Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Engagera er mer i stadens framväxt, Gävlebor!

Lars Torsten Eriksson efterlyser större engagemang i stadsbyggnadsfrågor och har en uppmaning till Trafikverket: Bygg inte en piedestal över E 4:an!

Annons

Man river och gräver i Gävle för att ge luft och en ljusare framtid. Väg- och husbyggen omvandlar hela stadsdelar. Kanske har Gävle fördubblat sin befolkning om hundra år?

Det handlar om långsiktiga frågor och staden har ju hittills funnits i snart 600 år. Kultursidorna i GD har tagit upp flera intressanta trådar och borde få mer gensvar, inte minst från högskolan, som uttalar byggd miljö och hållbar stadsplanering som ett centralt forskningsområde.

Men även allmänheten är tyst som en mus, vilket förvånar med hänsyn till de planerade förändringarnas omfattning. Förutom Näringen möter stillsamma bostadsområden som Hagaström, Lexe och Tolvfors en planeringsprocess som raskt tar steg ut i en ny verklighet. Ett brev till fastighetsägarna i veckan såg ut att komma från en sovjetisk myndighet, men var utskickat av Trafikverket som instruerade att man upphandlat en konsult med ”laglig rätt att få tillträde till fastigheten för förberedande åtgärder och undersökningar av järnväg”. Man meddelade att personal som ”bär gula västar” (sic!) erbjuds att ta sig fram på fastigheternas ”befintliga vägar och till fots i terrängen”.

Nej, man tänker inte placera ett lok i trädgården. Det är den nya sträckningen av Ostkustbanan som nu börjar närma sig etapp 1, fyra mil dubbelspår mellan Gävle och Axmar, kostnaden fem miljarder kronor. Att lägga det nya spåret genom skogarna norrut ska öka tågtrafiken, göra den snabbare och lägga tyngre gods på räls. Att lägga trafiken bland granar och tallar är förmodligen acceptabelt för de flesta, särskilt som regionsjukhuset blir mer tillgängligt för många. Men hur är det med den smala flaskhalsen in i Gävles bebyggelse?

När utökning av tågkapaciteten nyligen skett i Malmö, Stockholm och Uppsala, har det skett genom att man reducerat ingreppen ovan jord genom att bygga tunnlar.

Det svar som ges är en bro över E4:an. Hur väl stämmer den lösningen mot den uttalade ambitionen att skapa ”hållbara transporter” för att möjliggöra en ”positiv samhällsutveckling”?

I dagsläget rusar ett 30-tal tåg genom Gävles västra förorter längs den befintliga Bergslagsbanan. Den trafiken ska nu mer än fördubblas norrut för dem som bor i Hagaström, Lexe och Tolvfors. Till detta kommer Upptågen från Uppsala som kommer att vända vid Gävle västra. En del av dem som bor i Sätra och Lilla-Lexe kommer att få Ostkusttågen i knät. Och när den planerade logistikparken och nuvarande godsbangård flyttar till skogen ovanför Hagaström kommer Gävle att få en trafiksluss av imponerande intensitet.

Om Trafikverket och tågbolagen lyckas i sin strävan att göra tågen snabbare, tyngre och fler, talar vi om ett 100-tal transporter per dygn genom denna getingmidja. Hur hållbart för en positiv samhällsutveckling blir då ett brobygge över E 4:an?

Så, Trafikverk, bygg inte en piedestal över E 4:an. Minimera ingreppen i befintlig miljö.

Förändringen av områdets infrastruktur gör stegvis den befintliga boendemiljön till en resterande refug. Trafikverksattityden tycks vara att miljöfrågor handlar om fornlämningar. Jakten på ökad trafikkapacitet får inte ge ett fribrev där man talar sig varm om miljöhänsyn men lämnar lite utrymme för beskrivning hur befintlig miljö ska bevaras och helst förbättras. Kulturmiljön i Tolvfors tillhör för övrigt Gävles största tillgångar med ett riksintresse. Den får inte förstöras genom kortsiktiga trafiklösningar.

När utökning av tågkapaciteten nyligen skett i Malmö, Stockholm och Uppsala, har det skett genom att man reducerat ingreppen ovan jord genom att bygga tunnlar. Det var hänsyn till kulturmiljön i Gamla Uppsala som gjorde att man där gjorde en tunnel. Planerade förändringar i Varberg och Linköping ska också ske genom tunnel. Liknande planer finns i Göteborg och Sundbyberg. Men här föreslår man en bro över E 4:an, där tågen ska dundra fram! Varför har man inte lagt fram ett förslag om till exempel en Cut and Cover-tunnel från Gävle central till en plats väster om E4:an, som minskar miljöpåverkan väsentligt?

Så, Trafikverk, bygg inte en piedestal över E 4:an. Minimera ingreppen i befintlig miljö. Presentera redan från början en långsiktigt hållbar lösning. Gräv ner den nya rälsen!

Lars Torsten Eriksson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel