Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Därför säger vi i S ja till att Utposten 1 får avgöras i domstolen

För oss socialdemokrater har det varit angeläget att Gävle kommun i sina synpunkter till domstolen betonar vikten av att företaget som äger vindkraftverken bidrar till investeringar i lokalsamhället genom att till bygden ge en viss del av vinsten för försåld el genom en så kallad bygdepeng, skriver Åsa Wiklund Lång och Jörgen Edsvik.

På kommunfullmäktige 30 mars ska partierna i Gävle kommunfullmäktige ta ställning till om Mark- och miljödomstolen ska få pröva den ansökan som inkommit om att få etablera havsbaserad vindkraft vid platsen Utposten 1, en mil utanför Norrsundet. Alternativt om kommunen ska nyttja sitt veto och inte låta ansökan prövas.

Socialdemokraterna i Gävle har haft interna överläggningar under en längre tid i den här frågan och vi hade igår vårt sista gruppmöte inför beslut. Vi har kommit fram till att Mark- och miljödomstolen bör få behandla den ansökan som kommit in.

Det har inte varit ett beslut som fattats lättvindigt. Vi har fattat detta beslut med ödmjukhet eftersom vi är väl medvetna om att en vindkraftspark inte bara har positiva effekter utan att den kommer att ha en omgivningspåverkan. Främst för boende på Iggön och det kan innebära behov hos fiskerinäringen att få hjälp att ställa om.

Det finns en rad skäl till att vi tar ställning som vi gör. Svensk energipolitik ska bygga på en tillväxt av förnybar el fram till 2040. I dag har vi ett överskott av fossilfri el som exporteras till Europa och som kraftigt bidrar till att sänka utsläpp av fossil energi i flera andra länder, vilket naturligtvis är en mycket viktig klimatinsats. I framtiden ser sannolikt bilden helt annorlunda ut.

Den snabba utvecklingen i vårt samhälle, med en pågående digitalisering, med en framväxt av elfordon och annan elektrifiering och med ökad tillväxt och nya etableringar av företag så kommer långt mycket mer av den svenska elen att behöva användas nationellt. Då behövs ny storskalig elproduktion. Att bygga ny storskalig elproduktion är en process som tar mycket lång tid och det är alltid förenat med någon slags påverkan på närmiljön.

Ett exempel på det är byggandet av det finska kärnkraftsverket Olkiluoto 3, vars bygge påbörjades 2005 och som förväntas vara färdigt för drift 2028, en process på totalt 23 år, om tidsplanen håller. Sverige behöver därför redan nu påbörja uppbyggnaden av det elsystem som ska försörja oss om ett eller två decennier. Det är avgörande för att Sverige ska kunna bli det första fossilfria välfärdslandet och för att klara den utveckling som vi är mitt i.

Vindkraft växer mycket kraftigt som produktionskälla i världen. Anledningarna är att den är förhållandevis snabb, billig och när det gäller högre havsbaserade vindkraftverk möjliggörs mycket driftsäker elproduktion året om.

De platser som är möjliga att bygga på ute i havet är relativt få. Hänsyn måste tas till fiskevårds- och fågelskyddsområden, försvarsintressen och farleder för havstrafiken. Det måste också vara tekniskt möjligt att uppföra vindkraftverken, därför är havsdjupet till botten väldigt avgörande. Alla förutsättningar för att bygga verkar idag finnas på platsen som kallas Utposten 1. Denna plats har också pekats ut i Gävle kommuns gällande översiktsplan som lämplig för vindkraft.

I den ansökan som Mark- och miljödomstolen prövar ingår en omfattande miljökonsekvensbeskrivning. Till exempel ingår tioåriga studier på fågellivet i området. Miljökonsekvensbeskrivningen på flera hundra sidor bedömer Mark- och miljödomstolen relevansen av. De har också möjlighet att ta in egna experter om de ser behov av det.

Om miljöskadorna är stora eller utredningsunderlaget bristfälligt kommer alltså domstolen att säga nej eller begära kompletteringar. Om det bedöms vara små miljöstörningar kommer domstolen troligen att bifalla projektet. Precis så ska en bra miljöprövning enligt svensk modell skötas. Vi känner oss alltså trygga med att domstolen inte kommer att bevilja ansökan om de negativa effekterna av vindkraftsetableringen blir stora.

För oss socialdemokrater har det varit angeläget att Gävle kommun i sina synpunkter till domstolen betonar vikten av att företaget som äger vindkraftverken bidrar till investeringar i lokalsamhället genom att till bygden ge en viss del av vinsten för försåld el genom en så kallad bygdepeng. För Norrsundet kommer då vindkraftsparken både att innebära möjligheter och utmaningar.

Omgivningen får en visuell förändring som inte uppskattas av alla, men å andra sidan finns stora möjligheter att utveckla till exempel hamnområdet i Norrsundet. Att det finns en möjlighet att få bygdemedel på ett antal miljoner kronor under många år framåt för bygden och projektet bidrar till nya arbetstillfällen. Vi förordar också att stöd ges till fiskerinäringen för att mildra effekterna. För Gävle som kommun ges möjligheter till ett förstärkt elnät, nya arbetstillfällen och ökad tillväxt i regionens hamnar.

Allt detta sammantaget gör att Socialdemokraterna i Gävle efter moget övervägande kommer att tillstyrka att projektet Utposten 1 får avgöras av Mark- och miljödomstolen.

Åsa Wiklund Lång, S

kommunalråd

Jörgen Edsvik, S

kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel