Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Dan Elfstrand & Co

1738 bildade Daniel Elfstrand D:son ett handelshus för bland annatspecerier och salt. Firman utvidgades av sonen Daniel Elfstrand d y och Olof Elfbrink och fick namnet Dan Elfstrand & Co. Företagetutvecklades sedermera med rederi och skeppsbyggeri. Pehr Elfstrand, son till Daniel Elfstrand d y, träddein i firman, som köpte andelar av bruk i Gästriklandoch Bergslagen och exporterade järn. På 1810-taletkom Anders Petter Göransson med som kompanjon. Sjöfartoch handel utvecklades, och egna fartyg byggdes på Norra Varvet. Firman hade från 1829 Sveriges störstahandelsflotta såväl i fråga om antal båtarsom om tonnage, och fartygen trafikerade Ostindien, Nord- ochSydamerika. När varvet 1837 togs över av P.C. Rettig & Co anlade Dan Elfstrand & Co egna stapelbäddarpå Södra Varvet vid Gavleån. 1854 byggdes därett av Sveriges största klipperskepp, barken Triton.
På 1840-talet hade verksamheten övertagits av PehrElfstrands son Per Elfstrand och skeppsbyggeriet fick stort uppsving. VidPehr Elfstrands död 1845 blev Anders Petter Göranssonchef.
Efter 1850-talet konkurrerade järnvägarna om fraktereftersom fartygen var beroende av isfria hamnar för sjöfartåret om. Skeppsbyggeriet började gå tillbaka.Göran Fredrik Göransson blev 1856 chef för firman,som året därpå gick i konkurs. Konkursdomen upphävdesdock 1861, och företaget organiserades om till HögboStål & Jernverks AB (i dag Sandvik). Det gamla firmanamnetanvändes jämsides med det nya tills Per Elfstrand avlidit1862. Meddelanden från Gestriklands kulturhistoriskaförening 1919; Elfstrand, P: Hamn, varv och sjöfart(ingår i Ur Gävle stads historia).