Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dags att sätta ner foten?

På Gävletidningarnas insändarsidor har ifrågasättande skett angående den 90-procentiga neddragningen av skolbibliotekets verksamhet vid Sofiedalskolan i Valbo. Jag vill här ge några kommentarer kring bibliotekets tillkomst och syfte.

Det var länge ett känt faktum att Sofiedalskolan var alltför trång och otidsenlig, därför bestämdes för cirka tio år sedan att skolan skulle genomgå en fullständig om- och tillbyggnad. Genom sitt läge och möjligheter bestämdes samtidigt att skolan skulle utgöra en del av ett ”samlande kommundelscentrum” för skola, kultur, idrott, friskvård och friluftsliv.

En konsekvens av detta blev att Valbo bibliotek flyttades till skolan för att utgöra ett integrerat folk- och skolbibliotek, där generationer kunde mötas.

Naturligtvis föregicks flytten av många diskussioner och synpunkter som måste beaktas. Ett var att en ansvarig skolbibliotekarie anställdes under skoltid (40 timmar i veckan) och bekostades av skolan. Detta fann vi naturligt.

I och med ombyggnaden av skolan och tillgången till ett integrerat bibliotek fann vi möjlighet att börja undervisa enligt läroplanens intentioner.

Detta innebar att vår undervisning radikalt förändrades mot ett ämnesintegrerat, tematiskt undervisningssätt. Förutsättningen för att lyckas var ett nära samarbete mellan respektive lärare och skolbibliotekarien. Bibliotekariens uppgift var att hjälpa eleverna och serva dem i biblioteket medan respektive lärare kunde fortsätta sina lektioner med övriga elever. På detta sätt sparades också lärarresurser.

Bibliotekarien fick också ansvar för att utveckla arbetet och assistera eleverna med datorerna i biblioteket.

Som förhoppningsvis framgår är det integrerade skolbiblioteket en väsentlig del i Sofiedalskolans verksamhet och kräver en kompetent och engagerad person.

Den person som innehade tjänsten var just en sådan och som verkligen brann för sitt arbete. Hon är dessutom utomordentligt datakunnig. Vid Skolverkets inspektion fick Sofiedalskolan mycket positiva omdömen angående läroplansarbetet och det ämnesintegrerade arbetssättet.

Jag blev mycket förvånad, när jag fick klart för mig att skolbibliotekstjänsten skall reduceras från 40 till fyra timmar i veckan! Av dessa fyra timmar skall tydligen endast två disponeras för att serva över 500 elever! Hur detta skall ske med bibehållen kvalitet kan jag inte inse, då som redan framgått från första stund var ett krav att skolan skulle ansvara för sin egen verksamhet, då folkbibliotekets personal inte har möjlighet att mer än sporadiskt hjälpa till.

Jag konstaterar att skolan drabbats av ständiga nedskärningar som nu detta med bibliotekstjänsten men också indragning av ett antal lärartjänster, som inte bara kan ha att göra med elevminskningen. Vidare tas möjligheten bort till grupperingar i matematik och engelska, liksom att det inte finns resurser till att fortsätta undervisningen i ”Lilla gruppen”.

Alla dessa neddragningar gör att arbetsbelastningen för övrig personal ökar samtidigt som kvaliteten på skolarbetet sjunker. Är det inte snart dags att sätta ned foten?

Bengt Ericsson

Rektor vid Sofiedalskolan 1996-2006

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare