Annons
Vidare till gd.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: En kommunbudget med fortsatt fokus på att stärka hela utbildningskedjan

Skolan är en grundbult i vårt samhälle och vi vet att en god utbildning är helt grundläggande för varje elevs förutsättningar att kunna forma och ha makt över sitt eget liv. När vi tillträdde tillsammans som kommunledning så rådde det därför ingen tvekan om att skolan i Gävle kommun skulle prioriteras, skriver majoritetens kommunalråd.

Som ett av fem kommunövergripande mål beslutade vi tillsammans att fokusera på att kraftigt förbättra skolresultaten och öka andelen elever som tar gymnasieexamen.

För att lyckas behöver vi satsa på att stärka hela utbildningskedjan så att alla barn och elever ska kunna nå sin fulla potential. Trygghet och höga förväntningar ska prägla all verksamhet - från förskola till gymnasieskola.

Vi behöver också säkerställa att eleverna mår bra och får den tid de behöver i klassrummet. Hittills har steg tagits på vägen, bland annat har vi utökat resurserna till elevhälsan för att bättre kunna möta psykisk ohälsa hos unga.

Vi har även påbörjat ett arbete med breddad rekrytering, i syfte att få fler kompetenser i skolan som ska avlasta pedagoger och lärare. Satsning på lovskola är också en viktig insats för att fånga upp elever som med extra skoltid under lovet kan klara sin utbildning.

Vi ser nu ett positivt trendbrott tack vare lärare och elevers hårda arbete och tydliga politiska prioriteringar under mandatperioden. Resultaten i de kommunala grundskolorna ökar kraftigt. Fler elever når gymnasiebehörighet och gymnasieexamen och vi ser på övergripande nivå att barngrupperna minskar, även om det lokalt ser olika ut och märks olika mycket på varje förskola. Målet om kraftigt förbättrade resultat och fokus på skolan börjar få genomslag och arbetet fortsätter framåt. Nu lägger vi i en till växel.

I majoritetens förslag till 2021 års kommunbudget satsar vi ytterligare 59 miljoner kronor på skolan, varav tio miljoner särskilt riktat till att fortsatt höja skolresultaten. Vi vill värna det pedagogiska uppdraget och utökar därför arbetet med att avlasta pedagoger och lärare genom att anställa fler kompetenser i både förskola och skola.

Vi lägger fokus på arbetet i klassrummet och prioriterar att lärare ska få göra det de är bäst på – att planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Vi behöver också stärka samverkan för att bättre kunna möta de elever som har det extra tufft. Vi ger därför Utbildningsnämnden i uppdrag att tillsammans med Socialnämnden och Region Gävleborg utveckla främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga på glid samt vidta åtgärder för att öka närvaron i skolan.

För att säkerställa att även de små barnens behov tillgodoses på bästa sätt så prioriterar vi dessutom att stärka arbetet med att minska barngrupperna i förskolan. Vi vet också att språket är en viktig nyckel som underlättar vägen in i samhället och i studierna, och satsar därför på att tidigt stärka det svenska språket hos barn och unga, till exempel genom språkförskolor.

Målet om att kraftigt höja resultaten står fast och vi prioriterar i vårt budgetförslag för Gävle kommun 2021 på att fortsätta stärka den positiva trenden genom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning.

Majoritetens kommunalråd

Åsa Wiklund Lång, S

kommunstyrelsens ordförande

Helene Åkerlind. L

kommunstyrelsens förste vice ordförande

Jörgen Edsvik, S

kommunalråd

Erik Holmestig, C

kommunalråd

Therese Metz, MP

kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel