Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dan Elfstrand & Co

Annons
1738 bildade Daniel Elfstrand D:son ett handelshus för bland annatspecerier och salt. Firman utvidgades av sonen Daniel Elfstrand d y och Olof Elfbrink och fick namnet Dan Elfstrand & Co. Företagetutvecklades sedermera med rederi och skeppsbyggeri. Pehr Elfstrand, son till Daniel Elfstrand d y, träddein i firman, som köpte andelar av bruk i Gästriklandoch Bergslagen och exporterade järn. På 1810-taletkom Anders Petter Göransson med som kompanjon. Sjöfartoch handel utvecklades, och egna fartyg byggdes på Norra Varvet. Firman hade från 1829 Sveriges störstahandelsflotta såväl i fråga om antal båtarsom om tonnage, och fartygen trafikerade Ostindien, Nord- ochSydamerika. När varvet 1837 togs över av P.C. Rettig & Co anlade Dan Elfstrand & Co egna stapelbäddarpå Södra Varvet vid Gavleån. 1854 byggdes därett av Sveriges största klipperskepp, barken Triton.
På 1840-talet hade verksamheten övertagits av PehrElfstrands son Per Elfstrand och skeppsbyggeriet fick stort uppsving. VidPehr Elfstrands död 1845 blev Anders Petter Göranssonchef.
Efter 1850-talet konkurrerade järnvägarna om fraktereftersom fartygen var beroende av isfria hamnar för sjöfartåret om. Skeppsbyggeriet började gå tillbaka.Göran Fredrik Göransson blev 1856 chef för firman,som året därpå gick i konkurs. Konkursdomen upphävdesdock 1861, och företaget organiserades om till HögboStål & Jernverks AB (i dag Sandvik). Det gamla firmanamnetanvändes jämsides med det nya tills Per Elfstrand avlidit1862. Meddelanden från Gestriklands kulturhistoriskaförening 1919; Elfstrand, P: Hamn, varv och sjöfart(ingår i Ur Gävle stads historia).
Annons