Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Det behövs krafttag för att förbättra Gävle kommuns företagsklimat

Gävle kommun klättrar i årets NKI-mätning, som mäter kommunens service till företagare. Vi har ökat i både ranking och resultat inom samtliga serviceområden, vilket visar att vi tar dessa frågor på stort allvar. Samtidigt som Gävle kommun backar i Svenskt Näringslivs mätning kring företagsklimatet, skriver Helene Åkerlind, L.

Två företagarenkäter som är gjorda under årets allra första månader har på kort tid presenterats. Den ena mäter nöjdheten hos de företag som varit i kontakt med Gävle kommun och den andra mäter attityder kring företagande.

I Gävle har 475 företagare som varit i kontakt med kommunen svarat på den enkät som Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) skickat ut. Frågorna handlar om hur företagarna upplever att de blivit bemötta i kontakter med kommunen som gällt brandtillsyn, serveringstillstånd, markupplåtelser, miljötillsyn, livsmedelskontroll och bygglov.

På enkäten från Svenskt Näringsliv som mäter attityder och kommunens företagsklimat har 163 företag i Gävle svarat. Resultatet i denna enkät visar att vi backar i mätningen då det gäller kommunens service till företag, dialogen med företag och kommunens tillämpning av lagar och regler. Enkäten visar också att vi har ett arbete att göra kring upphandling och kommunens konkurrens med lokala företagare.

Samtidigt som den nya majoriteten gläds åt att Gävle kommun ger allt bättre service till företagare enligt årets NKI-mätning ser vi allvarligt på att vi ges ett sämre resultat i Svenskt Näringslivs ranking.

Från dag ett när den nya majoriteten tillträdde har näringslivsfrågorna lyfts högre upp på dagordningen. Vi har redan under årets första månader påbörjat ett förändringsarbete.

Näringslivsfrågorna har flyttats och ligger nu direkt under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har tillsatt ett näringslivsutskott för att än tydligare och mer strukturerat leda arbetet med Näringslivsprogrammet.

Näringslivsfrågor och företagsklimat är nu också ett av de fem övergripande målen i kommunplanen. Ett mål för ett påtagligt förbättrat företagsklimat som varje nämnd och styrelse har att arbeta med.

Det är en början, men nu måste krafttag till! Majoriteten kommer nu att prioritera och sätta fokus på fyra frågor:

1. Kommunens service till företag ska förbättras med återkommande utbildningar i bemötande och samtal kring tillämpning av lagar och regler. Majoritetens avsikt är även att kommunens företagarservice ska utvecklas för att också omfatta mer komplexa ärenden.

2. Dialogen med företagen ska förstärkas. Tillsammans ska vi utveckla de frukostmöten och dialogmöten som sedan tidigare arrangeras. Dialogen ska också vidgas till flera genom en digital företagarpanel som kommer göra att fler kan tycka till och påverka.

3. Många fler företag ska besökas av tjänstepersoner och politiker. Ett arbete påbörjas nu för att få tillstånd regelbundna och strukturerade företagsbesök som kommer att genomföras med start till hösten.

4. Tillsammans med våra lokala företag påbörjas nu uppbyggnaden av vår nya upphandlingsenhet. En åtgärd som ska ge oss ökade förutsättningar att göra goda lokala affärer.

Nu kraftsamlar vi och med gemensamma krafter, ett långsiktigt och uthålligt arbete kommer vi att tillsammans lyckas skapa ett bättre företagsklimat i Gävle.

Helene Åkerlind, L

kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsens näringslivsutskott

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel