när säljaren har lämnatöver nyckeln är spis, kylskåp, badkar, toalettoch handfat, värmepanna, element, fasta eldstäder, tvättmaskinoch mangel.
Vill du veta mer står allting i Jordabalken.
 
ooo Vare sig du bor i villa eller lägenhethar du rätt att få ekonomisk hjälp att allergianpassadin bostad. Bidrag kan sökas för fast inredning, ochuppgifter om regler och villkor får du av din kommun.
 
Var sjätte vill byta bank
 
Var sjätte svensk vill byta bolånegivare.Den nya tekniken har gjort det lättare att byta bank. Samtidigttvekar många därför att de tror att det ärkrångligt. Många bankkunder har allt i samma bank:bolån, lönekonto, försäkringar och olikasorters sparande, och orkar inte ge sig på ett bankbyte,även om de i många fall skulle tjäna pådet. Källa: Temo.
 
ooo Förra året slog regeringen påtrumman för de många bostadslösa studenterna.5000 nya studentbostäder skulle byggas för att flerav de 40 000 studenter som köar skulle få tak överhuvudet på studieorten. 250 miljoner kronor blev avsattatill detta ändamål. Resultat: 4 300 nya studentbostäderhar hittills byggts.
 
Snurr på bostadsbyggandet
 
Under år 2000 byggdes 18 000 nyabostäder i Sverige. Det är 2 000 fler än åretinnan. Även i år kommer byggandet att öka, ochår 2002 kommer antalet nya bostäder uppgå till24 000. Det rapporterar Boverket i en prognos. Men trots siffrornabyggs det för lite i de starkt växande storstadsregionerna.Där skulle det behövas 25 000 nya bostäder varjeår för att möta efterfrågan.
 
ooo Den statliga Radonutredningen vill att allafastigheter i hela landet ska radonmätas. Det skulle innebäraatt alla som äger ett hus blir skyldiga att mäta ochredovisa mängden radon. Samtidigt ska ett bidrag förradonsanering utformas.
 
Många blir sjuka inne
 
Ett stort antal människor mårdåligt inomhus. Ofta rör det sig om allergier mot dammeller pälsdjur, men många besvär kan relaterastill andra faktorer i innemiljön och kallas SBS (sick buildingsyndrome). Folkhälsoinstitutet rapporterar att 40 procentav männen och 60 procent av kvinnorna har minst ett SBS-symptomvarje dag på jobbet. Av dessa uppges två tredjedelarvara relaterade till inomhusklimatet.
 
ooo För priset av en genomsnittlig villai Danderyd utanför Stockholm får man 15 hus i Munkfors.Det skriver Dagens Nyheter som har gjort en stor kartläggningav huspriserna över hela landet. Det högsta genomsnittsprisetfinns i just Danderyd och ligger på 3 674 384 kronor. Munkfors-villanär den billigaste och kostar i genomsnitt 244 615 kronor.
 
Miniväxthus av fönster
 
Har du ett gammalt fönster som ståroch skräpar i en bod eller källare? Varför inteta fram det och använda det som ett litet växthus? Detgör inget om en ruta är sprucken, huvudsaken äratt det inte blåser rakt igenom. Öppna fönstretsrutor från varandra och ställ det direkt på marken,på ett bord eller på en veranda, gärna soligtoch helst vindskyddat. Täck sidorna med en bit kartong somdu klipper till. Enklare och billigare kan det inte bli.
 
ooo Om du har vägarna förbi huvudstadennågon gång före den 16 april kan du låtadig inspireras av starka färger på Historiska museet.Utställningen "Glas - dagens konstnärer möter Historiska"gnistrar, glänser och sprakar i färg och form. Svensktglas av nutida glaskonstnärer som till exempel Ulrica Hydman-Vallienstår sida vid sida med glas som har tusentals år pånacken.
 
Håll snittblomman vacker
 
Våren är snittblommornas tid.Och du kan förlänga deras prakt genom att ge dem rätttemperatur på vattnet när du sätter dem i vasen.Kallt vatten passar blommor med mjuk stjälk, till exempeltulpaner. Ljummet vatten ger du blommor med medelhårda stjälkar.Riktigt varmt vatten vill blommor med hårda stjälkarha, rosor till exempel. Ta bort alla lågt sittande blad,för blad under vatten ruttnar. Ska blommorna hållariktigt länge måste du skära till en ny snittytavarje dag. Kniven måste vara mycket vass, och du börinte använda sax, då riskerar du att krossa stjälken.Och visst stämmer det att sockerbitar i vattnet görblommor mer hållbara. Ända upp till 20 sockerbitarkan du lägga i, beroende på blommans art.
 
ooo Vem stryker hemma? Det gör mamma. Avnågra hundra tillfrågade kvinnor svarade 57 procentatt de stryker hela familjens tvätt. Fyra procent svaradeatt deras män stryker allt. Tjugo procent svarade att debara stryker sina egna kläder, medan 14 procent delade likamed sin partner. Enkäten gjordes av tidningen Amelia.

Mer läsning

Annons