Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Det är staten som bedömer frågor kring rikets säkerhet

Csaba Bene Perlenberg skriver i torsdagens Gefle Dagblad en ledare om riskerna för potentiellt systemhotande, utländska investeringar i Sverige. Den oron är inte obefogad och diskussionen om detta är viktig och relevant. Att ha olika åsikt i sakfrågor eller dra olika slutsatser utifrån fakta är givetvis helt okej men Csaba Bene Perlenbergs slutsatser i denna ledare vilseleder i sakfrågan och baseras enligt mig inte helt på fakta, skriver Åsa Wiklund Lång, S.

I sakfrågan så vill jag tydliggöra att Gävle kommunfullmäktige har att avgöra om man vill utnyttja sin vetorätt eller om man säger ja till att Mark-och miljödomstolen prövar om Vindkraftsparken vid Utposten 1 kan beviljas.

Kommunens vetorätt grundar sig i det kommunala planmonopolet. Det betyder att Gävle kommuns roll i detta främst är att bedöma om platsen (som varit utpekad av kommunen sedan 2009 som utredningsområde för vindbruk) är lämplig just för vindkraft.

Om kommunfullmäktige inte utnyttjar sitt veto så tar sedan Mark- och Miljödomstolen över hanteringen och bedömer alla samlade konsekvenser så som miljöeffekter, omgivningspåverkan och mycket annat.

Vindkraftverk till havs är vattenverksamhet. För vattenverksamhet finns det en särskild föreskrift i miljöbalken där fördelarna från allmän och enskild synpunkt ska vägas mot kostnaderna, olägenheterna och skadorna. Om vindkraftverken trots skyddsåtgärder och försiktighetsmått skulle orsaka skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, kan de tillåtas bara av regeringen om de finner att det finns särskilda skäl.

Det var sakfrågan. Nu kommer vi till finansieringsfrågan. Perlenberg refererar i sin ledare till ett antal riksdagsledamöter som anser att Sverige i dag saknar ett nationellt regelverk och en kontrollfunktion för att kunna granska och vid behov stoppa utländska direktinvesteringar som hotar vår säkerhet. Detta är relevant utifrån att lagstiftning är en fråga för Sveriges riksdag.

Men sedan drar Perlenberg slutsatsen att jag som kommunstyrelseordförande har en fullständigt orimlig inställning när jag beskriver den kommunala rollen och beslutsmandatet gällande den vindkraftsetablering som planeras utanför Gävles kust, och inte tar med aspekter kring rikets säkerhet, hur etableringen ska finansieras och av vem, i beslutsunderlaget.

”Bara det faktum att vindkraftparken är i en ställning att ansöka om och få tillstånd för etablering utan att tvingas redovisa hur etableringen ska finansieras är problematiskt ur ett säkerhetsperspektiv. Att det inte är en faktor i en samlad bedömning är häpnadsväckande”, skriver Perlenberg.

Det kan man givetvis tycka. Men om man vill basera sina åsikter på fakta så finns det en ansvarsfördelning mellan staten, regionerna och kommunerna som vi har att förhålla oss till.

Det är staten och riksdagen som stiftar lagar och det är också staten som bedömer frågor kring rikets säkerhet. Därför är Försvarsmakten en viktig remissinstans i denna typ av frågor och de kan också få vetorätt. Försvarsmakten har sagt ja till en modifierad vindparksetablering vid Utposten 1.

Finns en oro för säkerhetsaspekterna och riskerna för potentiellt systemhotande, utländska investeringar i Sverige, då måste man agera där den typen av frågor hanteras, alltså nationellt i Sveriges riksdag. Kanske borde man också förespråka statligt eller reglerat ägande och finansiering av viktig och samhällskritisk infrastruktur som till exempel elinfrastruktur, hamnar med mera.

Allt privat ägande har ett visst mått av osäkerhet kring sig och hur privata företag finansierar sin verksamhet på det här området ligger tyvärr utanför det offentligas rådighet med det regelverk vi har i dag. För att ändra på detta krävs nya riksdagsbeslut där även borgerliga partier måste rösta ja för att åstadkomma förändring.

Åsa Wiklund Lång, S

kommunstyrelsens ordförande i Gävle

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel